SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE: „PODZIMNÍ SOUTĚŽ O POUKÁZKY V HODNOTĚ 500 KČ DO ŘETĚZCE LIDL“

I. Základní ujednání

1. Pořadatelem soutěže je Ing. Ondřej Prokop, Hrabákova 1973/3, Praha 4, 14800, narozen 8.1.1986 (dále jen „pořadatel“).

2. Kontaktní údaje pořadatele jsou:

kontaktní email: info@ondrejprokop.cz 

3. Předmětem těchto soutěžních podmínek je vymezení podmínek soutěže „PODZIMNÍ SOUTĚŽ O POUKÁZKY V HODNOTĚ 500 KČ DO ŘETĚZCE LIDL“ (dále jen „soutěž“), tedy vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zúčastnit soutěže, jaké jsou podmínky pro výběr výherců soutěže a jakým způsobem bude výhra výherci předána.

4. Zapojením se do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat tyto soutěžní podmínky.

5. Pořadatel prohlašuje, že tato soutěž se žádným způsobem netýká sociálních sítí Facebook nebo Instagram provozovaných společností Meta Platforms (dále jen „Facebook“), není žádným způsobem organizována, sponzorovaná ani spravovaná společností Meta Platforms, společnost Meta Platforms není žádným způsobem odpovědná za její průběh a nevznikají jí vůči soutěžícím v rámci soutěže žádná práva a povinnosti.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto soutěžní podmínky kdykoliv změnit. Každou změnu pořadatel uveřejní na internetových stránkách: https://www.ondrejprokop.cz

7. Soutěž probíhá v období od 29.10.2023 do 7.11. 2023

II. Podmínky účasti

1. Pořadatel pro účast soutěžícího v soutěži stanovil následující podmínky:

a) soutěžící musí být starší 18 let a plně svéprávný,

b) soutěžící musí vystupovat pod svým občanským jménem, nikoli pod přezdívkou, pseudonymem či jiným obdobným anonymním profilem,

c) soutěžící bude dodržovat soutěžní podmínky po celou dobu trvání soutěže.

2. Podmínkou účasti na soutěži není zakoupení žádného zboží, služby nebo zaplacení jakéhokoliv vkladu.

IV. Mechanismus soutěže

1. Pro zařazení do soutěže musí soutěžící splnit následující zadání:

a) soutěžící musí být členem facebookové skupiny „Jižní Město Žije“ (dále též „facebooková skupina“),

b) soutěžící musí správně zodpovědět soutěžní otázku ve znění: „Jaká strana nebo hnutí každé zastupitelstvo marně prosazuje, aby se lidem z Prahy 11 snížila daň z nemovitostí na původní úroveň?“ (dále jen „soutěžní otázka“), a to v komentáři k příslušnému příspěvku ve facebookové skupině vyhlašující soutěžní otázku.

2. Soutěžící je oprávněn v rámci soutěže zodpovědět soutěžní otázku pouze jednou. V případě, kdy soutěžící zveřejní svým jménem odpovědí více, považuje se za odpověď takový komentář, který byl zveřejněn nejdříve.

3. Pořadatel je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžící:

a) o kterých zjistil, nebo o kterých má důvodné podezření, že nesplňují podmínky účasti na soutěži nebo porušují soutěžní podmínky,

b) kteří budou k příspěvkům na sociálních sítích pořadatele (zejm. Facebook a Instagram) přidávat komentáře s vulgárními, urážlivými či jinak nevhodnými výroky, které jsou v rozporu se zásadami slušného chování a dobrými mravy, nebo které poškozují dobré jméno pořadatele.

4. Soutěž má 10 vítězů, který získá následující výhru: poukázku v hodnotě 500,- Kč uplatnitelnou v řetězci společnosti Lidl česká republika v.o.s. na území České republiky; voucher je s platností do konce roku 2023. Pořadatel si vyhrazuje právo výhru změnit v případě, že jí nebude schopen dodat z důvodů, které sám není schopen zcela ovlivnit.

5. Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda správně zodpověděli soutěžní otázku dle čl. IV. odst. 1 písm. těchto podmínek. Výběr konkrétních výherců bude následně probíhat náhodně prostřednictvím losu. 

6. Vyhlášení výherců soutěže bude uskutečněno do 7 dnů od skončení soutěže a proběhne ve facebookové skupině. Pokud se výherce do 3 dnů od vyhlášení výsledků nepřihlásí pořadateli nebo výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dní nový výběr vítěze jako původního výherce. K předání výhry dojde osobním převzetím.

7. Na výhru v soutěži nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

V. Osobní údaje

1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje soutěžících v nezbytném rozsahu pro průběh soutěže podle těchto soutěžních podmínek. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.

Tyto soutěžní podmínky nabývají účinnosti dnem 29.10.2023