Mnoho štěstí a úspěchů v novém roce 2015 Vám přeji spolu s kolegy z hnutí ANO z Prahy 11 se kterými jsme stvořili toto krásné PF.

Děkuji za podporu a pomoc, kterou jste mi v uplynulém roce dali. Příští rok věnuji maximum úsilí na nápravu křivd Jižního Města z let minulých a zdravému rozvoji naší MČ. Tak, abychom se tu jako občané měli lépe a nemuseli stále bojovat proti zastavování, developerům a naopak si mohli více užívat občanské vybavenosti a zeleně.

10321753_1023767090983193_445509611014362328_o-20141222-185653