Novým starostou jedenácté městské části se stal Petr Jirava. Ten vedl Prahu 11 už od loňského listopadu jako místostarosta po odvolání jeho předchůdce Jiří Štyler. Zastupitelé o jeho zvolení rozhodli včera.

Petr Jirava se stal starostou již potřetí. Poprvé jim byl mezi lety 1994-1998, kde byl členem ODS. S ní se rozešel a založil Sdružení nezávislých
kandidátů. Poté vedl městskou část další čtyřleté volební období. Po letech tedy opět usedne do křesla starosty. Jako hlavními body jeho programu je tzv. 11 bodů pro Prahu 11:

Jedenáct bodů pro Prahu 11

 1. Co nejrychlejší rekonstrukce školského objektu Schulhoffova č. p. 844 v roce 2017. 
 2. Zahájení prodeje bytových jednotek v obytném souboru „Zahrady Opatov“ v ulici Horynova 2389 na základě předem jasně stanovených pravidel (např. formou elektronické aukce atd.) včetně následného smysluplného využití takto získaných financí především pro investiční potřeby MČ Praha 11.
 3. Zajištění maximální podpory co nejrychlejší dostavby Pražského okruhu ve stopě 511 a snižování deficitu parkovacích míst v Praze 11, například formou výstavby nízkopodlažních parkovacích domů.
 4. Vylepšení vztahů s Magistrátem hlavního města Prahy a konstruktivní jednání  s restituenty pozemků nacházejících se na území Jižního Města, zavedení nového způsobu setkávání vedení radnice s občany obnovení akcí „Setkání s podnikateli“, „Setkání s řediteli škol“ a dalších.
 5. Podpora urychlené výstavby Areálu ledových sportů v zahradě ZŠ Ke Kateřinkám 1400, sportovní haly u ZŠ Campanus, Jírovcovo náměstí 1782 a sportovního areálu společně s atletickou halou  u  ZŠ K Milíčovu 674.
 6. Zahájení rekonstrukce a následné dostavby Domova seniorů v Janouchově ulici 670 s cílem navýšení kapacity lůžek a vybudování nového Odlehčovacího centra v uvolněném objektu Vejvanovského 1610 s denním stacionářem.
 7. Úpravy prostor Komunitního centra Mezi domy v Křejpského ulici 1502 a revitalizace zahrady (hřiště na pétanque, hřiště pro cvičení seniorů, hřiště pro děti).
 8. Rozpracování projektu kulturně sportovního areálu „Stará pošta“ při ulici Mikulova u Centrálního parku a úprava KC Zahrada v ulici Malenická 1784 (elevace, větrání apod.).
 9. Podpora dokončení rekonstrukce Centrálního parku a postupné úpravy dalších parků a vnitrobloků,   opravy chodníků, zkulturnění nevzhledných zákoutí a obnovení projektu „Jižní Město místo pro život“.
 10. Co nejrychlejší dokončení vyklizení neoprávněně užívaných prostor v objektu MČ Praha 11 „Sandra“, Nad Opatovem 2140, jeho postupná regenerace a následné rozumné využití, například pro sociální služby, školská zařízení, kanceláře apod.
 11. Zlepšení informovanosti občanů prostřednictvím měsíčníku Klíč, webových stránek, Facebooku a nově i Instagramu MČ Praha 11.