Na radě 19.7.2016 byl odvolán z funkce předsedy sportovní komise pan Michal Horník, ředitel FC Háje. Zde sepisuji několik důvodů, proč k tomu došlo. Podotýkám, že se jedná čistě o mé názory a nemusí se jednat o názor celého hnutí ANO.

Důvod první – střet zájmů

Dle mého názoru je naprosto nepřijatelné, aby ředitel fotbalového klubu působícího na Praze 11 figuroval jako předseda sportovní komise na témže městě, která navrhuje rozdělování sportovních dotací. I pokud by se jednalo o sebe-čestnější osobu, nikdy se nemůže vymotat z pavučin pochybností, že se snaží svému klubu přilepšit či největším rivalům uškodit.

Důvod druhý – porušení slibu zastupitele 

Michal Horník v listopadu roku 2014 při ustanovujícím zastupitelstvu složil níže uvedený slib zastupitele (tak jako všichni ostatní, nově zvolení zastupitelé):

Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Domnívám se, že tento slib porušil v okamžiku, kdy vlastním tělem a průkazkou zastupitele bránil převzetí majetku městské části – „parkoviště Gregorova“ – zpět do rukou vlastníka. Došlo zde k paradoxu kdy se městská část soudí o vyklizení vlastního majetku s vlastním zastupitelem, respektive s jeho otcem Janem Horníkem, ale Michal Horník osobně bránil převzetí tohoto majetku. Více podrobností například zde: http://www.denik.cz/praha/k-dohode-s-radnici-nedoslo-o-parkovisti-rozhodne-soud-20160219-bj4x.html.

Důvod třetí – úmyslná změna údajů a usnesení sportovní komise

V roce 2015 předseda sportovní komise pan Horník změnil před jednáním rady městské části (kam byl pozván z titulu předsedy komise) výši některých dotací pro sportovní subjekty v rozporu s odsouhlasenou výší dotací ve sportovní komisi.

To jsou 3 hlavní fakta, která si vybavím, když se řekne Michal horník a předseda sportovní komise. Problémů za necelé 2 roky ve funkci bylo pochopitelně mnohem více a proto jsem opravdu rád, že k odvolání konečně došlo. Dále bych rád podotkl, že hnutí ANO na tyto dlouho trvající a opakující se chyby pana Horníka upozorňuje vytrvale již mnoho měsíců. Stáhnutí / rezignace pana Horníka byla i nejednou písemně předána starostovi Štylerovi jako oficiální výtka. Ten naše hnutí vždy ujistil, že pan Horník sám odejde, jen to musí projednat uvnitř klubu. Po té co se ani po několikáté tento slib nesplnil, nezbylo než dojít k tomuto krajnímu řešení.

Konec svého článku bych rád změnil v pozitivní směr a chtěl bych tímto vyjádřit na druhou stranu svůj respekt vůči komukoli, kdo se stará o to, aby naše děti sportovaly. Nemám nic proti práci pana Horníka (a dalších) co se týče sportu, výchovy mládeže a jeho profesionálních aktivit. Naopak budu rád, pokud v tom bude pokračovat a věřím, že bez funkce předsedy sportovní komise na toto bude mít sám více času a nebude tolik terčem útoků. Naše děti za to jistě budou rády.