Peníze z hazardu patří k významným příjmovým položkám naší městské části. Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo poskytnutí účelové dotace městským částem hl. m. Prahy z obdržených odvodů z výherních automatů. Hlavní město rozdělí městským částem 50 procent z obdržených peněz v celkové výší 195 932 000 korun. Tento příjem využijí městské části na podporu sportu, kultury, školství, zdravotnictví a sociální oblasti.

Procento, kterým se jednotlivé městské části podílejí na části odvodu z výherních hracích přístrojů a herních zařízení, se za období od 1.5.2016 do 30.9.2016 stanoví obdobně jako za období bezprostředně předcházející, tj. v závislosti na poměru počtu obyvatel jednotlivých městských částí hl. m. Prahy.

Peníze z hazardních činností jsou pro Jižní Město důležitým zdrojem financí. Hazard má bohužel dvě strany mince. Ta negativní je problém s gamblery a případy spojené s drobnou kriminalitou. Na druhou stranu plynou z hazardu nemalé finanční prostředky na podporu naší městské části, které nutně potřebujeme. Hazard by se měl dle mého názoru silně regulovat a dostat do stavu, kdy primárně budou fungovat pouze casina a „lepší“ herny, které budou přísně kontrolované. Zrušit je všechny v krátkém horizontu určitě nelze a to právě kvůli penězům, bez kterých by se městské části (a to i ta naše) jen velmi těžko skokově obešly.