Na zastupitelstvu hl.m.Prahy 26.1.2017 jsme zamítli pořízení tzv. regulačního plánu pro lokalitu Opatov o kterou žádala naše MČ. Ačkoli jsem nebyl zastáncem pořízení regulačního plánu už v době jeho vymyšlení a ani na zastupitelstvu MČ P11 jsem pro jeho pořízení tehdy nehlasoval, poctivě jsem se účastnil tvorby požadavků pro jeho zadání. Celá tato záležitost se pro mě ukázala být pouze byrokratickou snahou zablokovat dané území pro mnoho let. Korunu tomu nasadil pan Kulhánek (HP11), předseda komise pro strategické územní rozhodování, který ODMÍTL pozvat na projednávání zadání regulačního plánu vlastníky dotčených pozemků. Věřte, nevěřte na Opatově nepatří MČ P11 téměř žádné pozemky. 90% pozemků patří restituentům nebo hl. m. Praze. Technicky to tedy celé probíhalo zhruba jako za minulého režimu. Lidé, kteří nemají k pozemkům žádný vlastnický vztah budou diktovat bez možnosti vyjádření vlastníků, co na daném území smí a nebo spíše nesmí být. A to i nad rámec platného územního plánu. Reálně tak hrozilo znehodnocení investic a majetku soukromých osob. Jsem rád, že sama náměstkyně Kolínská (SZ) nechtěla regulační plán pořídit s tím, že za daných podmínek je prakticky neprojednatelný. Práce lidí na P11 nepřijde vniveč, jelikož jsme schválili tvorbu územní studie, která je 1) levnější na pořízení 2) rychleji projednatelná.