Poslední dny čtu ve veřejném prostoru spoustu výtek a demagogických informací o tom, jak na radnici nic neřešíme. Rozhodl jsem se proto sepsat tento krátký článek o všem, co je za mnou i za kolegy vidět v uplynulých pár týdnech.

Když 12.3. vyhlásila vláda nouzový stav stáli jsme všichni z MČ Praha 11 před začátkem zcela nové situace, kterou bylo potřeba rychle řešit. Lehké to nebylo a ani nebude, čeká nás ještě běh na dlouhou trať. Otázky, které jsme řešili prvně pochopitelně směřovaly k tomu, jak celou situaci nejlépe zvládnout, nevzbuzovat zbytečně další paniku mezi lidmi, ale také to, jak předejít a minimalizovat dopady na celou městskou část, její rozvoj, chod a zdraví našich obyvatel.

Od začátku jsem na radě, která nejprve pochopitelně řešila jen zdravotní hledisko, upozorňoval na to, že je třeba ihned řešit i ekonomické dopady celé pandemie. Ihned po vyhlášení nouzového stavu jsme tak na MČ přijali usnesení, týkající se účtování nájmů pro nájemce – podnikající fyzické a právnické osoby. Schválili jsme, že nebudeme účtovat úroky z prodlení pozdě zaslaného nájemného po dobu trvání nouzového stavu. Také to, že nezaplacený nájem nebudeme považovat za důvod k výpovědi.

Od magistrátu jsme dostali dotaci v hodnotě 23 mil. Kč. Z dotace byl 1 milion Kč vyčleněn na nákup ochranných prostředků, zdravotních ochranných pomůcek a dezinfekce. Ty jsme začali obratem vydávat zdarma našim občanům. Zprvu složkám integrovaného záchranného systému, následně domovům seniorům, pak samostatně žijícím seniorům a následně všem občanům a zástupcům bytových domů.

Z této dotace bylo také hrazeno testování nákazy u pracovníků přímé péče v Domově pro seniory Jižní Město (Janouchova) a terénních pracovníků Jihoměstské sociální, a.s., kteří jsou v denním kontaktu s klienty. Část prostředků bude využita na zajištění dezinfekce škol před jejich otevřením a na pravidelnou dezinfekci veřejných prostranství.

Další čerpání z této dotace bude prováděno dle potřeb a vždy jej bude schvalovat rada města s přihlédnutím k názorům poradních orgánů. Veškeré čerpání této dotace bude transparentní a bude možné sledovat položky, na které byly prostředky vynaloženy.

Také jsme na popud mých kolegů z hnutí ANO zřídili dvě pracovní skupiny pro řešení následků koronavirové krize. Jedna skupina je pro oblast majetku, kde jsem předsedou a druhá pro oblast financí. První jednání obou skupin se již uskutečnila. Byly rozděleny úkoly na zpracování analýz a tabulek, nad kterými se v následujících týdnech znovu sejdeme a rozhodneme se, jak dále budeme postupovat. Už teď je jasné, že bude nutné udělat úpravy našeho rozpočtu, který díky koronakrizi bude vypadat jinak, než jsme jej plánovali.

Na základě doporučení pracovní skupiny jsme zřídili od pondělí 27.4. poradenské centrum v objektu v ulici Opatovská, čp. 874 (v místě bývalé cestovní kanceláře vedle pošty), které už teď slouží pro pomoc podnikatelům a živnostníkům z Prahy 11. Městská část Praha 11 ve spolupráci se společností Grant Thornton Advisory nabízí bezplatné poradenství pro jihoměstské podnikatele, které zasáhla opatření přijatá v rámci nouzového stavu.

Pracovníci Grant Thornton Advisory monitorují formy možné podpory a jsou připraveni být pro vás všechny partnerem při řešení problémů, s nimiž se nyní potýkáte. Více informací o Poradenském centru najdete zde:
https://www.praha11.cz/…/praha-11-otevrela-poradenske-centr…

Chci poděkovat všem z mých odborů, z Jihoměstské majetkové i členům pracovních skupin za obrovské nasazení a práci, kde všichni společně aktivně řešíme koronavirovou krizi na MČ Praha 11. Každým dnem přibývají nové výzvy, na které je třeba reagovat, komunikovat s občany a zajistit pokud možno běžný chod celé městské části. Vážím si každého, kdo do toho šel naplno a věřím, že práce je za námi vidět.

Naší opozice si také opravdu velmi vážím, ale bohužel někteří zastupitelé, místo, aby dali ruku k dílu nebo třeba napsali konstruktivní nápady a podněty, tak jen neustále kritizují a zahlcují internet různými spekulacemi a dezinformacemi. Tím bohužel nikomu nepomůžou, obzvlášť teď, kdy potřebujeme každou hodinu využít efektivně ve prospěch MČ. Proto prosím všechny, kteří třeba mají nějaké nejasnosti s mou prací, nechápou některá rozhodnutí či mají nějaký super nápad, jak pomoci využít prostředky na boj s koronavirem – napište mi přímo. Nespekulujte prosím, každému odpovím, tak jako vždy. Vždyť už mě znáte, žádný e-mail nebo zprávu od občana nikdy nenechám nevyřízenou.