S nesmyslným rozprodáváním majetku naší městské části je definitivně konec.😤
Když se ohlédnu zpátky na to, co se v Praze dělo posledních 30 let od revoluce, vidím celou řadu věcí, které se měly udělat jinak. Nebo které se naopak neměly dělat vůbec. Nešťastně provedená privatizace a rozprodej městského i státního majetku je ohromné téma, které snad ani raději nechci načínat. Pokud je ale jedna věc, která nás dohání ještě dnes a která má veliký vliv na to, jak rychle a účinně dokážeme rozvíjet naši městskou část, pak je to rozhodně nerozumné rozprodání bytového fondu.

V 90. letech Praha 11 disponovala zhruba 35 tisíci byty. Víte, kolik je v jejím vlastnictví dnes? Pouhých asi 1200 bytů.😩

To má spoustu dopadů a vedlejších účinků, které nemusí být ani na první pohled vidět. Samozřejmě, že díky rozprodání drtivé většiny městských bytů tak dnes nemůžeme dávat pozor na to, kdo se jednotlivých nemovitostí ujímá, a nemůžeme tak lépe zaručit, že se dostane na ty, kteří bydlení potřebují nejvíce. Je smutný leč pravdivý fakt, že nemáme dostupné byty pro policisty, hasiče, mladé rodiny, seniory nebo úředníky.

Stejně tak ale nemá Jižní Město díky tomuto kroku zdaleka tak vysoký příjem z pronájmu, který je obecně pro městské části důležitým finančním tokem. Příjem vytvářený pronajímáním městských bytů by mohl pomáhat pokrýt náklady na opravy, stavby a realizace různých projektů, které by zlepšily život všem obyvatelům, ale na které v současnosti třeba nejsou prostředky.🤷‍♂

Již od roku 2014 je jedním z našich hlavních záměrů stabilizovat bytový fond Prahy 11 a to s cílem zvýšit zde znovu dostupnost kvalitního bydlení. Už tehdy jsme proto nekoncepční prodej městského majetku zbrzdili, a to přijetím jasných pravidel pro odkup bytů jejich dlouholetými nájemníky.

Ti si mohli byt od městské části pořídit za férovou cenu reflektující počet odbydlených let. Výnos z prodeje jsme obratem investovali zpět do oprav vybydlených bytů a do výstavby bytů nových. V minulém volebním období se nám rovněž podařilo rozšířit bytový fond městské části o 194 bytů v Zahradách Opatov, které však zatím z právně-ekonomických důvodů pronajímá městská část za komerčních podmínek.

Bytů, které bychom mohli využít k pokrytí bytových potřeb občanů městské části, je ale přes všechna přijatá opatření v minulých letech stále zoufale málo – aktuálně pouze 804.

👉👉Po zhodnocení všech pro a proti jsme se tedy nakonec rozhodli další prodej bytů zastavit, s čímž na svém zářijovém zasedání vyslovilo usnesením č. 0021/9/Z/2019 souhlas i zastupitelstvo naší městské části.👈👈

Dalším krokem ke stabilizaci bytového fondu Prahy 11 bude dokončení rekonstrukce bývalé ubytovny Sandra, kde už do dvou let vznikne 174 ubytovacích jednotek. Nově je o Sandře k dispozici také oficiální web, kde se dozvíte veškeré aktuality a informace. Odkaz dávám do komentáře.

Dále je na řadě příprava nové koncepce bytové politiky městské části, jejíž součástí bude mimo jiné restrukturalizace bytového fondu. V současné době totiž městská část spravuje řadu bytů neefektivně – typicky v případech, kdy má v domě pouze jeden byt a z toho vyplývající příliš slabé postavení v SVJ.

Nelze proto vyloučit, že se Praha 11 v rámci přestavby bytového fondu k určité formě prodeje bytů v budoucnu vrátí, vždy však bude na prvním místě zachování principu hospodárnosti a soulad s komplexní koncepcí bytové politiky městské části.

Jak jsem psal na začátku, s nesmyslným rozprodejem majetku je definitivní konec. Nemůžeme dovolit, aby se naše městská část nechala dále připravovat o to, co je důležitým stavebním kamenem její vlastní budoucnosti.