Jednu z nejrizikovějších lokalit Jižního Města čeká výrazná proměna. Ubytovna Sandra na pražském Opatově, která je dlouhodobě zdrojem zvýšené kriminality v této oblasti, projde komplexní rekonstrukcí. Místo ubytování pro zahraniční dělníky v objektu nově vzniknou ubytovací jednotky pro mladé rodiny, seniory, hasiče, lékaře nebo učitele. S rekonstrukcí pomůže Praze 11 hlavní město, přijetí dotace ve výši 200 mil. Kč schválilo na červencovém zasedání jihoměstské zastupitelstvo.

Ubytovnu Sandra jsme zdědili po minulé garnituře s pochybným nájemcem, který pokoje podnajímal osobám ještě pochybnějším. Prvním logickým krokem tedy z naší strany bylo ukončení nevýhodné nájemní smlouvy a převzetí přímé kontroly nad tím, kdo v ubytovně fyzicky bydlí. Utrpení obyvatel z okolí ubytovny se sice zmírnilo, ale situace stále nebyla ideální. Proto jsme současně připravili projekt komplexní revitalizace objektu s cílem rozšířit bytový fond městské části o dostupné bydlení a zlepšit nedostatečnou občanskou vybavenost dané lokality.

Projekt počítá především se zvýšením standardu ubytovacích jednotek, jejichž počet se sníží ze 193 na 174: vedle stávajících bytů garsoniérového typu zde nově vzniknou i jednotky o velikosti  4+kk, 3+kk a 2+kk. Městská část bude poté budovu využívat k pokrytí bytových potřeb specifických skupin obyvatelstva – mladých rodin, seniorů nebo pracovníků v oblastech důležitých pro chod městské části, ať už jde o učitele, lékaře, zdravotní sestry, hasiče nebo strážníky Městské policie.

Proměnou struktury obyvatel objektu dojde především k výraznému zvýšení bezpečnosti v místě a přilehlém okolí. 

Revitalizace ubytovny bude probíhat v koordinaci s metropolí, která plánuje rekonstruovat za podobným účelem sousední budovu bývalého hotelu Opatov. Ta má po realizaci potřebných úprav sloužit k ubytování osob s omezenou schopností pohybu, mladých rodin, soběstačných seniorů a osob vykonávajících profese nepostradatelné pro chod města.