Na jednání Rady hlavního města Prahy bylo definitivně rozhodnuto o ukončení Pražského centra kartových služeb (dále „PCKS“), které v minulosti poskytovalo služby spojené s kartou Opencard. S nástupem systému pro vydávání karet Lítačka v březnu 2016 již byly omezeny služby veřejnosti spojené s vydáváním karet Opencard a náklady na údržbu PCKS byly postupně minimalizovány. Nyní došlo k úplnému ukončení a rada tak udělala za Opencard definitivní tečku.

Dosud Praha za provoz Pražského centra kartových služeb platila 144 tisíc korun, tedy více jak 1,7 milionu korun ročně. Ukončením provozu tak město končí i s poslední pravidelnou platbou spojenou s Opencard.

Přechod z Opencard na Lítačku byl zahájen v druhé polovině roku 2015, kdy tehdy ještě společnost Operátor Opencard, a.s. (nyní Operátor ICT, a.s.) realizovala potřebné kroky směřující k přípravě, zavedení a následnému spuštění pilotního provozu systému Lítačka (pilotní provoz zahájen v březnu 2016) sloužícího k vydávání a provozu čipových karet Lítačka pro odbavování cestujících v pražské hromadné dopravě. V návaznosti na úspěšně ukončený pilotní provoz je systém Lítačka od listopadu 2016 provozován v ostrém provozu, a to jak za ekonomicky, tak i provozně výhodnějších podmínek.

Jsem rád, že jsme se konečně zbavili letitého problému, kterým Opencard bezpochyby byla. Karta Opencard stála Prahu více než 1,7 miliardy korun. Definitivní ukončení původního systému by v tuto chvíli nemělo znamenat žádné komplikace. Už od nástupu Lítačky totiž magistrát služby spojené s Opencard postupně omezoval. Nyní jen přistoupil k poslednímu formálnímu kroku. Pražané, kteří mají původní kartu stále platnou se ničeho obávat nemusí, pro ně se nic nemění. Teprve až jim platnost skončí, vymění ji za novou Lítačku. Ta se v provozu výborně osvědčila a dále se pracuje i na jejím rozvoji.“

Ing. Ondrej Prokop, člen dozorčí rady Operátor ICT,a.s.