Milí sousedé,
je to skoro neuvěřitelné, ale dnes jsou to přesně 2 roky, co jsem zvolen do funkce místostarosty Prahy 11 pro majetek, investice a podporu podnikání. Tyto dva roky byly pro mě největší fičák v životě, ale myslím, že to za to stojí. Začínají kolem mě na Jižňáku být vidět výsledky práce a to je rozhodně to, co mě dál drží v pohybu a maximálních otáčkách. A co jsme za tu půlku volebního období zvládli?
📌 Rok 2019
Na začátku roku 2019, tedy před dvěma lety, nebylo vůbec jasné, jak to s Jižním Městem do budoucna bude. Volby dopadly téměř patem, kdy bylo opravdu obtížné složit koaliční půdorys, na kterém by se dalo stavět. Až do půlky února trvala nekonečná vyjednávání a odcházející rada už nechtěla nic zásadního rozhodovat. Takže si asi umíte představit, kolik se toho tehdy nakupilo.
✅ Zvolení Rady
19. února 2019 byla zvolena nová rada v čele se starostou Jirkou Dohnalem tak, jak ji znáte dnes. Já se stal místostarostou pro majetek, investice a podporu podnikání. Začali jsme hned naplno, protože toho před námi spoustu stálo.
Březen byl ještě na pracovní úspěchy relativně nezajímavý, protože jsme se seznamovali s agendou, přebírali rozdělanou práci a projekty. Museli jsme sestavit znovu všechny poradní orgány komise, výbory. Poprvé je svolat, všem vysvětlit jejich úkoly a poslání. Některým úředníkům a zaměstnancům našich firem bylo potřeba vysvětlit, že skončily “povolební prázdniny” a že se bude makat o stošest. Naštěstí to skoro všichni rychle pochopili a zapojili se. Ti ostatní postupně odešli.
✅ Sandra a Hotel Opatov
Já jsem v březnu 2019 založil pracovní skupinu pro koordinaci rekonstrukce ubytovny Sandra a Hotelu Opatov. Sandra je naše, tzn. Prahy 11, kdežto její dvojče Hotel Opatov patří Magistrátu. V té době hrozilo, že tam Magistrát udělá skoro 400 malometrážních ubytovacích jednotek a vzniknou nám tak v lokalitě znovu sociální a kriminální problémy, kterých jsme se mnoho let složitě zbavovali. Díky pracovní skupině, kde jsou 4 odborníci za Prahu 11 a 4 za Magistrát, se nám povedlo nechat projekt Hotelu Opatov překreslit na menší počet jednotek a také jsme vyjednali, abychom jako městská část měli do budoucna zásadní vliv na obsazování této budovy. Myslím, že je pochopitelné po minulých zkušenostech, že si chceme vybrat, kdo bude tvořit naše sousedství. A ještě to nejdůležitější!
Dohodli jsme se s Magistrátem na stavbě parkovacího domu, který vybudujeme pro oba domy společně. Tady ovšem musím podotknout, že na rozdíl od Sandry, která se naším úsilím rozběhla velmi pěkně, Magistrát na Hotel Opatov prakticky nesáhl za celé dva roky. Až po úmorném urgování a žádání odpovědi na moje dotazy, zda hlavní město začne něco dělat, pražské zastupitelstvo přijalo v lednu 2021 na můj návrh usnesení, kterým zadalo radnímu Zábranskému zpracovat tři posudky, na základě kterých se konečně rozhodnou. Vědět budeme více v létě tohoto roku a jistě vám o tom napíšu. Průběh tohoto projektu neustále sleduji.
✅ Participativní rozpočet
V dubnu jsme v rámci projektu participativního rozpočtu vysadili stromy kolem D1. Byla to první vlaštovka z mnoha desítek stromů, které se loni na Praze 11 podařilo zasadit. V jejich vysazování nadále pokračujeme.
✅ Územní studie a změny územních plánů
V té době nám také byla představena územní studie pro plánovanou rekonstrukci a přestavbu zóny kolem stanice metra Háje. Ta se nám a ani mnohým z vás nelíbila. V její původní podobě jsme ji v podstatě odmítli a zpracovali jsme Magistrátu mnoho připomínek, které jsme vymysleli společně s vámi. Do dnešního dne ji však Magistrát neupravil a nic s ní nedělá. Budeme se o to dále zasazovat. Zároveň bych tu rád poukázal, že skutečně držíme své slovo – hájit hlavně občanská přání tak, jak jsme si to napsali do programového prohlášení i koaliční smlouvy. Opozice tehdy čekala, že tuto šílenost Magistrátu bez velkého odporu odsouhlasíme navzdory přáním občanů Prahy 11. Vidíte, nestalo se tak!
V květnu jsme podali rekordní počet návrhů na změny územního plánu. Jednalo se především o parkování a sportoviště. Důvod, proč jsme jich podali tolik, byl ten, že byla ohlášena příprava nového metropolitního plánu a tím také ukončení pořizování jakýchkoliv změn. Neváhali jsme a podali jich co nejvíce. Díky tomu se do budoucna zase o něco přiblížíme vyřešení problémů s parkováním.
✅ Projektování parkovacího domu P+R Na Opatově
V průběhu května jsme také připomínkovali projekt P+R na Opatově, který Magistrát plánuje stavět před domovem seniorů v Šalounově ulici. Chceme jednak, aby projekt obsahoval více zeleně, a taky chceme, aby parkování v P+R mohli využívat přes noc rezidenti z okolí. V současné chvíli (únor 2021) magistrát vyřizuje potřebná povolení, územní rozhodnutí a tak dále a bohužel jim to velmi trvá. O postupu vás jistě budu informovat.
✅ Rekonstrukce lávky přes D1
Na přelomu května a června jsme zahájili rekonstrukci lávky nad D1 od OC Chodov směrem na starý Chodov. Podle posudku odborníků jsme také zjistili, že lávka u polikliniky nad Opatovskou ulicí nejde opravit a musí být z bezpečnostních důvodů stržena. Ihned jsme proto zahájili práce, abychom nové řešení zajistili včas.
✅ Zahájení přístavby nového křídla Starochodovské školy
Osobně vidím jako jeden z největších a nejvýznamnějších projektů roku 2019 dostavbu Starochodovské školy, na kterou jsme podepsali smlouvu o dílu. Snad 10 let se to odkládalo, všichni se vymlouvali a hledali důvody, proč to nejde! Nám se podařilo sehnat finance, rozhodnout o zhotoviteli a stavbu spustili. Dnes už je hotová celá hrubá stavba a začínají se dělat vnitřky. Je škoda, že už to mohlo být dávno hotové, kdyby se projekt v minulosti zbytečně nezdržoval.
✅ Nové vnitrobloky
Dokončili jsme taky revitalizaci vnitrobloku mezi Stříbrského a Cyprichovou ulicí. Osobně se mi výsledek úplně nelíbil, ale bylo jasné, že projekt, který je skoro hotový, nemá smysl zastavovat a měnit. Rozhodně jsme se poučili. S kolegou Lepšem další vnitrobloky od té doby už plánujeme jinak a lépe ve spolupráci s místními občany.
Květen byl celkově plný aktivit, hodně se toho stihlo. Mimo tohle všechno jsme vyklidili kompletně ubytovnu Sandra pro její plánovanou rekonstrukci. Zde se kolegům z Jihoměstské majetkové povedla fakt dobrá práce, když celou budovu vyčistili a deratizovali.
✅ Úpravy územního plánu pro bydlení v Sandře a Hotelu Opatov
V červnu jsme dále projednali 15 změn územního plánu, které chceme prosadit. Umožní nám třeba stavbu parkovacích domů na současných hlídaných parkovištích nebo v budoucnu rekolaudovat ubytovnu Sandra a Hotel Opatov na standardní bytové jednotky.
✅ Zahájení rekonstrukce bývalé ubytovny Sandra
Taky jsme podepsali smlouvu o dílo s mezinárodní firmou Hochtief na rekonstrukci ubytovny Sandra a zacali jsme ji předělávat tak, aby mohla poskytnout kvalitní bydlení jihoměstským rodinám. To už určitě víte, mnohokrát jsem o tom psal. Nezapomeňte, že má Sanda také vlastní oficiální webové stránky, kde se dozvíte všechny aktuality.
✅ Narovnání letitých sporů s vlastníky pozemků a rodinami restituentů
Dále jsme podepsali nájemní smlouvy na většinu pozemků s rodinami restituentů, se kterými se MČ již 30 let soudí. Jižní Město totiž v 80. letech vznikalo na komunisty znárodněných polích, kde rodiny sedláků hospodařily stovky let. V 90. letech se těmto rodinám pozemky vracely v rámci restitucí, ale vznikl tím zároveň velký problém. Většina pozemků je totiž neucelených, často se nachází pod městskými chodníky, silnicemi, parkovišti nebo v parcích. Rodiny se s naší městskou částí už velmi dlouho soudí, aby se 30 let po sametové revoluci domohly ústavou zaručených práv osobního vlastnictví.
Jsem opravdu rád, že se nám povedlo v rekordním čase po ustanovení nového vedení najít dohodu o pronájmu zhruba 70 hektarů pozemků několika nejvýznamnějších rodin vlastníků pozemků na Jižním Městě. Praze 11 to ušetří finance na nekončící soudní výlohy a občanům to přinese lepší péči o tyto veřejné prostory. Tzn. častější a kvalitnější seč, v zimě úklid sněhu atp. Jde o první systematický krok majetkoprávního narovnání na území Jižního Města po křivdách minulého režimu. Budeme s rodinami původních vlastníků nadále jednat, abychom jako městská část zajistili provoz a rozvoj veřejných prostranství v sídlištních areálech bez protiprávního jednání vůči historickým vlastníkům pozemků.
✅ Letní opravy a investice ve školách
Celé léto 2019 jsme pracovali na opravách a investicích ve školách. I přes časový skluz a tím také nedostatečnou přípravu jsme stihli rekordní množství oprav, díky kterým děti mohly nastoupit v září zas do lepšího a bezpečnějšího prostředí. Rozjeli jsme také velké rekonstrukce multifunkčních sportovních hřišť Hrabákova a Campanus. To už nebyla drobná oprava ale investice za mnoho milionů Kč. Díky tomu máme u těchto dvou obřích škol zase hřiště pro atletiku a další sporty.
✅ Nové vedení Jihoměstské majetkové, a.s.
V létě 2019 jsme taky vybrali nového a zkušeného ředitele Jihoměstské majetkové a.s., který se hned pustil do práce a začal řešit spoustu problémů, které nás tehdy trápily. Největší byl asi se Zahradami Opatov, které se nedařilo obsadit kvalitními nájemníky. Trápili nás neplatiči a Jihoměstská majetková nebyla schopna platit nájem městské části. To je dnes už minulost. Dům je plný spokojených a zároveň spolehlivých nájemníků a tvoří městu tolik důležitý zisk pro další rozvoj MČ.
✅ Komplexní rekonstrukce střech ZŠ Pošepného
V září jsem spustil ještě kompletní rekonstrukci střech ZŠ Pošepného. Bylo to samozřejmě pozdě, mělo se to dělat v létě. Bohužel to ale dříve nešlo, jelikož projekt nebyl v době mého nástupu připraven a realizace veřejné zakázky tak velkého rozsahu trvá mnoho měsíců. Volil jsem tehdy mezi dvěma ne zrovna ideálními scénáři. Buď opravovat střechu, zatímco se v nižších patrech budou děti učit, nebo jim necháme pršet do tříd celou další zimu. Zvolil jsem první cestu a díky skvělé práci stavební firmy, stavebního dozoru a kolegům z mého odboru správu majetku a samozřejmě také díky trpělivosti a součinnosti paní ředitelky se vše zvládlo a dnes je škola v suchu!
✅ Územní studie Roztyly se magistrátu příliš nepovedla…
V tomto měsíci byla také zveřejněna územní studie okolí metra Roztyly, která nám nepřišla úplně ideální a ke které jsme my jako MČ i mnozí z vás měli spoustu připomínek. Žádali jsme tehdy Magistrát, aby nám dal více času na její okomentování, ale ten nám bohužel nevyhověl, přestože byl termín dost šibeniční. Přesto jsme se snažili ve stanoveném krátkém čase stihnout co nejvíce. Podali jsme snad přes deset návrhů na změny. Magistrát ji navzdory všemu označil jako hotovou, ale to jsme si nechtěli nechat líbit a dodnes bojujeme za to, aby se výrazně změnila. Aktuálně to naštěstí už pomalu spěje k dohodě a vypadá to, že ji společně (P11 a Magistrát) odmítneme, nebo tedy přinejmenším její část, která se nám nelíbí, ponecháme to, co je dobré, a utvoříme tak její novou podobu. Více dám vědět, až budou věci jasnější. Krčák zabetonovat nedovolíme!
✅ Ukončení rozprodeje městských bytů
V září 2019 byl také oficiálně ukončen rozprodej městských bytů. Již jsem mnohokrát psal o tom, že Praha 11 v devadesátých letech disponovala 35 tisíci byty, zatímco dnes má (po divokých porevolučních rozprodejích) pouhých asi 1200 bytů. To samozřejmě znamená, že městské části každý měsíc nepřitéká do pokladny zdaleka tolik peněz, kolik původně mohlo. Díky štíhlému rozpočtu tak není možné realizovat všechny dobré nápady. S prodejem je proto už nadobro konec. Uděláme vše proto, abychom do budoucna bytový fond naopak rozšiřovali.
✅ Otevření roky zavřeného dočasného P+R Na Opatově
V říjnu se nám také podařilo otevřít znovu P+R na Opatově. 212 míst k parkování, která byla poslední dva roky zbytečně uzavřena před okolním světem, jsou nyní opět dostupná. Konečně se tak zase o něco ulevilo okolí, které je už takhle auty přeplněné. Důvod, proč to trvalo tak dlouho, sahá opět do porevolučních dob restitucí. Město dlouho odmítalo uzavřít s restituenty smysluplnou dohodu o pronájmu jejich pozemků, na kterém se budova nachází. My jsme to v roce 2019 konečně rozsekli a smlouvu uzavřeli.
✅ Druhý ročník participativního rozpočtu
V té době také skončilo hlasování druhého ročníku participativního rozpočtu. Celkem bylo vybráno 7 malých a 6 velkých návrhů. Zvítězil mezi jinými ovocný sad a višňové bludiště od autorky Hany Volfové, projekt „Dejme šanci přírodě“ Terezy Křečkové nebo květnatá louka podél ulic Machkova a Ženíškova od autora Tomáše Bříz a další. Z velkých návrhů pak například hřiště pro starší děti a prolézačka pro školáky od Ivany Hovorkové. Jejich seznam můžete nalézt na oficiálním webu Prahy 11.
✅ Zefektivnění dohledového centra P11
V listopadu jsme pak zřídili pracovní skupinu pro změnu, vylepšení a zefektivnění multifunkčního dohledového centra (zkráceně MDC). Je to náš kamerový systém, který máme v našich budovách a který monitoruje i některé veřejné prostory. Poslední kapkou pro urychlenou změnu bylo ukradené auto s kojencem před naší školou, kde firma, která MDC pro město provozuje, nebyla schopna víc jak den dohledat záznam z kamery pro Policii ČR. Dnes už MDC provozujeme sami vlastními silami a v mnohem lepším technickém vybavení. Díky tomu je a hlavně ještě bude Jižní Město mnohem bezpečnější místo pro život.
V listopadu mi pak ještě udělala radost poměrně drobnost – záchrana dětské kolovny u ZŠ Starochodovská. Ta se měla zrušit kvůli probíhající přístavbě. To se nelíbilo ani rodičům, ani dětem, proto se na mě někteří z nich obrátili s tím, zda bych nebyl schopen pomoci. S kolegy jsme plán zrevidovali a vymysleli řešení, jak přístavbu zrealizovat, aniž bychom kolovnu odstranili. Ta se tak jen posunula.
✅ Spuštění dlouho odkládané rekonstrukce stanice metra Opatov
V prosinci 2019 jsme zahájili s Dopravním podnikem rekonstrukci metra Opatov. Cítím vážně hrdost, že se nám s tím podařilo konečně pohnout. Přestavba se totiž skoro bez přestávky plánovala asi 12 let a vypadalo to, že už se snad nikdy ani neuskuteční. Jeden z hlavních důvodů, proč se nerealizovala, přitom byl úplně absurdní. Město žádalo po Dopravním podniku 600 tisíc korun za pronájem pozemku, který je pro stavbu nutný kvůli odkládání materiálu a podobně. Říkal jsem si, proč vlastně? Zrekonstruované metro je přece v zájmu nejen samotného dopravce ale i celého našeho města. Přišel jsem proto s návrhem tento pronájem odpustit a podílet se na stavbě jako partneři, díky čemuž se to odblokovalo.
✅ Nové hlediště v Kulturním centru Zahrada na Jižním Městě II
Mimo to jsme ještě v prosinci také realizovali nové hydraulické vysouvací hlediště pro KC Zahrada, díky čemuž se zase o něco zlepší zážitek diváků ze zdejších představení. Tím, že je hlediště pohyblivé, mohou tak i děti ze zadních řad lépe vidět na divadlo a podobně.
📌 Rok 2020
První “Kovidový rok” byl hodně náročný. Ale i přes epidemii se podařilo zvládnout obrovský kus práce, který je na Jižním Městě vidět…
✅ Vybojovali jsm
e lékařskou pohotovost na Jižním Městě pro další 3 roky!
Asi největším tématem roku 2020, které se řešilo takřka celý rok na našem Jižňáku, byla lékařská služba první pomoci (dále jen „LSPP“). Ta měla dle původní smlouvy z roku 2010 skončit k 31. 3. 2020. Právě minulý rok však ukázal, že zdraví je opravdu to nejcennější, co máme. Diskuse, zda prodloužit tuto službu či nikoliv, byla velmi složitá a zdlouhavá. Na jednu stranu jsme poslední městskou částí v Praze, která má vlastní LSPP, přičemž zajišťování těchto služeb je primárně povinností hlavního města Prahy. (Městská část by takovou drahou službu ze svého rozpočtu platit neměla.)
Na druhou stranu jsme museli zvážit veškerá pro a proti. Jednoznačně vyhrál argument, že na Jižním Městě nemáme nemocnici a že do spádové Krče je to pro lidi bez aut dost daleko. Pomohla i občanská petice, kde se mnoho z vás jasně vyjádřilo proti ukončení pohotovosti. Nakonec jsme se po dlouhých debatách v rámci koalice shodli, že LSPP prodloužíme do konce roku 2020 a následně rozhodneme, zda službu jako takovou na Jižňáku zachovat či nikoliv. V říjnu jsme vypsali veřejnou zakázku Zajištění provozu lékařské a lékárenské pohotovostní služby pro občany městské části Praha 11 a následně vybrali poskytovatele LSPP, a to až do konce roku 2023. Plníme sliby a LSPP tedy na městské části Praha 11 zůstane!
✅ Poradenské centrum pro podnikatele v době nouzového stavu
Již během první vlny pandemie koronaviru jsme zřídili poradenské centrum pro podnikatele a živnostníky. Ti měli následně možnost požádat poradenské centrum o pomoc a to zcela bezplatně. Rovněž jsme v průběhu roku pravidelně skládali a aktualizovali seznam fungujících restaurací, obchodů a služeb na Jižním Městě, které byly otevřeny a fungovaly. Dále jsme ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy přišli s možností prominutí opožděných plateb z nájemného. Rozhodně jsme tedy nezapomněli na naše jedenáctkové podnikatele a živnostníky.
✅ Dostupné družstevní bydlení i na Praze 11
Nezapomněli jsme ani na otázku bytové politiky a zřídili jsme v roce 2020 pracovní skupinu pro družstevní bytovou výstavbu na Praze 11. Nechali jsme si vypracovat Studii proveditelnosti na tento projekt, který jsme následně diskutovali a intenzivně probírali na schůzích pracovní skupiny. Výstupem bylo usnesení Rady městské části Praha 11, ve kterém Rada bere na vědomí tuto Studii proveditelnosti a uložila místostarostovi M. Sedekemu prověření možnosti pozemků vzhledem k projektu dostupného družstevního bydlení. Budeme pokračovat s přípravami tohoto projektu i v roce 2021. Také jsem pro vás začal každý týden ve středu vydávat pravidelný seriál o bytové politice, kterého je již více než 20 dílů. Nezapomeňte si proto každou středu přečíst můj nový díl k tomuto tématu. 🙂 Pro ty, kteří by zapomněli nebo ho minuli, ve středu ho ukládám i na svůj blog a připomínám ho v nedělním hlášení.
✅ Další opravené vnitrobloky a zeleň
Během letních prázdnin jsme rovněž nezaháleli a realizovali jsme řadu investičních akcí. Regenerovali jsme řadu vnitrobloků Konstantinova – Černockého, Sulanského – Novomeského. Oba vnitrobloky se dočkaly nových laviček a košů či šachových stolků. Vnitroblok Sulanského – Novomeského se dokonce dočkal i hřiště na pétanque.
✅ Pochozí zóna Háje bude konečně naše a začali jsme s její opravou!
V létě se nám také s kolegou Martinem Sedeke podařilo dotáhnout 12 let trvající soudní spor o vlastnictví tzv. pochozí zóny Háje. Našli jsme cestu mimosoudního vyrovnání, kdy zbylé podíly Praha vykoupí a objekt bude v majetku městské části a budeme ho konečně moct začít opravovat. Jelikož jde o složitou majetkovou operaci, po podpisu vyrovnání se v létě ještě musel konat soud, katastr a celé to dobíhá právě v dnešních dnech. To znamená, že v příštím roce bychom vás měli seznámit s plány na revitalizaci tohoto zbídačeného objektu, který dnes dělá ostudu celému Jižnímu Městu. Nicméně se mi podařilo opravit alespoň roky zavřené schody u Kosmické ulice.
✅ Opravy a investice v našich školách
V průběhu celého roku jsme nezapomínali ani na základní školy. Tak například lze zmínit ZŠ Pošepného, ZŠ Mendelova, ZŠ Starochodovská, ZŠ Milíčov či ZŠ Jírovcovo náměstí. ZŠ Pošepného se dočkala rekonstrukce koupelen a šaten. Proběhla zde demoliční práce těch původních, které byly následně nahrazeny novými a více vyhovujícími. ZŠ Mendelova se po mnoha průtazích a diskusích dočkala realizace varny školní jídelny, kde dosud sloužila původní 18 let stará. Také jsme opravili sprchy a sociální zařízení u tělocvičen v ZŠ Mikulova a následně i část nejvíce zničených toalet. Dále u ZŠ Květnového vítězství 57 (Starochodovská škola) se realizuje výstavba nového křídla, ve kterém se učitelé a žáci dočkají nového zázemí, učeben, kabinetů, šaten a dalšího potřebného vybavení. V současné době se jedná o druhou největší investiční akci na naší městské části, jejíž příprava byla velmi náročná a zdlouhavá. Díky energetickým změnám v projektu tak vznikne na Jižním Městě patrně jediná pasivní školní budova v celé Praze. V ZŠ Milíčov došlo k rekonstrukci šaten a ZŠ Jírovcovo náměstí se dočkala rekonstrukce koupelen.
✅ Nová testovací místa na Covid-19 na Jižním Městě
Také jsme otevřeli dvě odběrová místa na testování covid-19. V listopadu jsme otevřeli odběrové místo u Multifunkční haly Jedenáctka VS, které funguje v režimu drive-in (nejen pro auta ale i pro pěší). V prosinci jsme otevřeli odběrové místo na testování covid-19 na adrese EUC Klinika, Šustova 1930/2 u parkoviště. Toto odběrové místo funguje pouze pro pěší.
✅ Transparentní výběrové řízení na ředitele Jihoměstské sociální, a.s.
Od listopadu do prosince jsme rovněž vybírali nového ředitele naší akciové společnosti Jihoměstská sociální, jejíž ředitel pan Ing. Dvořák na vlastní žádost ve funkci skončil. Výběrové řízení bylo velmi složité, neboť se do něj přihlásilo přes 30 zájemců! To však nakonec umožnilo větší a kvalitnější výběr nového ředitele. Tím se stal pan Ing. Jan Schneider, který má za sebou již řadu zkušeností z oborů zdravotnictví a sociálních věcí (například z Prahy 4).
✅ Otevření nově zrekonstruované stanice metra Opatov
V prosinci jsme slavnostně otevřeli novou stanici metra Opatov, která je nyní již bezbariérová a přitom dostala i novou podobu a celou řadu vylepšení! Příprava rekonstrukce trvala řadu let a její následná realizace zabrala celý rok, tedy nejednalo se o jednoduchou investiční akci. Jsem však pevně přesvědčen, že se jedná o významné zlepšení pro stovky lidí, kteří denně touto stanicí prochází. Pamatuji si řadu dopisů, e-mailů a zpráv od vás, občanů, kteří jste mě opakovaně žádali o výtah pro vozíčkáře a kočárky. Konečně není zdolání výškového rozdílu noční můrou každé maminky s kočárkem. Stanice metra Opatov se touto rekonstrukcí zařadila mezi 45 bezbariérových stanic pražského metra. Kromě výtahů tato rekonstrukce přinesla i akustické majáčky, nejmodernější 5G signál mobilních operátorů a premiéru v celém pražském metru má i zdejší nové úsporné LED osvětlení.
✅ Pokračování rekonstrukce bývalé ubytovy Sandra
Také v roce 2020 pokračovala naplno rekonstrukce budovy bývalé ubytovny Sandra. Po dokončení rekonstrukce vznikne 174 ubytovacích jednotek ale i administrativní prostory či společenský sál. Tyto nové ubytovací prostory budou sloužit především mladým rodinám, seniorům nebo pracovníkům v oblastech důležitých pro chod městské části – učitelům, lékařům, hasičům, strážníkům městské policie či zdravotním sestrám. V rekonstrukci je zahrnuta kompletní renovace interiérů, nové rozvody, kabely, stoupačky, nové topení, vybudovány podlahy, nová okna, parapety, koupelny a kuchyně. V podzemí budovy dojde ke kompletní renovaci výměníkové stanice a dalších technologií. V druhé fázi rekonstrukce dojde k zateplení pláště budovy, opravě balkónů a ke kompletní rekonstrukci střechy. Zároveň jsme v listopadu představili již první vzorové ubytovací jednotky. Tato rekonstrukce, která je aktuálně největší investiční akcí městské části Praha 11, by měla být dokončena koncem roku 2021. Pokud máte zájem o bydlení v nové Sandře, pak je možné se registrovat již nyní na https://www.bydleni-sandra.cz/
Na Sandru se mi spolu s panem starostou Dohnalem také podařilo v roce 2020 získat zbylých 173 milionů Kč od magistrátu, abychom mohli dům dodělat do standardu hodného dvacátého prvního století. Tyto finance by nám měli už stačit i na zateplení, nová okna i střechu. Pokud se vám zdá, že je na Sandru vynaložených prostředků hodně, sdílím odkaz na článek, kde vysvětluji veškeré souvislosti:
✅ Senior taxi se přiblížilo ke spuštění
Významně jsme pokročili v přípravách zcela nové služby pro naše seniory – Senior taxi. Náš radní Ing. Petr Jirava se tomuto projektu intenzivně věnoval v průběhu celého roku, kdy byl nejdřív schválen samotný záměr na tuto službu, následně bylo připraveno vypsání veřejné zakázky, jejímž výsledkem je vysoutěžený provozovatel. Spuštění této služby je tak očekáváno v průběhu roku 2021.
✅ První opravy na pochozí zóně Háje
V prosinci jsme pak opravili schody u ulice Kosmická, po kterých jste dlouho volali. Mrzí mě, že to trvalo skoro 2 roky, ale správa věcí veřejných je opravdu složitá. Pozemky pod schody byly magistrátu a měli to opravit původně oni, ale promarnili skoro rok a nic neudělali. Tak jsem požádal magistrát, ať nám tedy schody svěří a že si je opravíme sami. Než nám je dali do majetku, utekl další půl rok. Za zbývajících několik měsíců jsme s kolegy tady na Praze 11 stihli udělat projekt, vysoutěžit firmu a udělat celou opravu. Je to pro mě zkušenost pro příště, že u podobných oprav se opravdu nebudeme na magistrát spoléhat a uděláme si to sami.
✅ Další investiční akce z roku 2020
V prosinci se taky povedlo opravit výměníkovou stanici v objektu Filipova, ze které už delší dobu unikala voda. Akce byla delší dobu připravená k realizaci, ale zase na ní chyběly peníze. Ty se našli až na podzim, kdy díky skvělé práci Petra Jiravy a jeho Jihoměstské sociální dokázali ušetřit z jeho rozpočtu 6 milionů Kč, z nich jsme si vzali chybějící finance na tuto opravu a mohla začít. Zbylé peníze z ušetřených šesti milionů jsme dali na opravy bytů v Petýrkově pro naše vozíčkáře. Těch jsme také minulý rok opravili nejvíce, co to jen šlo.
Co se týče ještě dalších investičních akcí, tak jsme v roce 2020 stihli ještě kompletně připravit, vysoutěžit stavební firmu a rozpočtově pokrýt rekonstrukci prádelny v objektu Domova seniorů Vejvanovského, která je v této chvíli již hotova, a započali jsme práce na rekonstrukci staré a nebezpečné elektroinstalace v Klokánku v Láskově ulici, pro kterou v současnosti běží soutěž na zhotovitele.
✅ Finální dohoda s restituenty a Prahou
Před Vánoci jsem ještě podepsal memorandum o směně pozemků a vyrovnání s největšími rodinami restituentů na Jižním Městě. Díky tomu Praha 11 a magistrát získá zpět pozemky pod silnicemi, chodníky, parky, protihlukovými stěnami atp. a vlastníci se zase dostanou k parcelám, kde si budou moci třeba postavit bydlení nebo je zpeněžit. Bude to definitivní konec po třicet let trvajících tahanicích a soudech o nešťastně vyřešených restitučních nárocích po revoluci. Memorandum jsem sice podepsal já jako místostarosta, ale hlavní zásluha patří kolegyni Martě Šorfové, která kromě toho, že na Praze 11 řeší územní rozvoj, od začátku do nástupu do funkce jedná s těmito vlastníky a vyjednává s nimi podmínky, za kterých by bylo možné se finálně dohodnout. Jen díky postupným dohodám, kdy vlastníci stáhli soudní spory proti Městské části, do 31.12.2020 Marta Šorfová pomohla získat nebo ušetřit 37 917 974 Kč pro Prahu 11. To jen informace pro ty, kteří nás neustále kritizují za tzv. “trafiky”, že prý někteří kolegové pobírají plat a podle opozice “nic nedělají”. Tohle je jeden z viditelných a prokazatelných výsledků. Každý si jistě dokáže představit, jak velikým přínosem pro Jižní Město jsou tyto peníze. A kromě těchto peněz nám Marta pomohla vyřešit i 30 let trvající spory! Proč je nevyřešili ti před námi, když nás teď kritizují?
✅ Pořízení elektromobilů z dotací do Jihoměstské majetkové, a.s.
Na úplném konci roku 2020 jsme využili dotace a koupili jsme dva elektromobily do střediska zeleně v Jihoměstské majetkové, abychom mohli definitivně odstavit smrdící nafťáky v sídlištích. O tom vám s kolegou Lepšem, v jehož gesci to je, ještě podrobně budeme psát.
📌 Výhled na další rok
Bylo toho, milí sousedé, samozřejmě daleko víc, ale tohle jsou ty hlavní a podstatné projekty a akce, které se mi vybaví, když se řekne dva roky na radnici. A co jsou moje hlavní plány na zbylé dva roky v tomto volebním obdoví na Jižním Městě?
👉 Dokončit a předat dětem (a učitelům) dostavbu nového křídla ZŠ Květnového vítězství 57 (Starochodovská škola).
👉 Zahájit druhou fázi projektu přestavby bývalé ubytovny Sandra a připravit jasný a spravedlivý plán pro obsazování ubytovacích jednotek po dokončení celé rekonstrukce.
👉 Změnit celý smluvní systém obsazování objektu Zahrady Opatov a otevřít tento objekt více potřebám občanům a bytové politice Prahy 11. Tento dům je dnes na trhu nabízen pouze za tržní nájemné a neslouží ani z části svému původnímu účelu – dostupnému bydlení.
👉 Připravit komplexní opravu Pochozí zóny Háje a s největšími problémy začít ještě v roce 2021.
👉 Opravit náš největší kulturní dům KC Zahrada (střechu a okna).
👉 Zahájit první etapu zateplení ZŠ Ke Kateřinkám.
👉 Zrekonstruovat a rozšířit výdejnu stravy v ZŠ Mikulova.
👉 Opravit část toalet a sociálních zařízení v téže škole.
👉 Zajistit zbytek chybějících financí na dostavbu Domova seniorů Vejvanovského a zahájit tuto stavbu.
👉 Připravit rekonstrukci objektu Domova seniorů v Janouchově ulici.
👉 A samozřejmě tu mám v notýsku celou řadu dalších menších projektů, o kterých vás budu průběžně informovat.
Kromě toho si kladu ještě jeden velký cíl na příští období – zlepšit vztahy v rámci zastupitelstva. Dlouhodobou prosperitu a zlepšení života na Jižním Městě je možné zajistit pouze dlouhotrvající kontinuální prací. Moc bych si přál, abychom spolu koalice a opozice konečně přestali bojovat „na život a na smrt“ a začali na tom důležitém spolupracovat.
Také proto budu znovu opozici zvát třeba na prohlídky na Sandře a k tomu, jak ji obsazovat. Je totiž klidně možné, že za 2 roky po volbách už na radnici nebudu, a byla by škoda, kdyby moji nástupci začali hned rušit vše, na čem dlouhé měsíce a roky pracujeme. Proto bych je rád vtáhl do rozhodovacích procesů a na základě jejich názorů třeba i upravil ty svoje.
Pokud jste tento dlouhý report dočetli až sem, tak vám moc děkuji za přízeň a podporu a pokud byste můj článek s výčtem toho, co pro vás 2 roky dělám, mohli poslat svým známým nebo třeba nasdílet na svých sítích, budu za to moc rád!
Mějte krásný víkend!