Po úspěšných projektech v Záběhlicích a Braníku se uvažuje o výstavbě dalšího HAMR centra v blízkosti Milíčovského lesa v areálu ZŠ K Milíčovu. Na nevyužívaném pozemku školy má vzniknout na ploše 4737 m2 víceúčelová sportovní hala, osm kurtů na tenis, šest kurtů na beachvolejbal, restaurace, dětský koutek a dětské hřiště. Součástí areálu by bylo parkoviště pro návštěvníky centra a pro základní školu. 

Pravdou je, že tento areál se připravuje již mnoho let a do své stavby má stále velmi daleko. Už v roce 2002 rada schválila pronájem pozemků k realizaci tenisových kurtů, kryté haly, budovy zázemí a parkoviště pro sportovní areál

Původní plán byl, že každé ze sportovišť by mělo mít svého investora a společná měla být provozní budova se zázemím. Jako žadatel o vydání územního rozhodnutí vystupovala MČ Praha 11 – odbor školství.

Na zastupitelstvo 10. října jsem předkládal materiál ohledně práva stavby pro tento projekt. Což vzbudilo pozdvižení a skoro až poplašnou zprávu ze strany opozice. 

A proč jsme vlastně udělali právo stavby?  K právu stavby bylo přistoupeno z důvodu změny právní úpravy. Vzhledem k této byla nájemní smlouva pro výstavbu areálu nedostačující a je nutné uzavřít smlouvu o právu stavby, aby byl naplněn účel smlouvy, tj. výstavba areálu.

Skutečnost je přitom taková, že schválením možnosti práva stavby jsme pustili projekt pouze do dalšího projednávání a přípravu tohoto projektu jsme po letech odblokovali. Neschválili jsme ani podobu projektu, ani její výstavbu. Ve smlouvě o právu stavby se hovoří pouze o hrubých mantinelech, které projekt musí splňovat, o tom, kolik investor bude městu platit nájemné a kdy a za jakých podmínek po vypršení smlouvy celý areál přejde do majetku městské části.

Ještě před projednáním smlouvy o právu stavby v zastupitelstvu jsme se sešli se zástupci SVJ z okolí a mnoha občany. Sepsali jsme spolu s investorem desítek podnětů a nápadů od lidí bydlících v okolí a investor přislíbil jejich zapracování. Nyní budou zástupci společnosti HAMR připravovat projekt, který bude vycházet z 2 roky staré studie, do kterého zapracují právě připomínky okolních SVJ a občanů. Jakmile bude projekt v prezentovatelné fázi připravíme k němu veřejné setkání s občany a projednáme ho ve všech orgánech městské části tak, aby se k upravenému projektu opět mohli všichni vyjádřit. Celkem  společnost HAMR – Sport a.s. přišla s jedním projektem, který byl třikrát upravován a opravován.

Cílem městské části a stejně tak i investora je nalézt podobu projektu na kterém bude panovat široká shoda. Bude ho stavět primárně pro nás, pro sportovně založené občany z Jižního Města a pro naše děti. Proto je zcela vyloučené, že by zde mohl být postaven projekt, který budou občané široce odmítat a kritizovat. Prosím nevěřte všemu, co o projektu píše opozice a ověřujte si fakta. Případně mě neváhejte kdykoliv kontaktovat pro více informací!

 

 

 

Detailní geneze smluvního vztahu s Hamr Sport na území Prahy 11:

Prvním nájemcem byla společnost Tenisland s.r.o. (na základě nájemní smlouvy z roku 2002), které byla v roce 2007 dána výpověď. Od 10.2007 byla část pozemku pronajata společnosti MATCH POINT s.r.o. Dodatkem č. 2 ze dne 12. 09. 2012 vstoupila na místo nájemce společnost Sportcentrum Háje a.s. jako tercius, následným dodatkem č. 3 ze dne 20.12.2013 pak vstoupila na místo nájemce společnost HAMR – Sport a.s.

HAMR – Sport a.s. 

OMP obdržel od Jihoměstské majetkové a.s. dne 22.08.2013 dopis společnosti MATCH POINT s.r.o., kterým společnost MATCH POINT s.r.o. informovala JMM a.s. o změně v osobě vlastníka, tj., že většinovým vlastníkem společnosti Sportcentrum Háje a.s. se dle smlouvy o úplatném převodu cenných papírů ze dne 31.07.2013 stala společnost HAMR – Sport a.s. Následně byl OMP požádán dne 20.09.2013 společností HAMR – Sport a.s. o uzavření dodatku k nájemní smlouvě. 

Finanční detaily transakce nám nebyly (nemusely být) sděleny. Jedná se o obchodní tajemství společnosti.

Společnost MATCH POINT s.r.o. zaplatila od roku 2007 do účinnosti dodatku č. 3 částku kolem 150.000 Kč,

společnost HAMR – Sport a.s. zaplatila od účinnosti dodatku č. 3 do současnosti částku kolem 1.400 tis. Kč. Dle výpočtového listu platí aktuálně společnost 239.986,56 Kč/rok.