Milí sousedé,
tohle je první hlášení v novém roce po vánoční pauze. Přiznám se, že už jsem to nemohl vydržet. Trávím už skoro 2 roky každý týden několik hodin psaním✍ pravidelného shrnutí mých aktivit a prací, abyste byli všichni v obraze, a docela jsem si na to zvykl.

Někdy se hádám s kolegy, co všechno tam napsat. Já vám toho chci vždycky říct co nejvíc, protože toho děláme hodně najednou a navíc pozitivní zprávy v médiích nikdy nejsou tak populární, takže se k vám mnohdy dostane pouze to, co se nepovedlo. 🙁

Vaše nejčastější připomínka je, že je to moc dlouhé. Ano, je. Je to můj výkaz práce. Někteří už si zvykli udělat si na to čas, připravit si kafe nebo čaj a přečíst to celé. Jasně, je to na sociální síti, kde jsou lidi zvyklí přece jenom hledat úplně jiné věci, víme všichni jaké… 😂 No ale vždycky říkám, že kdo chce, tak si to přečte. A na tom si prostě trvám. Díval jsem se do archivu a tento report je devadesátý devátý. To znamená, že vám píšu už 99 týdnů! Přesně od zvolení Rady Prahy 11 v únoru 2019. Celkově jsem napsal už 372 stran A4 textu. Což by samo o sobě už vydalo na knihu. A co přinesl rok 2020 kromě spousty mých slov?

Jak všichni dobře víme, rok 2020 byl značně poznamenaný epidemií koronaviru. Ačkoli by se epidemie nabízela jako vhodná výmluva, proč se letos nestihlo něco zrealizovat nebo vylepšit, v mém ročním bilancování nic takového nenaleznete. Navzdory epidemii jsme rozhodně nezaháleli a stihli jsme připravit, projednat a realizovat mnoho projektů, jejichž cílem je dlouhodobě zlepšit kvalitu života na Jižním Městě.

Velkým tématem, které se řešilo takřka celý rok na našem Jižňáku, byla lékařská služba první pomoci (dále jen „LSPP“). Ta měla dle původní smlouvy z roku 2010 skončit k 31. 3. 2020. Právě letošní rok však ukázal, že zdraví je opravdu to nejcennější, co máme. Diskuse, zda prodloužit tuto službu či nikoliv, byla velmi složitá a zdlouhavá. Na jednu stranu jsme poslední městskou částí v Praze, která má vlastní LSPP, přičemž zajišťování těchto služeb je primárně povinností hlavního města Prahy. (Městská část by takovou drahou službu ze svého rozpočtu platit neměla.)

Na druhou stranu jsme museli zvážit veškerá pro a proti. Jednoznačně vyhrál argument, že na Jižním Městě nemáme nemocnici a že do spádové Krče je to pro lidi bez aut dost daleko. Pomohla i občanská petice, kde se mnoho z vás jasně vyjádřilo proti ukončení pohotovosti. Diskuse k tomuto tématu byla i přesto velmi zdlouhavá a složitá. Nakonec jsme se v rámci koalice shodli, že LSPP prodloužíme do konce roku 2020 a následně rozhodneme, zda službu jako takovou na Jižňáku zachovat či nikoliv. V říjnu jsme vypsali veřejnou zakázku Zajištění provozu lékařské a lékárenské pohotovostní služby pro občany městské části Praha 11 a následně vybrali poskytovatele LSPP, a to až do konce roku 2023. Plníme sliby a LSPP tedy na městské části Praha 11 zůstane!

Již během první vlny pandemie koronaviru jsme zřídili poradenské centrum pro podnikatele a živnostníky. Ti měli následně možnost požádat poradenské centrum o pomoc a to zcela bezplatně. Rovněž jsme v průběhu roku pravidelně skládali a aktualizovali seznam fungujících restaurací, obchodů a služeb na Jižním Městě, které byly otevřeny a fungovaly. Dále jsme ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy přišli s možností prominutí opožděných plateb z nájemného. Rozhodně jsme tedy nezapomněli na naše jedenáctkové podnikatele a živnostníky.

Nezapomněli jsme ani na otázku bytové politiky a zřídili jsme v letošním roce pracovní skupinu pro družstevní bytovou výstavbu na Praze 11. Nechali jsme si vypracovat Studii proveditelnosti na tento projekt, který jsme následně diskutovali a intenzivně probírali na schůzích pracovní skupiny. Výstupem bylo usnesení Rady městské části Praha 11, ve kterém Rada bere na vědomí tuto Studii proveditelnosti a uložila místostarostovi M. Sedekemu prověření možnosti pozemků vzhledem k projektu dostupného družstevního bydlení. Budeme pokračovat s přípravami tohoto projektu i v roce 2021. Také jsem pro vás začal každý týden ve středu vydávat pravidelný seriál o bytové politice, kterého je již více než 20 dílů. Nezapomeňte si proto každou středu přečíst můj nový díl k tomuto tématu. 🙂 Pro ty, kteří by zapomněli nebo ho minuli, ve středu ho ukládám i na svůj blog a připomínám ho v nedělním hlášení.

Během letních prázdnin jsme rovněž nezaháleli a realizovali jsme řadu investičních akcí. Regenerovali jsme řadu vnitrobloků Konstantinova – Černockého, Sulanského – Novomeského. Oba vnitrobloky se dočkaly nových laviček a košů či šachových stolků. Vnitroblok Sulanského – Novomeského se dokonce dočkal i hřiště na pétanque.

V létě se nám také s kolegou Martinem Sedeke podařilo dotáhnout 12 let trvající soudní spor o vlastnictví tzv. pochozí zóny Háje. Našli jsme cestu mimosoudního vyrovnání, kdy zbylé podíly Praha vykoupí a objekt bude v majetku městské části a budeme ho konečně moct začít opravovat. Jelikož jde o složitou majetkovou operaci, po podpisu vyrovnání se v létě ještě musel konat soud, katastr a celé to dobíhá právě v dnešních dnech. To znamená, že v příštím roce bychom vás měli seznámit s plány na revitalizaci tohoto zbídačeného objektu, který dnes dělá ostudu celému Jižnímu Městu. Nicméně se mi podařilo opravit alespoň roky zavřené schody u Kosmické ulice.

V průběhu celého roku jsme nezapomínali ani na základní školy. Tak například lze zmínit ZŠ Pošepného, ZŠ Mendelova, ZŠ Starochodovská, ZŠ Milíčov či ZŠ Jírovcovo náměstí. ZŠ Pošepného se dočkala rekonstrukce koupelen a šaten. Proběhla zde demoliční práce těch původních, které byly následně nahrazeny novými a více vyhovujícími. ZŠ Mendelova se po mnoha průtazích a diskusích dočkala realizace varny školní jídelny, kde dosud sloužila původní 18 let stará. Také jsme opravili sprchy a sociální zařízení u tělocvičen v ZŠ Mikulova a následně i část nejvíce zničených toalet. Dále u ZŠ Květnového vítězství 57 (Starochodovská škola) se realizuje výstavba nového křídla, ve kterém se učitelé a žáci dočkají nového zázemí, učeben, kabinetů, šaten a dalšího potřebného vybavení. V současné době se jedná o druhou největší investiční akci na naší městské části, jejíž příprava byla velmi náročná a zdlouhavá. Díky energetickým změnám v projektu tak vznikne na Jižním Městě patrně jediná pasivní školní budova v celé Praze. V ZŠ Milíčov došlo k rekonstrukci šaten a ZŠ Jírovcovo náměstí se dočkala rekonstrukce koupelen.

Také jsme otevřeli dvě odběrová místa na testování covid-19. V listopadu jsme otevřeli odběrové místo u Multifunkční haly Jedenáctka VS, které funguje v režimu drive-in (nejen pro auta ale i pro pěší). V prosinci jsme otevřeli odběrové místo na testování covid-19 na adrese EUC Klinika, Šustova 1930/2 u parkoviště. Toto odběrové místo funguje pouze pro pěší.

Od listopadu do prosince jsme rovněž vybírali nového ředitele naší akciové společnosti Jihoměstská sociální, jejíž ředitel pan Ing. Dvořák na vlastní žádost ve funkci skončil. Výběrové řízení bylo velmi složité, neboť se do něj přihlásilo přes 30 zájemců! To však nakonec umožnilo větší a kvalitnější výběr nového ředitele. Tím se stal pan Ing. Jan Schneider, který má za sebou již řadu zkušeností z oborů zdravotnictví a sociálních věcí (například z Prahy 4).

V minulém roce odešel z funkce také Kvído Boublík, vedoucí odboru správy majetku a moje pravá ruka. Po 17 letech práce na úřadě MČ Praha 11 usoudil, že se chce posunout dál. Během listopadu probíhalo transparentní otevřené výběrové řízení. Do toho se přihlásilo pět kandidátů, ze kterých dva nesplňovali kvalifikační kritéria. Z tří, které jsme pozvali na pohovor, komise téměř jednohlasně vybrala jednoho kandidáta, který byl po všech stránkách nejlepší. Jedná se o paní Mgr. Dagmar Swarcovou s dlouholetou praxí na pozici správy majetku v městské části Praha 1, která posledních 11 let působila v soukromé společnosti. Tyto personální změny ukazují na to, že právě dnešní nelehká doba naopak přináší příležitosti.

V prosinci jsme slavnostně otevřeli novou stanici metra Opatov, která je nyní již bezbariérová a přitom dostala i novou podobu a celou řadu vylepšení! Příprava rekonstrukce trvala řadu let a její následná realizace zabrala celý rok, tedy nejednalo se o jednoduchou investiční akci. Jsem však pevně přesvědčen, že se jedná o významné zlepšení pro stovky lidí, kteří denně touto stanicí prochází. Pamatuji si řadu dopisů, e-mailů a zpráv od vás, občanů, kteří jste mě opakovaně žádali o výtah pro vozíčkáře a kočárky. Konečně není zdolání výškového rozdílu noční můrou každé maminky s kočárkem. Stanice metra Opatov se touto rekonstrukcí zařadila mezi 45 bezbariérových stanic pražského metra. Kromě výtahů tato rekonstrukce přinesla i akustické majáčky, nejmodernější 5G signál mobilních operátorů a premiéru v celém pražském metru má i zdejší nové úsporné LED osvětlení.

Také v roce 2020 pokračovala naplno rekonstrukce budovy bývalé ubytovny Sandra. Po dokončení rekonstrukce vznikne 174 ubytovacích jednotek ale i administrativní prostory či společenský sál. Tyto nové ubytovací prostory budou sloužit především mladým rodinám, seniorům nebo pracovníkům v oblastech důležitých pro chod městské části – učitelům, lékařům, hasičům, strážníkům městské policie či zdravotním sestrám. V rekonstrukci je zahrnuta kompletní renovace interiérů, nové rozvody, kabely, stoupačky, nové topení, vybudovány podlahy, nová okna, parapety, koupelny a kuchyně. V podzemí budovy dojde ke kompletní renovaci výměníkové stanice a dalších technologií. V druhé fázi rekonstrukce dojde k zateplení pláště budovy, opravě balkónů a ke kompletní rekonstrukci střechy. Zároveň jsme v listopadu představili již první vzorové ubytovací jednotky. Tato rekonstrukce, která je aktuálně největší investiční akcí městské části Praha 11, by měla být dokončena koncem roku 2021. Pokud máte zájem o bydlení v nové Sandře, pak je možné se registrovat již nyní na www.bydleni-sandra.cz.

Na Sandru se mi spolu s panem starostou Dohnalem také podařilo v roce 2020 získat zbylých 173 milionů Kč od magistrátu, abychom mohli dům dodělat do standardu hodného dvacátého prvního století. Tyto finance by nám měli už stačit i na zateplení, nová okna i střechu. Pokud se vám zdá, že je na Sandru vynaložených prostředků hodně, sdílím odkaz na článek, kde vysvětluji veškeré souvislosti:
https://www.ondrejprokop.cz/…/rekonstrukce-sandry…/.

Významně jsme pokročili v přípravách zcela nové služby pro naše seniory – Senior taxi. Náš radní Ing. Petr Jirava se tomuto projektu intenzivně věnoval v průběhu celého roku, kdy byl nejdřív schválen samotný záměr na tuto službu, následně bylo připraveno vypsání veřejné zakázky, jejímž výsledkem je vysoutěžený provozovatel. Spuštění této služby je tak očekáváno v průběhu roku 2021.

V prosinci jsme pak opravili schody u ulice Kosmická, po kterých jste dlouho volali. Mrzí mě, že to trvalo skoro 2 roky, ale správa věcí veřejných je opravdu složitá. Pozemky pod schody byly magistrátu a měli to opravit původně oni, ale promarnili skoro rok a nic neudělali. Tak jsem požádal magistrát, ať nám tedy schody svěří a že si je opravíme sami. Než nám je dali do majetku, utekl další půl rok. Za zbývajících několik měsíců jsme s kolegy tady na Praze 11 stihli udělat projekt, vysoutěžit firmu a udělat celou opravu. Je to pro mě zkušenost pro příště, že u podobných oprav se opravdu nebudeme na magistrát spoléhat a uděláme si to sami.

V prosinci se taky povedlo opravit výměníkovou stanici v objektu Filipova, ze které už delší dobu unikala voda. Akce byla delší dobu připravená k realizaci, ale zase na ní chyběly peníze. Ty se našli až na podzim, kdy díky skvělé práci Petra Jiravy a jeho Jihoměstské sociální dokázali ušetřit z jeho rozpočtu 6 milionů Kč, z nich jsme si vzali chybějící finance na tuto opravu a mohla začít. Zbylé peníze z ušetřených šesti milionů jsme dali na opravy bytů v Petýrkově pro naše vozíčkáře. Těch jsme také letos opravili nejvíce, co to jen šlo.

Co se týče ještě dalších investičních akcí, tak jsme letos stihli ještě kompletně připravit, vysoutěžit stavební firmu a rozpočtově pokrýt rekonstrukci prádelny v objektu Domova seniorů Vejvanovského a kompletní rekonstrukci staré a nebezpečné elektroinstalace v Klokánku v Láskově ulici. Nicméně obě akce budeme realizovat na přání ředitelů těchto institucí až po vánočních svátcích v lednu.

Před Vánoci jsem ještě podepsal memorandum o směně pozemků a vyrovnání s největšími rodinami restituentů na Jižním Městě. Díky tomu Praha 11 a magistrát získá zpět pozemky pod silnicemi, chodníky, parky, protihlukovými stěnami atp. a vlastníci se zase dostanou k parcelám, kde si budou moci třeba postavit bydlení, nebo je zpeněžit. Bude to definitivní konec po třicet let trvajících tahanicích a soudech o nešťastně vyřešených restitučních nárocích po revoluci. Memorandum jsem sice podepsal já jako místostarosta, ale hlavní zásluha patří kolegyni Martě Šorfové, která kromě toho, že na Praze 11 řeší územní rozvoj, od začátku do nástupu do funkce jedná s těmito vlastníky a vyjednává s nimi podmínky, za kterých by bylo možné se finálně dohodnout. Jen díky postupným dohodám, kdy vlastníci stáhli soudní spory proti Městské části, do 31.12.2020 Marta Šorfová pomohla získat nebo ušetřit 37 917 974 Kč pro Prahu 11. To jen informace pro ty, kteří nás neustále kritizují za tzv. “trafiky”, že prý někteří kolegové pobírají plat a podle opozice “nic nedělají”. Tohle je jeden z viditelných a prokazatelných výsledků. Každý si jistě dokáže představit, jak velikým přínosem pro Jižní Město jsou tyto peníze. A kromě těchto peněz nám Marta pomohla vyřešit i 30 let trvající spory! Proč je nevyřešili ti před námi, když nás teď kritizují?

Na úplném konci roku 2020 jsme využili dotace a koupili jsme dva elektromobily do střediska zeleně v Jihoměstské majetkové, abychom mohli definitivně odstavit smrdící nafťáky v sídlištích. O tom vám s kolegou Lepšem, v jehož gesci to je, ještě podrobně budeme psát.

Bylo toho, milí sousedé, samozřejmě daleko víc, ale tohle jsou ty hlavní a podstatné projekty a akce, které se mi vybaví, když se řekne rok 2020. Takže za sebe musím jednoznačně říct, že rok 2020 vůbec nebyl ztraceným nebo promarněným rokem. Mně se toho povedlo udělat a dokončit víc než v roce 2019, kdy žádný COVID nebyl. A věřím, že právě začínající rok 2021 bude ještě lepší!

A co jsou moje hlavní plány na rok 2021 na Jižním Městě?
✅ Dokončit a předat dětem (a učitelům) dostavbu nového křídla ZŠ Květnového vítězství 57 (Starochodovská škola).
✅ Zahájit druhou fázi projektu přestavby bývalé ubytovny Sandra a připravit jasný a spravedlivý plán pro obsazování ubytovacích jednotek po dokončení celé rekonstrukce.
✅ Změnit celý smluvní systém obsazování objektu Zahrady Opatov a otevřít tento objekt více potřebám občanům a bytové politice Prahy 11. Tento dům je dnes na trhu nabízen pouze za tržní nájemné a neslouží ani z části svému původnímu účelu – dostupnému bydlení.
✅ Připravit komplexní opravu Pochozí zóny Háje a s největšími problémy začít ještě v roce 2021.
✅ Opravit náš největší kulturní dům KC Zahrada.
✅ Zahájit první etapu zateplení ZŠ Ke Kateřinkám.
✅ Zrekonstruovat a rozšířit výdejnu stravy v ZŠ Mikulova.
✅ Opravit část toalet a sociálních zařízení v téže škole.
✅ Zajistit zbytek chybějících financí na dostavbu Domova seniorů Vejvanovského a zahájit tuto stavbu.
👉 A samozřejmě tu mám v notýsku celou řadu dalších menších projektů o kterých vás budu průběžně informovat.

Kromě toho si kladu ještě jeden velký cíl na rok 2021 – zlepšit vztahy v rámci zastupitelstva. Dlouhodobou prosperitu a zlepšení života na Jižním Městě je možné zajistit pouze dlouhotrvající kontinuální prací. Moc bych si přál, abychom spolu koalice a opozice konečně přestali bojovat „na život a na smrt“ a začali na tom důležitém spolupracovat. I proto budu znovu opozici zvát třeba na prohlídky na Sandře a k tomu, jak ji obsazovat. Je totiž klidně možné, že za 2 roky po volbách už na radnici nebudu, a byla by škoda, kdyby moji nástupci začali hned rušit vše, na čem dlouhé měsíce a roky pracujeme. Proto bych je rád vtáhl do rozhodovacích procesů a na základě jejich názorů třeba i upravil ty svoje.

A to je, milí sousedé, pro dnešek vše. Teď už bych vám jen chtěl popřát do nového roku 2021, ať jste šťastní! Možná to pro vás znamená vydělat víc peněz, najít lásku, získat uznání nebo pevnější zdraví, to už je jen na vás. Nakonec totiž o vlastním štěstí rozhodujeme sami, bez ohledu na okolnosti.

Proto ať už pro vás rok 2021 přichystá cokoliv, přeji vám sílu vidět v překážkách příležitost k růstu, v odloučení radost z opětovného shledání a ve ztrátě víru, že s sebou vždy přináší něco nového, co vám pomůže jít dál. Třeba i tam, kam byste se jinak neodvážili.

A pokud už jdete v pondělí 4.1.2021 naostro do práce jako já, tak přeji i vykročení pravou nohou!