Již delší dobu upozorňuji na to, že nové vedení Prahy 11 velmi znesnadňuje dosud skvělou práci městské společnosti Jihoměstská majetková, a.s. Nová starostka městské části Šárka Zdeňková práci Jihoměstské majetkové veřejně kritizuje, aniž by svá tvrzení podložila relevantními argumenty či nabídla jiná možná řešení problému. Co je ale horší, radnice nechává společnost systematicky „hladovět“, když chce stále stejné výkony za peníze, které neodpovídají rostoucím nákladům kvůli inflaci a podobně. Ve firmě tak reálně hrozí, že nebude na výplaty lidí, kteří každý den pečují o úklid našich chodníků, vývoz košů či provoz sportovišť.

Na posledním jednání dozorčí rady paní starostka i její stranický kolega, zastupitel Jiří Štyler, kritizovali téměř vše, co Jihoměstská majetková dělá nebo dosud udělala. Ani jeden z nich však nepředložil jakýkoliv náznak vize budoucnosti či směr, jakým by se podle jejich představ měla fima ubírat a jak ji v současné složité situaci pomoci. A to skutečně kompetentní manažer nedělá. Nikdy. Kritika může být na místě, ale musím ji umět odůvodnit. A chci-li někoho vést, musím vědět kudy. Jinak způsobím pouze zmatek a chaos.

Za dosavadní prací Jihoměstské majetkové stojím. Pan ředitel Adamec odvedl za posledních pár let velký kus práce. Městská firma pod jeho vedením prošla transformací, kdy se zefektivnily a zrychlily její procesy, ozdravilo se její hospodaření a to vše při maximální transparentnosti. Firmě se povedlo odpolitizovat vedení společnosti, dostat kompletní účetnictví transparentně on-line a firmu také audituje každý rok jedna z největších společností na světě.

Poslední kapkou pro mě byla informace z tohoto týdne, kdy byl do dozorčí rady Jihoměstské majetkové a.s. namísto dosavadního předsedy jmenován zastupitel za Hnutí pro Prahu 11 Jiří Štyler! Ten, který celou Prahu 11 reputačně opakovaně velmi poškodil.

Pomineme-li jeho skandální nápady typu odtržení Jižního Města od Prahy, či svévolné odeslání starostenského dopisu do Bruselu proti urychlené dostavbě Pražského okruhu v trase 511, v poslední době byl široce medializován jeho antisemitský výrok na jednání zastupitelstva, kdy nazval členy bývalého vedení radnice „židobolševickým materiálem“. Židovská obec v Praze jeho výraz ostře odsoudila, a kauza byla dokonce uvedena ve výroční zprávě Federace židovských obcí ČR za rok 2021. Viz: https://www.kehilaprag.cz/cs/novinky/vyjadreni-k-antisemitskemu-incidentu?fbclid=IwAR20xdBtK4eRdRGqjn23w7O9t5XqUF3VLFECluY0zBcKl9o7mUeQw-5SMJc

Bohužel v tuto chvíli nevidím cestu z této krize, respektive jak já bych mohl společnosti pomoci, když vedení městské části o pomoci odmítá i jednat. Proto jsem se rozhodl rezignovat na svou funkci v dozorčí radě. Mohu jen doufat, že se současná koalice probudí, upozadí svá přebujelá ega a nezaujatě zhodnotí přínos, který Jihoměstská majetková má pro naši městskou část a její občany. Dle mého názoru je totiž obrovský a z mého pohledu absolutně nenahraditelný.

Děkuji vám za pozornost. Budu situaci nadále bedlivě sledovat a o všem vás informovat.