Mohl jsem tento článek napsat v negativním duchu, vypsat zde všechny skandály a průšvihy protikandidáta, které vedly až k jeho odvolání z postu místostarosty. Ale řekl jsem si NE. Dnes budu pozitivní a povznesu se nad to všechno, místo toho vám chci předat zprávu proč byste měli přijít DNES nebo ZÍTRA do vaší volební místnosti a dát hlas paní prof. Válkové!

Možná jste měli možnost paní Válkovou poznat při osobním setkání na debatách nebo při kontaktní kampani.

Jsem přesvědčen, že je nejlepší kandidátkou, a to z několika důvodů. Je to uznávaná právnička, zkušená politička a charakterově pevná osobnost.

Svou volební kampaň postavila na vydání knižní publikace První právní pomoc při životních nehodách, ve které seznamuje laickou veřejnost s některými možnými právními úskalími života. Volební kampaň tak využila k tomu, aby mohla občany informovat o jejich právech a povinnostech. Tím se výrazně odlišovala od ostatních kandidátů. Vydání publikace stálo hodně úsilí a času, přesto byla paní Válková přesvědčená, že jde správnou cestou. Hlavní motivací k vydání této knížky bylo, že paní Válková věděla, že i v případě volebního neúspěchu přispěje k rozvoji právního povědomí v České republice. Na tom jí i jako univerzitní profesorce vždy velice záleželo. Současně věřila, že nabídne občanům prostor proto, aby ji, jak ona sama říká, měli možnost lépe poznat, a to v prostředí jí nejbližším – v oblasti práva.

Z výše uvedených důvodů si myslím, že paní Válková by byla velice dobrou senátorkou. V Senátu by mohla uplatnit svoji odbornost, zkušenosti a zároveň reprezentovat menší městské části, na které se leckdy zapomíná. Svůj aktivní zájem o dění v menších městských částech, možná jako jeden z mála kandidátů, již prokázala a jsem přesvědčen, že kdyby se na ni kdokoli z Vás obrátil s prosbou o pomoc, udělala by maximum možného.

Chtěl bych Vás proto poprosit, abyste v případě, že Vás paní Válková jako kandidátka do Senátu oslovila tak jako mě, ji v rámci svých možností podpořili i v kole druhém. To se uskuteční již dnes a zítra, tj. 14.10. od 14:00 do 22:00 a 15.10. od 8:00 do 14:00.

Mockrát Vám děkuji. 

Ing. Ondřej Prokop

zastupitel MHMP, MČ Praha 11
místopředseda hnutí ANO na Praze 11

Ondrej.Prokop@praha.eu
773 522 246