Po volbách v roce 2014, kdy se změnila politická reprezentace, začal převládat názor, že by nové byty bylo dobré prodat a získané finance využít k naplnění prázdné městské pokladny. V prosinci o rok později pak Zastupitelstvo MČ přijalo v rámci tohoto projektu usnesení k přípravě prodeje bytových jednotek. Toto usnesení počítalo s úpravami bytů i celého objektu tak, aby byl více komerční a méně způsobilý k pronájmu – došlo tedy ke změnám dispozic bytů, proměně přízemí a dalších částí objektu.

Stavba pokračovala a objekt byl fyzicky připraven k předání ve stanoveném termínu. Avšak díky legislativním změnám, na které původní smlouva nepamatovala, zůstal až do prosince roku 2016 majetkem společnosti Convenio, do níž byl převeden zhotovitelem Riverside Apartment s.r.o. Za toto zdržení nabídla společnost Convenio městské části slevu 7.000.000,- Kč, kterou ovšem zastupitelé z řad Hnutí pro Prahu 11 odmítli a MČ tím pádem zaplatila za zhotovení plnou částku.

Po převodu nemovitosti začal proces zahrnující zápis do katastru nemovitostí, tvorbu prohlášení vlastníka o vymezení jednotek, parkovacích stání, zajištění znaleckých posudků a všechny další administrativní záležitosti, které mohly být realizovány až po převedení nemovitosti do majetku městské části.

Nyní je podle platného usnesení objekt připraven k prodeji a ten bude probíhat nejtransparentnějším možným způsobem – formou elektronické aukce.Ta má také zajistit, že bude výnos pro městskou část co největší. Díky současné situaci na trhu nemovitostí a stoupajícím cenám přinese prodej bytů do městské pokladny dostatek financí, který bychom chtěli použít na vytvoření startovacích bytů, bytů ve veřejném zájmu a sociálních bytů.

Zároveň se budeme snažit, aby i některé byty v objektu Zahrady Opatov byly dovybaveny a použity k pronájmu občanům MČ Praha 11.