Milí sousedé,
v sobotu jsem se procházel po Jižním Městě II. Kromě jiného jsem se šel osobně podívat na místo plánované stavby psího hřiště poblíž ulice Nechvílova. Na Jižním Městě není žádné psí hřiště a pejskaři po něm roky volají. Teď je připravený projekt, získaná všechna povolení a může se začít s realizací. Ta však vzbudila odpor části místních občanů. Psí hřiště totiž má zabrat část dojezdu kopce Chodová, který je oblíbeným místem pro děti na bobování a jiné zimní radovánky. Protože “kauzu” budeme řešit v pondělí na Radě, chtěl jsem si to místo osobně projít a nafotit. Jaký na toto plánované psí hřiště máte názor vy? Napište mi prosím do komentářů!

Jinak se jako vždy v reportu podíváme na to, co se dělo celý uplynulý týden na radnici…

✅ Pondělí

V pondělí jsem na poradu vedení předložil finální a v poradních orgánech projednanou metodiku prodeje reklamních a naváděcích poutačů na pochozí zóně Háje, kterou aktuálně přejímáme do majetku. Chci sjednotit ceny všech reklam v tomto prostoru, protože je v tom dnes neuvěřitelný zmatek. Každá firma má úplně jiné podmínky.

Dále jsem kolegům představil nový systém řízení investičních akcí na nově restrukturalizovaném odboru správy majetku. Od února se z velké části obměnil tým lidí. Mám zde novou paní vedoucí odboru a vedoucího oddělení veřejných zakázek. S novými lidmi přichází i nový elán a nápady, jak současné procesy zjednodušit a zefektivnit.

Diskutovali jsme taky projekt kolárny u metra Opatov, se kterou přišel kolega Duška. Všichni jsme se shodli, že jde o skvělý nápad, a poprosili kolegu Dušku, aby realizaci co nejdříve zajistil. Kolárna vznikne hned u vestibulu metra směrem k Zahradám Opatov a centrálnímu parku.

Dále jsme vzali na vědomí informaci, že magistrát znovu v rámci pomoci podnikatelům odpouští místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Jde bezesporu o bohulibou činnost, která mnohým podnikatelům v této těžké době jistě aspoň z části pomůže. Nicméně pro naši kasu to může znamenat další mínus ve výši několika milionů korun, se kterými jsme doposud počítali.

Na Radě jsme odpoledne schválili snížení platby z objektu Zahrady Opatov. Nově bude Jihoměstská majetková platit za tento objekt městské části zhruba 15 milionů ročně (oproti dřívějším zhruba 20 milionům). Snížení reaguje na vývoj cen nájmů v Praze v souvislosti s koronavirovou krizí a umožní efektivněji spravovat a obsazovat dům. Máme také v plánu dům otevřít širším skupinám občanů, kteří potřebují bydlet v Praze.

Dále jsme schválili navýšení zaměstnanců na odboru životního prostředí. Jde o nutnou reakci na schválení rozšířených agend v odpadovém hospodářství, které na nás v lednu hodil magistrát. Během jednoho dne nás tak magistrát připravil (odpuštěním místních poplatků a přehozením celé agendy odpadového hospodaření na nás) o miliony korun, které nám budou chybět na investice a opravy. Milá Praho pod vedením

Zdeněk Hřib – primátor Prahy

, opravdu vám “DĚKUJEME”! Věřím, že vám to v dalších volbách zejména rodiče dětí, u jejichž škol letos díky velké Praze nebudeme mít dost peněz na opravy, spočítají!

Taky jsem předložil úpravu směrnice na přidělování bytů. V průběhu minulého roku si koaliční kolegové ze školství vynutili “násilnou změnu”, kdy si budou agendu bytů určených pro školní účely (učitelky, kuchařky, školníci atd.) řešit sami mimo můj majetkový odbor, aby nad přidělováním těchto bytů měli “lepší kontrolu”. Před touto změnou jsem kolegy loni důrazně varoval a varovala je i paní tajemnice úřadu. Nedali si říct… Po zhruba půl roce, kdy se v plné kráse na několika případech ukázalo, že to zdaleka není tak jednoduchá práce, jak se mohlo zdát, to zase vrací zpět. Je to logické. Odbor školství by se měl věnovat školství a ne si lámat hlavu se složitými zákony a směrnicemi na pronajímání bytů. O to by se prostě měl a taky bude starat můj majetkový odbor, který to dělá desítky let a kdy už není nic, co by mé kolegyně dokázalo překvapit. Škoda toho zbytečného půl roku, kdy se nasekala spousta problémů a vytvořilo dost zlé krve, která se bude dlouho napravovat.

Na Radu jsem taky navrhl splátkový kalendář pro našeho největšího nájemce – provozovatele bazénu. V dalším tisku jsem předložil ještě odložení splatnosti faktur za energie. Jsem rád, že po delší diskusi oba záchranné balíčky pro náš bazén prošly. I když pro to nehlasovali všichni kolegové… Náš bazén funguje skoro 6 let, řekl bych na jedničku. Provozovatel se dostal do hodně složité situace díky nucenému uzavření areálu a zcela bez diskuse si zaslouží naši dočasnou pomoc. Teď jen musíme doufat, že již brzy bude moci otevřít, aby mohl začít platit své závazky.

Poslední tisk, který jsem dal na Radu, se týkal aktuálně probíhající rekonstrukce výměníkové stanice v objektu Filipova 2013/1. Původní rozpočet skoro na 5 mil. Kč se podařilo díky skvělému řízení projektu ze strany mých kolegů z odboru správy majetku a výborné práci stavebního dozoru snížit skoro o 1,8 milionu Kč. Jde o jednu z prvních akcí, u které jsem byl úplně od začátku od projektu až po realizaci, a na tomto příkladu je dobře vidět, že jde dělat investiční akce na městské části bez víceprací. Naopak, že jde i ušetřit.

Večer jsme pak měli distančně klub zastupitelů hnutí ANO na magistrátu. Řešili jsme hlavně rozpracování nových témat na únorové Zastupitelstvo.

✅ Úterý

V úterý ráno nám v kanceláři

Petr Hlaváček

představoval aktuální stav přípravy Metropolitního plánu, který by měl již brzy nahradit současný územní plán. Šlo o interní poradu na úrovni Rady hlavního města Prahy a výboru pro územní rozvoj, takže obsah porady zatím nebudu více komentovat. Snad jen to, že mám silné pochybnosti o tom, že se podaří Metropolitní plán prosadit v roce 2022, kdy končí platnost toho současného.

V poledne jsme měli na radnici zástupce společnosti FINEP, se kterými jsme řešili participativní smlouvy na jejich připravované projekty. Vzhledem k vývoji pandemie a jejích ekonomických dopadů na naši městskou část chceme debatovat o možnosti změnit část plnění pro městskou část ze stavebních / krajinných úprav okolí projektů na čistě finanční dar pro Jižní Město, který budeme moci využít jakkoli bude třeba.

Odpoledne jsem měl ještě poradu na Jihoměstské majetkové, a.s., primárně opět ohledně finanční situace, která není díky prázdným, zavřeným sportovištím vůbec dobrá. Rád bych na březnové Zastupitelstvo připravil balíček opatření, které bude tyto vleklé problémy způsobené pandemií naší firmě kompenzovat.

Pak jsme na Jihoměstské spolu s radním pro dopravu panem Duškou řešili modernizaci a rozšíření našich hlídaných parkovišť. Máme rozpracovaných několik projektů, které zkvalitní parkování na Jižním Městě.

✅ Středa

Ve středu jsme začínali koaličním jednání. Řešili jsme opět pirátský klub, který zase (po kolikáté už?) přišel o zastupitele. Na posledním Zastupitelstvu Prahy 11 odstoupil z funkce zastupitele Milan Minařík, který byl v Zastupitelstvu pouhých několik měsíců. Do teď není zřejmé, kdo ho nahradí. Pro mě osobně je to komplikace, protože se dlouhodobě snažím se všemi koaličními zastupiteli komunikovat ohledně mých klíčových projektů a dodnes nevím, kdo bude dalším novým pirátem v naší koalici a zda se ke koalici vůbec přidá nebo koaliční smlouvu nepodepíše jako třeba Ladislav Kos, ml.

Na poledne jsem svolal Pracovní skupinu řešící následky koronaviru. Tématem byli především nájemci budov, které má pod sebou kompletně Jihoměstská majetková. Ta díky své vlastní tíživé finanční situaci nemá prostor pro kompenzace pro další podnikatele. Na místě jsem navrhl řešit problém obdobně, jako jsem ho připravil u našeho bazénu. Tedy jít cestou delších splátkových kalendářů. Odpustit nájemné nebo energie si prostě nemůžeme dovolit.

Odpoledne jsme jeli s panem starostou na jednání k radnímu

Adam Zábranský – pražský radní

na magistrát. Tématem byl Hotel Opatov. Dohodli jsme se na dalším společném postupu. O osudu Hotelu Opatov a tom, zda se začne s rekonstrukcí či se tato 10 let plánovaná akce opět zruší a půjde se jinou cestou, by mělo být jasno nejpozději v květnu tohoto roku.

Když už jsem byl na magistrátu tak jsem se sešel ještě s kolegy z kontrolního výboru. Jak asi víte, jsem jeho místopředsedou a naše předsedkyně Jaroslava Janderová v lednu zemřela na koronavirus. Vzhledem k několika peticím a dalším neodkladným záležitostem kontrolní výbor svolám i bez zvolení nového předsedy ještě teď v únoru. Nový předseda kontrolního výboru by měl být zvolen na únorovém zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. Ze zcela nečekané smrti mé dlouholeté kolegyně se stále nějak nemůžu úplně oklepat…

Večer jsem pak měl ještě podrobnou exkurzi po soukromé škole VITAE (dříve Můj Projekt) v Chomutovické ulici. Řešíme situaci s nevyhovujícím objektem městské části, který škole pronajímáme. Budova bude potřebovat velký balík peněz na opravy.

✅ Čtvrtek

Čtvrtek jsem zahájil na další podobné škole, MŠ a ZŠ Montesori v Hrudičkově ulici. Tohoto nájemce trápí podobné obtíže. Už několik let se dovolává pokácení životu nebezpečných topolů na našich pozemcích nebo opravy propadlého chodníku, který je dnes ohrazen a nedá se po něm chodit.

Dopoledne jsme měli poradu s kolegy z výboru územního rozvoje. Příští týden zasedáme a je tam zase přes 60 změn územního plánu, které budeme projednávat.

✅ Pátek

V pátek jsem svolal hned na ráno pracovní skupinu pro energetické úspory našich budov na Jihoměstské majetkové. Přes podzim jsme zpracovali aktuální energetické posudky všech našich budov a aktuálně připravujeme projektové záměry na vytipované školské objekty, na které bychom chtěli žádat dotace a díky nim je pak uvést do 21. století. Chceme z našich starých panelových školských budov udělat prakticky pasivní budovy s rekuperací, zelenými střechami, retenčními nádržemi a fotovoltaikou. Na to vše je možné v budoucnu čerpat dotace z EU. Tak proč toho nevyužít?

Pak jsem svolal pracovní poradu na úrovni mého odboru správy majetku a odboru životního prostředí. Jelikož mám od února na odboru nové vedení, přišlo mi smysluplné projít si s kolegou Lepšem a jeho odborem rozpracované projekty a společnou agendu, aby vše dál běželo maximálně hladce a efektivně.

Odpoledne jsem pak měl velmi podnětnou schůzku ohledně dostupného nájemního bydlení. Diskutovali jsme další možnosti kromě družstevní výstavby, jak rozšířit městský bytový fond na Jižním Městě a to i při současné žalostné finanční situaci naší pokladny.

Víkend už jsem si pak opravdu potřeboval odpočinout, tak jsem to spojil s něčím užitečným a šel se projít mimo jiné i k místě plánované stavby psího hřiště u Nechvílovy ulice, jak už jsem psal výše. Co na to říct, je toho opravdu hodně, ale věřím, že se nám i navzdory současné situaci ve společnosti podaří všechny tyto záležitosti postupně posouvat dál a dál, dokud se úplně nevyřeší nebo nezlepší. Každopádně děkuji jako vždy těm, kteří dočetli tento report až do konce, a mějte pěkný zbytek víkendu. 🙂