Milí sousedé,
včera odpoledne jsem poněkud nečekaně absolvoval jednu bleskovou akci. K rychlému komentáři pro média mě přimělo zveřejnění Strategie rozvoje bydlení, kterou pro magistrát vypracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) 🏠.
Vytvoření nového strategického dokumentu pro rozvoj Prahy samozřejmě velmi vítám, protože dlouhodobá vize je pro růst a prosperitu města a jeho obyvatel nepostradatelná. Dokument nicméně považuji v některých ohledech za nepříliš zdařilý👎.

👎 Co se týká výstavby, počítá IPR v situaci, kdy si každoroční přirozený přírůstek obyvatel ve městě žádá 10 000 bytů, s realizací pouhých 9 000 bytových jednotek za rok. Toto tempo tedy nepřinese faktické zlepšení, pouze zpomalí nárůst bytového manka, což je v období sílící bytové krize poněkud vlažný výsledek.

👎Příliš skromný mi připadá i cíl zvýšit do roku 2030 bytový fond v majetku města z přibližně 31 500 na 35 000 bytů. Výstavbou 500 bytových jednotek ročně totiž Praha svůj vliv na bytovou politiku v dohledné době rozhodně neposílí.

👎Autoři návrhu také plánují celou sedminu městských bytů vyčlenit pro sociální bydlení. Jakkoli je třeba myslet na občany, kteří se z nějakých důvodů ocitli v nouzi a hledají cestu k zajištění základních potřeb včetně bydlení, domnívám se, že nastavený poměr nezohledňuje podíl osob v sociální tísni vůči majoritním skupinám obyvatel (jako jsou mladé rodiny, absolventi škol, lidé v takzvaných strategických profesích), pro které je dostupné bydlení v Praze již takřka mimo jejich možnosti.

👎Jedním z velkých nedostatků dokumentu je absence jakékoli zmínky o způsobu financování plánované výstavby. Bez zvážení ekonomických aspektů strategii nelze považovat za úplnou.

K plánu rozvoje se chystám vyjádřit také na nejbližším zasedání zastupitelstva, které nás čeká už příští týden. Moc bych si přál, abychom jej před schválením ještě doladili, a podařilo se nám úspěšně vykročit k dostupnému a kvalitnímu bydlení pro všechny. Co myslíte, povede se❓

Článek, na který reaguji a situaci shrnuje najdete zde:
👉https://www.e15.cz/…/praha-prichystala-unikovy-plan-z…