Před několika dny Pirátský starosta Jiří Dohnal zveřejnil na sítích příspěvek, kde tvrdí, že jsem si výsledky své práce za několik let na pozici místostarosty pro správu majetku vymyslel. Jak je u Pirátů obvyklé, příspěvek je plný dezinformací, které mají za cíl mě před občany dehonestovat. Je smutné, že sám starosta Dohnal nemá po skoro 4 letech na radnici pořádně žádné výsledky, které by mohl lidem ukázat, a tak raději hystericky kope kolem sebe a útočí na opozičního zastupitele.

Níže naleznete naši reakci za hnutí ANO Praha 11 na všechna jednotlivá tvrzení Dohnala a jeho týmu.
Dohnalova tvrzení jsou v červené barvě.

Základní a mateřská škola Chodov

Dostavbu západního křídla školy hnutí ANO nechtělo, Piráti si ji však prosadili do koaliční smlouvy. Navíc sám Ondřej Prokop se v diskuzích na sítích vyjadřoval, že „dostavbu školy zorganizovaly hysterické matky“. Takže lež jako vyšitá.

Lež. Projekt a stavební povolení dodělalo hnutí ANO ve volebním období 2014-2018, pod starostou Petrem Jiravou (zvolen za ANO). Tehdejší zastupitel a předseda hnutí ANO Jan Říčař zajistil financování dostavby a díky tomu bylo možné vyhlásit soutěž na zhotovitele ještě před volbami v roce 2018. Starosta Jiří Dohnal (Piráti) již jen podepsal smlouvu o dílo, podle toho co připravilo hnutí ANO. Celá stavba byla vedena v gesci majetku Ondřeje Prokopa (ANO), ten organizoval setkání s občany ohledně dopravních omezení, komunikoval stavbu v Klíči a dovedl stavbu až ke kolaudaci a otevření. Z toho jsou pochopitelně důkazy a fotky. Piráti se na této věci jen svezli. Připravilo a realizovalo hnutí ANO.

Základní škola Mendelova

Původní požadavek školy byl pouze na nové spotřebiče do kuchyně za zhruba 2 miliony. Ondřej Prokop nechal ale předělat vše na elektriku a v tomto důsledku je provoz kuchyně mnohem dražší. Rekonstrukce stála 15x tolik než to, co škola chtěla. Kvůli Ondřeji Prokopovi.

Lež, škola chtěla rekonstrukci celé kuchyně. Ta se připravovala mnoho let, dávno předtím, než přišli Piráti. Piráti naopak obstruovali rekonstrukci. Hledali zástupné důvody, proč rekonstrukci neschválit a schválně posunuli termín realizace do školního roku. Kvůli Pirátům a jejich obstrukcím tak musely děti chodit v době covid pandemie mezi jiné děti do jiných škol na obědy.

ZŠ Ke Kateřinkám

Ještě není zcela zateplená. Druhá etapa zateplení se realizuje bez zásluhy Ondřeje Prokopa.

Lež. Celou akci připravil Ondřej Prokop (ANO), zakázka byla připravena na 2 etapy kvůli financování. Prokop se svým týmem dodělal projektovou dokumentaci a vysoutěžil zhotovitele na obě etapy. Piráti pouze v zakázce, kterou Ondřej kompletně připravil, pokračují a nehodili do ní vidle (jako do mnoha jiných). Za to jim patří „dík“.

Bydlení pro občany JM – Zahrady Opatov

Jedná se o developerský projekt, který městská část začala řešit ještě v době, kdy byl starostou Dalibor Mlejnský. Ondřej Prokop se nijak nezasadil o to, že se po letech podařilo domy obsadit konečně nájemníky.

Původně se jedná o developerský projekt společnosti Sekyra Group, který měl začít stavět už v roce 2012. Developerovi se nepodařilo byty prodat a tak se v roce 2014 domluvila s tehdejším starostou Daliborem Mlenským, že MČ Praha 11 celý ten projekt koupí. K uzavření smlouvy došlo ještě před tím, než byl Ondřej Prokop vůbec zvolen zastupitelem.

Lež. Pronájem objektu Zahrad Opatov se zpackal ve volebním období 2014-2018 ještě pod starostou Jiřím Štylem (HPP11) – ten byl následně odvolán a nahradil ho Petr Jirava (zvolen za ANO). Ondřej Prokop po roce 2018 v pozici místostarosty upravil podmínky pronájmu mezi městem a Jihoměstkou majetkovou tak, aby umožnil lepší správu objektu a vybírání nájemců. Předtím byl dům plný podivných individuí, trestně stíhaných lidí, dokonce v domě došlo k vraždě dítěte. Po změnách a nastavení procesů týmem Ondřeje Prokopa objekt funguje vzorně a podařilo se mu i část objektu vyhradit pro rodiny učitelů za regulované nájemné.

Malé parkovací domy pro místní

Jedná se o vizualizace zpracované ve volebním období 2014 až 2018. Ondřej Prokop o nich nikdy nemluvil a ani nikdy nebyla ze strany hnutí ANO žádost je rozpracovat. Vizualizaci, kterou Ondřej prezentuje si narychlo objednala Jihoměstská majetková v roce 2018. Pro parkoviště Gregorovo je v současné době žádost změnu územního plánu – primárně na tom pracuje pirátský radní pro dopravu Martin Duška.

Lež. Piráti si uzurpovali dopravu a tedy parkování pod sebe a hystericky do těchto projektů nikoho nechtěli pustit ani nahlédnout. Výsledkem je, že na Praze 11 po Ondřejově odvolání jen ubyly parkovací místa, žádný parkovací dům není postaven, nestojí ani zbouraná lávka, jejíž stavbu Ondřej Prokop kompletně připravil. Je pravda, že studie parkovacího domu Gregorova byla objednána mimo standardní proces, nicméně to proto, že pirátský radní Duška nevyvíjel naprosto žádnou činnost.

Nová lávka na Chodově

Nejedná se o novou lávku, ale opravu stávající. Přípravy vedl opět náš pirátský radní pro dopravu Martin Duška. Ondřej Prokop se na přípravách nijak nepodílel. Pouze se u lávky vyfotil.

Zde se stala chyba v popisku na webu. Skutečně nešlo o úplně novou lávku. Bylo to pouze rekonstruované, děkujeme za upozornění. Kompletní rekonstrukci lávky však připravilo ANO v letech 2016-2018 za starosty Petra Jiravy (ANO). Martin Duška pouze nehodil vidle do připravené rekonstrukce a spustil ji. Technický dozor a komunikaci s občany v místě, i veřejné setkání s nimi organizoval Ondřej Prokop, protože pan Duška za celé 4 roky nedělal pro občany nikdy nic.

Vyřešení restitucí

Jedná se primárně o práci radního Jana Stárka z TOP 09 a uvolněné předsedkyně Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí Marty Šorfové z hnutí ANO. Ondřej Prokop se na dané věci opět nijak nepodílel.

Lež. Klíčová jednání s rodinami restituentů vedl Ondřej Prokop (ANO). Tyto rodiny jsou to připraveny dosvědčit. Jednání probíhala od roku 2016, kdy pan Stárek ani paní Šorfová nebyli k tomu nijak pověřeni. V té době vedlo radnici ANO (Petr Jirava zvolený za ANO). Většina jednání probíhala na úrovni ZHMP, kde byla primátorkou Adriana Krnáčová (ANO) a následně Ondřej Prokop jako zastupitel. 

Senior taxi

Jedná se o práci radního pro sociální věci, zdravotnictví a bezpečnost Petra Jiravy z hnutí ANO, který je stále součástí koalice. Ondřej Prokop se na dané věci nijak nepodílel.

V první části Piráti nelžou, opravdu kompetenčně Senior Taxi patřilo pod radního Petra Jiravu (zvoleného za ANO). Hnutí ANO mělo senior taxi jako klíčový projekt v programu do voleb 2018. Ondřej dohlížel na to, aby služba fungovala co nejdříve. Účastnil se jednání na MČ, kde už služba funguje, a vedl jednání a také organizoval v rámci svého odboru výběrové řízení.

Dny Prahy 11

Akce primárně patří do mé gesce, komunikaci s jednotlivými odbory a gesčními radními zajišťuji já. Ondřej Prokop se na organizaci nikdy nijak nepodílel, pouze se fotí.

Lež. Pro Dny Prahy 11 zajišťovali parkové prostory, agregáty a další zázemí majetkové odbory a Jihoměstská majetková, které byl Ondřej Prokop předsedou představenstva. Pochopitelně se podílel na zajištění těchto akcí.

Pokračování restaurace v Chodovské tvrzi

O pokračování se zasadili především místní, kteří organizovali petici. Mimo jiné s peticí pomáhali piráti Jan Suchánek a Tomáš Kapler. Změnu způsobu pronájmu jsem pak vyjednal já. Opět si tak Ondřej Prokop přisluhuje zásluhy jiných.

Lež. Petici iniciovali primárně občané, hnutí ANO podpořilo celou akci mediálně a díky tlaku našich dvou radních kolegové z TOP/STAN ze svého záměru zprivatizovat si restauraci v Chodovské tvrzi pro svou členku p. Molenovou ustoupili. Ondřej Prokop následně ze své funkce radního pro majtek dozoroval přípravu nových smluv mezi JMM a nájemcem restaurace.

Dostavba Sandry

Ondřej Prokop si byl vědom minimálně od léta 2020 zatékání do budovy Sandra v průběhu její rekonstrukce, za kterou byl odpovědný, ale tuto situaci nijak neřešil. Vědomě tak ohrozil investici za zhruba 400 milionů korun. Místo drobné včasné opravy pak po roce zatékání do budovy navrhoval v létě 2021 obří zakázku na opravu střechy a pláště budovy. S radou MČ Praha 11 projektovou dokumentaci vůbec nekonzultoval. Musel přitom vědět, že MČ Praha 11 na tuto zakázku nemá v rozpočtu peníze a ani nemá zažádáno o dotace, ze kterých by bylo možné zmíněných chybějících cca 150 milionů Kč na zakázku zajistit.

Lež. O zatékání do Sandry upozornil Ondřej Prokop celou Radu včetně starosty PÍSEMNĚ už v roce 2019. Je nám líto, že Piráti nevnímají a nečtou podklady. Piráti trvali na postupu nejprve rekonstruovat vnitřek a pak teprve připravit opravu pláště a střechy i přes veškerá rizika, na která Ondřej upozornil. Na toto vše jsou důkazy, posudky, které byly součástí tisků Rady, včetně zápisů z příslušných komisí jako poradních orgánů rady. Dokonce i opozice uznává tento argument a potvrzuje, že o zatékání musela vědět celá rada. Zajímavé je, že „velkou zakázku“, kterou Piráti kritizují, nakonec potichu po více než roce odkladů sami v létě vypsali. S jediným rozdílem, že po roce zdržování po Ondřejově odvolání bude zbytek rekonstrukce výrazně dražší a mezitím budova zbytečně chátrá a nefunguje. Piráti by raději měli mlčet. Odbor majetku pod Ondřejem Prokopem pouze plnil úkoly uložené starostou nebo poradou vedení.

Shrnuto

Všechno, co jsem napsal, se dá snadno doložit. Ať už fotkami nebo zápisy z Rady, případně svědectvím dotyčných lidí. Dohnalův pokus o  mojí dehonestaci je jen kapkou v moři Pirátských lží a pochybných praktik. Ostatně psal jsem o tom už v tomto článku, kde si můžete přečíst  o pozadí mého odvolání a důvodech, které k tomu vedly.

Za několik let na radnici jsem se osobně podílel na desítkách projektů, o čemž jsem občany pravidelně KAŽDÝ TÝDEN informoval ve svých reportech. Všechno lze dohledat zde. Na rozdíl od asociální Pirátské radnice, která s lidmi nikdy příliš nekomunikovala, já jsem ve styku s našimi sousedy denně a den co den řeším jejich podněty a problémy.