Projekt výstavby Areálu ledových sportů provází spousta zklamání, opakované nedodržení dohod a smluvních ujednání ze strany partnera projektu. Vzájemná důvěra byla narušena a to se nedá vzít zpátky. Z toho důvodu jsme jako zastupitelé za hnutí ANO většinově odmítli nabídku ALS Investors, a.s. na odkup 30 % akcií MČ Praha 11 ve společnosti AR DELTA, a.s.

To by v praxi znamenalo, že Praha 11 získá zpět pouze část již investovaných peněz a nadále se na výstavbě areálu bude podílet. Dlouhodobě prosazujeme vystoupení městské části z tohoto nešťastného projektu. Radnice by se měla snažit získat zpět peníze, které do projektu vložila.

Na začátku ledna přibyde další velký problém. Vyprší poslední, několikrát odkládaný, termín pro kolaudaci arény. V tuto chvíli všichni s jistotou víme, že 1. ledna 2022 Areál ledových sportů nebude zkolaudován a termín tak znovu nebude dodržen.

Apelujeme proto na starostu MČ Praha 11 Jiřího Dohnala (Piráti), aby situaci urgentně začal řešit. Žádali jsme o svolání zastupitelstva, které by nešťastný projekt mohlo projednat. Starosta však zastupitelstvo nesvolal a k nastalé situaci se nijak nevyjadřuje.

Jako zastupitelé za ANO jsme připraveni podpořit takovou nabídku společnosti ALS Investors, a.s., která bude obsahovat výměnu 50 % podílu MČ Praha 11 ve společnosti AR DELTA, a.s., za tzv. „kontrolní akcii“, a to za smluvní cenu 35 mil. Kč.

Vlastnictví kontrolní akcie nebude zakládat nárok městské části na finanční plnění vůči společnosti AR DELTA a.s., umožní ale účinné prosazování zájmů městské části zejména ve vztahu k budoucímu využití areálu pro školy a veřejnost z Jižního Města.

Městská část by dále podle nás měla mít právo nominovat svého zástupce do dozorčí rady AR DELTA a.s.

V případě, že budoucí nabídka bude společností ALS Investors, a.s. předložena ve výše zmíněných parametrech, je klub zastupitelů ANO připraven podpořit prodloužení termínu dostavby areálu do 30. 9. 2022. Podmínkou však je, že budoucí nabídka a prodloužení termínu dostavby budou na zastupitelstvu hlasovány v jednom usnesení, které se dopředu veřejně zaváže podpořit minimálně 23 zastupitelů.