Pražská koalice, v jejímž čele stojí Zdeněk Hřib – primátor Prahy(Piráti), společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) ve spolupráci s organizátorem dopravy Ropid připravilo hned několik návrhů, jak ještě více omezit provoz pražské hromadné dopravy! Tyto scénáře počítají s úsporou na nákladech od 300 milionů korun, v případě zapojení všech scénářů až 1,5 miliardy korun. V návrhu možných úspor se tak objevilo i zrušení autobusové linky 170, která jezdí na Jižní Město. Nicméně podle náměstka primátora pro oblast financí a rozpočtu Pavel Vyhnánek nejsou tyto scénáře na pořadu dne, neboť takovéto zásahy nebyly obhájeny nízkými finančními přínosy. Pražská koalice se proto rozhodla saturovat výpadky příjmů zdražením jízdného, kdy by se mohl roční kupon vyšplhat až k závratným 5.500 Kč! Co však zatím není rozhodnuto, je způsob zdražování, tedy zda se bude jednat o jednorázové zdražení či zda bude kupon zdražovat postupně. V souvislosti se zdražením ročního kupon tak hlavní město zvažuje i změnu systému slev a úpravu cen jednorázového jízdného. Je poněkud zarážející, že se hlavní město snaží na jednu stranu šetřit v oblasti pražské hromadné dopravy a na druhou stranu vyhazuje finanční prostředky za nesmysly v podobě plánovaného přebarvování Pražské integrované dopravy. Argument, že se bude jednat pouze o nové vozy, které DPP, a. s. teprve obdrží, považuji jako zcestný, neboť začne-li se s přebarvováním, tak je jasné, že do budoucna se bude muset barevně sladit veškeré dopravní prostředky v rámci Pražské integrované dopravy, a tudíž to rozhodně nebude pro Prahu představovat malé finanční zatížení s ohledem na aktuální počet pražských dopravních prostředků.