Milí sousedé,
minulý týden odvysílala Česká televize první díl svého nového publicistického pořadu Bilance, ve kterém se zaměří na nejzávažnější společensko-ekonomické problémy současnosti. Úvodní reportáž byla věnována bydlení🏠, což myslím dokresluje naléhavost situace, ve které se ocitáme.
Přibližně půlhodinový pořad na problematiku nahlíží opravdu zeširoka, a přestože není tak vyvážený, jak by se na počin veřejnoprávního média slušelo, a objevuje se v něm několik nepřesností, nabízí také spoustu podnětů k zamyšlení a jasně pojmenovává určité jevy, které výstavbu komplikují.

Jedním z nich je jistá rozpolcenost společnosti ve vztahu k řešení bytové problematiky. Na jednu stranu si uvědomujeme, že nová výstavba je potřeba, na druhou stranu se jí bráníme, zejména pokud by měla vyrůst v našem nejbližším okolí. Co je příčinou?

Jeden z důvodů hledejme opět v “divokých devadesátkách”, kdy mnozí developeři zkoušeli, co si vůči obcím a jejich obyvatelům mohou dovolit. Vztahy mezi samosprávami a developery od té doby prošly obrovskou proměnou a neseriózní firmy dnes na trhu nemají šanci, špatná reputace developerských společností a nedůvěra k nim však přesto přetrvává.

Důležitou roli hraje také skutečnost, že jako dlouholetí usedlíci vnímáme novou výstavbu jako cizorodý prvek, a tudíž ji přirozeně neseme nelibě. Je proto důležité, abychom za tuto “újmu” dostali něco nazpátek. Třeba v podobě rozšíření hřiště pro děti nebo rekonstruované polikliniky. A to je právě důvod, proč bych svůj nápad na návrat části DPH z výstavby přímo do samosprávy, kde byla realizována, rád dotáhl do podoby legislativního návrhu.

Co myslíte, mám se o to pokusit
Napište mi svůj názor dolů do komentáře 👇👇👇.

Zde najdete pořad, který ve svém příspěvku zmiňuji:
👉https://www.ceskatelevize.cz/porady/14021364946-bilance/