Rada hl. m. Prahy dnes schválila zřízení přírodní památky Dvorecké stráně včetně ochranného pásma. Důvodem vyhlášení zvláště chráněného území je zachování této z ekologického hlediska velmi cenné lokality a její ochrana před možnými negativním zásahy.

Přírodní památka leží v katastrálním území Podolí, ve svahu nad ulicí Jeremenkova. Území navrhované přírodní památky má rozlohu přibližně 3,8 hektaru a předmětem ochrany je stepní fauna bezobratlých vázaná na teplomilná společenstva rostlin. Jižně orientovaná stráň je pokrytá vegetací mozaikovitého charakteru, kde se střídají rozvolněné smíšené lesní porosty a výslunné stepní stráně a trávníky s porosty keřů. Vzhledem k orientaci a charakteru geologického podloží zde vznikla cenná společenstva teplomilných druhů rostlin a živočichů, zejména hmyzu.

„Jsem rád, že na území Prahy vznikla další přírodní památka. Je potřeba chránit unikátní místa, což Dvorecké stráně bezpochyby jsou. Evidujeme zde mnoho vzácných živočichů a rostlin, které je potřeba ochraňovat před možnými negativními zásahy.“ Ing Ondřej Prokop, zastupitel hl. m. Prahy a MČ Prahy 11.