Hlavní město Praha by prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti mělo získat až 49 % akcií Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., (PVK) a současně by měla být uzavřená opční dohoda o možném budoucím odkupu zbývajících akcií PVK, ke kterému by došlo nejpozději v roce 2028.

Zbavit se kontroly nad Pražskými vodovody a kanalizacemi, bylo jedno z těch horších rozhodnutí, které se v minulosti na radnici udělaly. Voda je samozřejmě významnou strategickou komoditou a město musí mít nejen ji, ale celou vodárenskou infrastrukturu pod absolutní kontrolou,“ řekla primátorka Adriana Krnáčová.

Kupní cena, kterokterou Praha za minoritní podíl zaplatí, bude vycházet z výsledků znaleckého posouzení a dle předpokladů se bude pohybovat v rozmezí 1,75 až 1,97 mld. Kč. Celý záměr musí ještě schválit Zastupitelstvo hlavního města Prahy a orgány koncernu Veolia.

Jsem rád, že se Hlavní město a společnost Veolia dohodly na společném postupu prodeje minoritního podílu PVK zpět do majetku města. Jsem názoru, že by Praha měla vlastnit strategické zdroje, kterým PVK bezpochyby je. Jedná se o efektivně fungující společnost a Hlavní město chce mít přes svůj podíl větší účast na provozování vodárenské infrastruktury. To je i jeden z hlavních důvodů připravovaného holdingu městských firem, do kterého se PVK v budoucnu rozhodně začlení.“

Ing. Ondřej Prokop zastupitel hl. m. Prahy