Milí sousedé,
nedávno jsem vás informoval o pozitivním výsledku v bodu hlasování o schválení dostupnějšího družstevního bydlení. Po dvou letech neshod se nám před nedávném podařilo konečně otevřít novou cestu za dostupnějším bydlením. Náš boj tím však nekončí, nýbrž teprve začíná.
Dnešní slunečné odpoledne jsem strávil ve společnosti paní Hana Kordová Marvanová. Ta zastupuje funkci radní pro oblast bydlení, zároveň je také autorkou původního projektu Dostupného družstevního bydlení. Prošli jsme během odpoledne hned několik z potenciálně vhodných lokalit pro budoucí výstavbu bytových domů. Zpracováváme veškeré podklady a připravujeme pro pozemky také studii proveditelnosti, která ukáže především zda bytový dům na pozemku stavět a případně v jakém objemu.
I přes komplikace, které nám rok 2020 přinesl, se tak konečně Praha posouvá správným směrem na cestě za dostupným a také důstojným bydlením pro své občany.