Rada hl. m. Prahy dnes schválila žádosti o podporu v rámci výzvy č. 9 a výzvy č. 11 Operačního programu Praha – pól růstu ČR, takzvané inovační vouchery.

„Inovace a startupy podporujeme dlouhodobě, například jsme už otevřeli Prague startup centrum v paláci Adria nebo Pražské kreativní centrum v bývalých radničních domech. Myslím, že podpora inovací a technologií se Praze vrátí mnohanásobně,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová. „Tentokrát jde o konkrétní finanční podporu, přičemž bude existovat několik typů voucherů a celkově počítáme s částkou 480 milionů korun.“

„Sám jako podnikatel moc dobře vím jak dotace dokáží pokřivit trh. Na svých firmách občas pocítím tu nerovnost, že jsou poškozeny sídlem v Praze a nedosáhnout na většinu dotačních titulů. Myslím si, že není fér, aby pražské firmy byly vystaveny nerovným podmínkám, kdy jejich přímý konkurenti se sídlem za hranicí Prahy čerpají inovační dotace. V dlouhodobém horizontu to způsobuje buďto účelové zakládání poboček mimo Prahu nebo zaostávání pražských firem za ostatními kraji. Jsem rád, že se nám podařilo vymyslet motivační program, který je určen pouze pro pražské firmy.“ Dodává Ing. Ondřej Prokop, zastupitel hl. m. Prahy.
Jednou z variant budou Pražské vouchery na inovační projekty, jejichž cílem je podpořit mezisektorovou spolupráci v oblasti inovací. Na ty je celkově alokováno zhruba 240 milionů korun. Praha bude tímto způsobem poskytovat podporu malým a středním podnikům na nákup služeb od výzkumných organizací a tím je více s těmito institucemi propojit.
Jedná se o finanční podporu, která bude poskytována formou zpětně proplácených dotací. Voucher se pohybuje v rozmezí 75 tisíc korun – 2 miliony korun na jeden projekt. Povinnost podniku je spolufinancování ve výši 25 % u projektů do 500 tisíc korun a 50 % u projektů nad 500 tisíc korun.

Druhým typem voucherů jsou takzvané specializované vouchery, na které je, stejně jako u prvního typu, počítáno s částkou 240 milionů korun. Těmito typy voucherů bude město podporovat startupy hned čtyřmi způsoby. Za prvé vznikne voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech tak, aby začínající startupy měly možnost získat zkušenosti, ale i uplatnění prostřednictvím poradenských služeb od zahraničních mentorů. Praha chce podporovat pobyty především těchto destinacích: Západní pobřeží USA –Silicon Valley; Východní pobřeží USA – zejména New York, Čína – zejména Shanghai a Shenzhen.

Další Pražské vouchery jsou potom zaměřeny na zahraniční veletrhy a výstavy; na koučing a mentoring a na kreativní služby.

Výzvy na Pražský voucher na inovační projekty a Specializované vouchery budou vypsány od 1. 1. 2018.

Přínosy projektů pro hlavní město Prahu:

  • Zvýšení konkurenceschopnosti MSP na území hl. m. Prahy
  • Uvedení nových či inovovaných produktů a služeb na trh
  • Akcelerace ekonomického růstu na území Prahy
  • Zvýšení povědomí a obrazu hl. m. Prahy jako regionu podporujícího začínající podnikatele
  • Vyšší finanční prostředky pro výzkumné organizace a specializované dodavatele
  • Vyšší využití potenciálu, plynoucího z vysoké koncentrace institucí výzkumu, vývoje a inovací na území HMP.
  • Zlepšení image hl. m. Prahy jako města stimulujícího inovace, podporujícího inovační potenciál a začínající podnikatele.
  • Zlepšení podmínek pro podnikání.
  • Vnímání ČR jako země podporující inovační potenciál
  • Zvýšení prostředků odváděných státu na daních z podnikatelské činnosti