All posts tagged školství

Praha 11 získala dalších 30 milionů na investice do místních škol

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo na březnovém zasedání milionové dotace pro jihoměstské školy. Právě do školství bude i letos jedenáctá městská část investovat nejvíce, ať už v souvislosti s potřebnými rekonstrukcemi nebo zlepšením vybavenosti školských objektů. Na dětech se totiž šetřit nesmí.

Více…

Prosadili jsme dostavbu západního křídla Chodovské školy

Po všech peripetiích z roku 2014, se konečně nové radě MČ Praha 11, podařilo schválit projekt dostavby „západního křídla“ ZŠ a MŠ Chodov (Květnového vítězství, 57). Jedná se o variantu, která zabezpečuje dostatečnou plochu pro šatnové prostory žáků, v prvním podlaží přináší malou tělocvičnou plochu a v dalších třech podlažích pak učebny. Tato varianta zabezpečí rovněž přesun dvou tříd z objektu mateřské školy do objektu základní školy. Tím se navýší počet míst v předškolních zařízeních na území MČ Praha 11. Dalším bonusem pak bude i zlepšení pracovních podmínek jak pro pedagogické pracovníky školy, tak i pro administrativu školy.

Více…