Milí sousedé, musím přiznat, že když jsem se před dvěma lety z pozice nového místostarosty pro majetek s projektem dostavby Starochodovské školy seznámil, dvakrát nadšený jsem z něj nebyl. Zdál se mi příliš nákladný a vlastně i neefektivní, protože bychom za peníze investované do dostavby jedné základky mohli realizovat celou řadu rekonstrukcí a oprav v dalších jihoměstských školách a školkách.
Dnes jsem ale rád, že se panu řediteli Hovorkovi i mým kolegům podařilo mě přesvědčit, že se tahle investice vyplatí. Díky novému křídlu totiž vedle nových tříd nebo tělocvičny vzniklo ve škole důstojné zázemí pro pedagogický sbor, který je tím nejcennějším, co škola má. 🙏Rád bych proto poděkoval jak učitelům, tak ostatním zaměstnancům školy za trpělivost a skvělou práci, kterou odvádí a odváděli i v takřka polních podmínkách.
Velký dík také patří mému týmu na odboru správy majetku, kde přišel kolega Voženílek s nápadem na úpravu původního projektu s cílem vytvořit zde energeticky nenáročnou budovu. ☝ Základní škola Chodov tak dnes funguje v naprosto moderní a minimálně v Praze opravdu unikátní školské budově.