Tak takový osobní STŘET ZÁJMŮ❌ a neetické až zvrhlé chování jsem na zastupitelstvu Prahy asi ještě nezažil. A nutno podotknout, že už jsem toho viděl hodně. O čem tu mluvím? O ničem jiném než o projektu „Staroměstská brána“, který měl stát na piazzetě Miloše Formana, ale který se navzdory tomu, že se jedná o soukromý pozemek, a také faktu, že přestavba byla zcela legálně a transparentně schválena samosprávnými orgány a úspěšně prošla oficiálními procedurami, zřejmě realizovat nebude, protože si pan kolega Jan Čižinský sentimentálně nepřeje měnit místo, kde vyrůstal a kde by potenciálně mohla přijít o výhled z balkónu jeho rodina. Navíc způsob, kterým toho dosáhl, je zcela absurdní. Zůstává mi rozum stát, že se tohle ještě dnes v Praze vůbec může dít.😡
Jelikož byla stavba již povolena a nebylo na ní prakticky nic, co by se dalo napadnout, přišel pan Čižinský na zastupitelstvo s obyčejnou peticí. Je třeba říct, že se jednalo o petici na základě zákona č.85/1990Sb., kdy každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu. Jinými slovy nemusíte být zastupiteli, abyste to udělali, a rozhodně to není věc, kterou by zastupitelstvo mělo povinnost projednávat jen proto, že jste zastupiteli. Být zastupitelem koneckonců by nemělo člověku dávat zvláštní privilegia překračovat obvyklé postupy.
Tři hodiny jsme se na zastupitelstvu dohadovali o zcela neoprávněný požadavek na zařazení petice pana Čižinského na seznam bodů k jednání. Nakonec do programu sporná petice přidána byla, ta však byla následně zastupiteli zamítnuta! Nejedná se o veřejný zájem, petentů je pouze několik stovek, jedná se o soukromý majetek, který má pro danou stavbu již všechna náležitá schválení, a tak dále. Jednoduše nic, co by na program zastupitelstva opravdu patřilo.
Jaké bylo moje překvapení, když jsem se o několik dní později dozvěděl z denního tisku, že rada Magistrátu nakonec dala panu Čižinskému za pravdu a skutečně stavbu zastavila, když zrušila všechna předchozí (již udělená!!!) povolení správních orgánů! Neskutečné.😡
Proč je to tolik sprosté? Uvedu třeba jen několik důvodů, které si půjčuji z osobního dopisu vlastníka pozemku (WIC Prague a.s.) panu Čižinskému. Sami tak můžete vidět, nakolik zde sehrává roli nelogičnost a osobní zájem lídra hnutí Praha Sobě.
👉 Piazzeta M. Formana je soukromý pozemek. V tomto případě navíc vlastník (WIC Prague a.s.) prostor nechce uzavřít pro soukromé účely, ani jej zastavět. Naopak si přál prostor zrenovovat, přidat zeleň, zvětšit veřejný prostor a zpřístupnit jej veřejnosti. Zkrátka udělat místo hezčím a lepším v zájmu všech Pražanů.
👉 Projekt podpořili odborníci. Patří k nim pan architekt David Vávra, historik architektury Zdeňek Lukeš, profesor Rostislav Švácha a další.
👉 Projekt se líbí veřejnosti a to na základě statistiky agentury STEM/MARK, která říká, že 59 % dotázaných je pro (a jen 22 % proti).
👉 Vše bylo realizováno v souladu se zákonem a úřady. Více než rok vlastník získával odborná stanoviska a projekt upravoval dle ustanovených dohod a jednání. V lednu 2021 bylo také řádně započato územní řízení.
👉 Projekt je financován z vlastních zdrojů vlastníka. A to včetně revitalizace a rozšíření veřejných prostor, které mají sloužit všem Pražanům.
Jinými slovy projekt, který již byl jednou schválen, protože splnil všechny zákonitosti, nepanovaly kolem něj žádné nejasnosti ani dohady, byl podpořen odborníky i veřejností, nebyl financován z peněz daňových poplatníků, měl za cíl zvelebit veřejný prostor pro Pražany a který přes to všechno Magistrát vyhodil z okna, protože se nelíbil jednomu neodbytnému zastupiteli, který neváhal využít neetických a nestandardních postupů.
Ještě zopakuji, že pan Čižinský je lídrem hnutí, které kandidovalo s programem zvelebení Prahy a hlavně s cílem odstranit nezákonné a netransparentní praktiky politiků. Nyní sám Čižinský zasáhl do standardního postupu orgánů samosprávy a veřejné správy a to způsobem a praktikami, které dříve ve své volební kampani tvrdě kritizoval. Nezlobte se na mě, ale tohle nedokážu pochopit.
Co si o tom myslíte vy? Není to odsouzeníhodné jednání?