Dnes proběhlo 42. jednání Rady hl. m. Prahy, na kterém pražští radní schválili rozpočet na rok 2019. Aby v tomto brzkém období po volbách byla zajištěna jistota pro městské části, rozhodli se nově zvolení radní přistoupit k urychlenému schválení rozpočtu a tím byla dána městským částem možnost začít schvalovat své rozpočty, což umožnilo zachovat běžný chod života obce.

Neuvěřitelných 13,5 miliard korun bylo vyčleněno na investiční akce. O jejich přesném využití se bude rozhodovat v prvním čtvrtletí roku 2019, aby nový radní měli dostatek času na přípravu projektů.

I když se na první pohled může zdát, že rozpočet je značně nevyrovnaný, mezi příjmovou a výdajovou částí je rozdíl 18,4 miliard korun. Ve skutečnosti je to pouze technický údaj, protože do něj nejsou započítány úspory z loňských let, které ho zcela pokryjí, a také budoucí příjmy ze státního rozpočtu.

Byl zvýšen příspěvek na před/školáka z 2 000 Kč na 2 700 Kč. Byly zvýšeny prostředky a provoz a výkon státní správy v přenesené působnosti o více než 400 milionů korun. Bylo přidáno 700 milionů korun učitelům a pracovníkům ve školství, z čehož je 100 milionů korun vyčleněno pro pracovníky ve školních jídelnách. Což se podařilo mě a Ondřejovi Martanovi prosadit v minulém volebním období a nové vedení hlavního města Prahy tuto úpravu rozpočtu zachovalo i nadále.

V současnosti jsou finanční závazky hlavního města Prahy hodnoceny podle ratingové agentury Moody´s jako A1/Pozitivní, Standard & Poor´s AA -/Stabilní/ A-1+. Toto hodnocení je navíc shodné s úrovní České republiky.