V reakci na publikovaný článek ohledně vzorového bytu v uplynulých dnech, zejména na komentáře a diskusi, které se objevily pod tímto článkem, níže publikuji vyjádření na nejčastější otázky.

Předně je třeba uvést pár informací k celému panelovému domu.Jedná se o panelový dům z r. 1984 konstrukční systém příčně stěnový VVÚ-ETA s železobetonovými panelovými stěnami a železobetonovými panelovými stropy mezi 1 a 20.NP. Stropní konstrukce jsou v jednom směru pnuté a jsou provázané se stěnovými konstrukcemi.

Především se jedná o adaptaci stávající ubytovny, kdy standard ubytování byl i z prostorového hlediska úplně jinde než dnes.

Co bylo záměrem investora?
Záměrem investora bylo v maximální míře zlepšit standard původních ubytovacích jednotek vytvořením širší nabídky velikostí jednotek 2+kk, 3+kk a 4+kk na jednotlivých podlažích, stále se ale jedná o sociální ubytování a tomu odpovídá navržený standard.

Jak jsou byty řešeny? 

Ve 3. až 20.NP se jedná o  nájemní malometrážní byty 2+kk, byty o velikosti 3+kk a 4+kk. Různé velikosti ubytovacích jednotek vycházejí z požadavku investora na zvýšení standardu a vznikly sloučením částí některých původních ubytovacích jednotek. Ve 20. NP jsou pak navrženy nově 2 nájemní ubytovací jednotky 3+kk a 4+kk z původních prostor společenského sálu. Cílem investora je nabídnout ubytovací jednotky v dobré kvalitě za rozumné nájemné. Obecních bytů je v hlavním městě velký nedostatek.

Na základě čeho vznikla velikost obývacího pokoje? Proč není větší?
Velikost jednotlivých pokojů je dána stávajícím dispozičním řešením celého objektu, a vzhledem ke vzdálenosti nosných stěn v objektu 2,8 metru nebylo možné větší obývací pokoje v jednotlivých ubytovacích jednotkách vytvořit. Ve vzorovém bytě v 17.NP má obývací pokoj s kk plochu 18.6m2 a z toho hl. rozměry obývacího pokoje bez kk jsou 2,8m x 6,15m, nikoliv 2m x 4m. Osová šířka místností 3m je daná navrženým panelovým systémem, z toho vyplývá vnitřní šířka místností 2,8 metrů.

Proč jsou vedeny elektro kabely v lištách?

V tomto panelovém systému není možné elektro kabely zasekávat do drážek ve stěnách a stropech aniž by došlo k poškození výztuže. Proto jsou rozvody elektřiny vedeny v lištách. Do panelů je současně možné zasahovat pouze velmi omezeně z důvodu požární ochrany objektu, při výstavbě byly použity speciální panely do kterých není možné provádět drážky pro elektroinstalaci, aby nebyla porušena jejich požární odolnost. V místech nových příček a přizdívek je elektroinstalace standardně pod omítkou.

Proč není vanička sprchového koutu bezbariérová?

Rovněž není možné vaničku sprchového koutu zabudovat do stropního panelu z důvodu malé konstrukční tloušťky podlah v koupelnách. Obklady a dlažby v koupelnách jsou provedeny kvalitně a co se týče rozdílnosti formátů dlažeb a obkladů, jedná se o estetickou záležitost navrženou architektem a je dnes zcela běžná. Formáty byly takto zvoleny záměrně, u provázaných spár dlažeb a obkladů se jedná o nadstandardní provedení a ve 170 koupelnách a WC bychom tak realizaci neopodstatněně prodražili.

Proč je v kuchyni umístěn dřez takto nevhodně, proč není například vedle varné desky?
Velikost jednotlivých kuchyňských linek rovněž vychází z velmi stísněných podmínek stávající dispozice, v rámci projektu jsme usilovali o maximálně účelné využití stávajících prostor a pokud máme k dispozici pro obývací pokoj s kuchyňským koutem prostor 2,8×7,5 m nebo dokonce 2,8×6 metrů, jsou kuchyňské linky řešeny maximálně úsporně. Umístění dřezu ve vzorové ubytovací jednotce bohužel odpovídá stísněným poměrům a přesunutí dřezu vedle varné desky nepovažujeme za optimální řešení z hlediska bezpečnosti mokrého provozu vedle přístroje s vysokým elektrickým příkonem.


Vzhledem k tomu že se jedná o rekonstrukci ojedinělé výškové panelové budovy, byli jsme při návrhu i realizaci limitováni mnoha specifickými omezeními.