Tohle snad nikdy neskončí. Libeňský most byl jedním z hlavních předvolebních témat hnutí PRAHA SOBĚ Jan Čižinský a náměstka primátora pro dopravu Adam Scheinherr. Od roku 2018, kdy je Praha sobě součástí vedení hlavního města, jsme slyšeli spoustu „odůvodnění“, proč se nic neděje. A zdá se, že hned tak se nic dít ani nezačne ‼️
Soutěž o opravu Libeňského mostu nabrala další zpoždění. Proč? Eurovia, jeden z účastníků soutěže, podala námitku proti rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na rekonstrukci Libeňského mostu. Podle jejich názoru zadavatel nepostupoval v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
👉🏻 Ve vyjádření Eurovie, které mám k dispozici, se píše, že vybraný dodavatel Metrostav TBR, a.s. vznikl až v průběhu zadávacího řízení, nemůže tedy disponovat žádnou referencí a kapacitou pro realizaci tak zásadní stavby, jako je rekonstrukce Libeňského mostu. Pokud by práce realizovala nezkušená společnost, mohla by se zakázka v konečném důsledku zásadně prodražit a protáhnout. Ve výběrovém řízení společnost Metrostav TBR, a.s. doložila 100% referencí poddodavatele Metrostav, a.s. V rozporu se zákonem ale není zřejmé, jaké konkrétní práce a v jakém rozsahu bude poddodavatel provádět. Dle zákona o zadávání veřejných zakázek by práce měla provádět společnost, jež má reference na dané práce, což je v tomto případě Metrostav. Eurovia proto nerozumí roli společnosti Metrostavu TBR. Námitkou chce zadavatele na tato pochybení upozornit a současně požaduje, aby byla řešena v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
☝🏻Sečteno a podtrženo, nyní je míč na straně zadavatele, který se s námitkou Eurovie musí vypořádat. Pokud by ani to nevedlo k vyřešení sporu, může se Eurovie obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele.
Dovoluji si proto odhadovat, že ani tento rok se s rekonstrukcí nezačne a letitý problém se tak přenese do dalšího volebního období na nové vedení Prahy.