Rada hl. m. Prahy v čele se Zdeněk Hřib – primátor Prahy včera schválila závěrečný účet hl. m. Prahy za rok 2020, kdy se celkový rozpočet hl. m. Prahy navýšil na 96 mld. Kč. Je však vhodné zmínit, že se do těchto výkazů nově zahrnují i přijaté transfery ze státního rozpočtu (jedná se o cca 22,5 mld. Kč). V minulosti se tato položka vykazovala jako deficitní, a do celkového obejmu rozpočtu hl. m. Prahy se tak nezapočítávala. Samozřejmě tento krok s sebou přináší řadu výhod (zvýšení objemu volných finančních prostředků, s nimiž může hl. m. Prahy nyní disponovat, čímž zároveň mírně zlepšila Cash-Flow), ale i nevýhod (pokud hl. m. Praha bude žádat na Ministerstvu financí finanční prostředky, tak již nedostane vůbec nic). Jaký výsledek to vlastně přinese, se uvidí teprve v blízké budoucnosti.
Co mě však trápí je třeba čerpání investic v kapitole doprava, které lze označit jako vyloženě skandální, neboť hl. m. Praha neproinvestovalo takřka 62 % rozpočtového určení, což odpovídá částce takřka 3 mld. Kč. Kupříkladu v případě tolik opěvované stavba Lanové dráhy Podbaba – Trója Bohnice nebyla čerpána ani koruna, tedy zdá se, že doposud nebyla ani zahájena projektová příprava. Ještě horší je například čerpání investic v kapitole zdravotnictví, kterou má v gesci paní radní Johnová.
Nicméně Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu, se intenzívně snaží, aby na tom Praha z hlediska financí byla co nejlépe, a zvládla tak těžké pocovidové časy, které nás bez pochyby čekají, s co nejmenšími ztrátami. Je jasné, že to pan náměstek Vyhnánek nemá v této koalici vůbec snadné, a proto oceňuji konečnou podobu rozpočtu hl. m. Prahy, který kvůli epidemii mohl nakonec vypadat výrazně hůř.