V roce 2016 hlavní město Praha obdrželo finanční prostředky z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení 727 milionů Kč. Městským částem jsou z obdržených peněz poskytovány každoročně finanční prostředky. Praha 11 v loňském roce načerpala z hazardu 48 milionů korun, které použije na podporu sportu, kultury, školství, zdravotnictví a sociální oblasti. Peníze z hazardních her tak patří k významovým příjmovým položkám v naší městské části.

Počet heren v Praze stále klesá, od roku 2014 kdy byl počet povolených technických herních zařízení 8450 kusů, v roce 2016 jich je v metropoli evidováno jen 5460 kusů. Od minulého roku se také změnil zákon o loteriích, v roce 2014 a 2015 činila sazba odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení 20% plus 55 Kč za každý den a přístroj, v loňském roce činila sazba 28% plus 80 Kč za každý den a přístroj.

Peníze z hazardních činností jsou pro Jižní Město důležitým zdrojem financí. Herny by se měly silně regulovat, ale v současné době plynou z hazardu nemalé finanční prostředky, které naše městská část nutně potřebuje.