Dnes 14. června jsme zahájili realizace nástavby školy Michael! 🏗

Díky účelové dotaci z hl. m. Prahy a současnému vedení města Prahy 11 se škola Michael a hlavně její studenti dočkají nových ateliérů a odborných učeben. Jediná střední škola v ČR, která poskytuje vzdělání v oboru filmová tvorba sídlí právě u nás na Jižním Městě! 👍

Škola usilovala posledních 5 let o možnost rozšíření, protože unikátní obory, které se tam vyučují, vyžadují daleko větší prostory oproti běžným školám a původní stav byl pro studenty a pedagogy neúnosný.

Škola Michael sídlí na Praze 11 více než 22 let a nabízí vzdělání v oblasti umělecké a reklamní tvorby. Nově vzniklé prostory umožní studentům pracovat v daleko profesionálnějším a komfortnějším prostředí.

Toto jsou ty dny, kdy mě moje práce opravdu baví a dává mi smysl. 😉