Milí sousedé,
dnes vás zdravím z Dnů Prahy 11. Myslím že se letos opravdu povedly! Slyšet jste mohli třeba Báru Basikovou nebo Kamila Střihavku. Doufám, že jste nabitého programu využili a byli se taky podívat. Loni jsem na Dny Prahy 11 bohužel nemohl, protože jsme díky koronaviru byli všichni zastupitelé v karanténě. Máte k letošním Dnům Prahy 11 nějaké postřehy? Líbily se vám? Budu rád, když mi napíšete do komentářů!
A teď už dost zábavy a pojďme na to, co se za poslední týden stalo.
✅ Pondělí
V pondělí jsme po delší a vleklé diskusi v klubu byli nuceni vypovědět koaliční smlouvu po Pirátské straně i spojenému klubu TOP09 a STAN. Důvodů je více, ale ten hlavní je jejich opakované porušování koaliční smlouy, kdy v rozporu s ní šíří její zástupci pomluvy a lži o našich lidech a, co hůř, i o zaměstnancích úřadu. Musím říct, že v tomto mě zástupci TOP09 opravdu lidsky zklamali. Jedna věc je politický boj a ten i dokážu pochopit. Zvlášť teď před volbami, kdy zjevně všem ostatním mimo hnutí ANO “tečou nervy”. Klidně ať si mě berou na paškál a kritizují. Jednou jsem představitel nejsilnějšího vládního hnutí, tak se s tím musím nějak smířit. Nejsem neomylný a jako každý člověk dělám chyby, svoji funkci a práci beru s pokorou a kritika mě pomáhá na sobě neustále pracovat. Naučil jsem se ji mít i rád. Ale strefovat se a trestat úředníky jen za to, že pracují pode mnou je pro mě fakt pomyslné dno kampaně a politiky, které jsem ještě nezažil.
Tím tedy defakto skončila koalice na Praze 11. Nicméně já tu nejsem od politikaření, to mě nikdy nebavilo a dělat to nehodlám. Já chci makat pro lidi z Jižního Města a Prahy. A to taky dělám. Takže jsem bez ohledu na aktuální situaci předložil kolegům v pondělí celou řadu tisků.
👍V pondělí jsem tedy na poradě vedení kolegům oznámil, že se už nechceme odvolávat v dalších soudních sporech s restitučními nároky, a to proto, že jsem se svými lidmi připravil komplexní směny pozemků, které tyto spory definitivně vyřeší.
👍 Dali jsme záštitu akci Pražská noblesa, což je projížďka veteránů na Praze 4. Akce proběhne 2. října 2021.
👍 Také jsme schválili postup na umístění dalších defibrilátorů, které jsme v rámci plnění našeho programu nakoupili.
👍 Rozhodli jsme, že vyjdeme vstříc námětům z komise našich seniorů a pořídíme další lavičku do parčíku u ulice Bajkonurská a zkusíme zajistit hodiny u Alberta na Hájích.
👍 Dále jsme udělali nutné kroky pro to, aby u nás na Praze 11 mohl zůstat klub Ymkárium i po tom co celou budovu v Křejpského ulici získá Policie ČR na své ředitelství. Klub je kvůli tomu nyní ve výpovědi.
Starosta pak přinesl nápad vybudovat další veřejné grilovací místo v parku u Chodovské tvrze. Nápad sice hezký, ale stálo by to skoro 500 tis Kč, které v rozpočtu nemáme. Takže jsem ho poprosil, ať nejdřív zajistí financování. Pak teprve rozhodneme o tom, zda tuto věc schválíme.
Odpolední rada byla ještě výživnější. Bodů bylo tentokrát méně, ale o to zajímavější. Zásadní byla zase ta naše Sandra.
Rekonstrukce druhé etapy bývalé ubytovny Sandra znovu nebyla schválena zástupci Pirátů a klubu TOP09STAN. Tyhle politické strany vypsání tendru na zhotovitele opět podpořily. To přesto, že jsem vypořádal veškeré úkoly, co mi uložili, objednal další posudky, které stály MČ spoustu zbytečných peněz navíc a které jasně mluví o tom, že mnou navržený postup je nejlepší možný. Navíc zástupci TOP09 na radě lhali a trvali na tom, aby tato lež byla zanesena i do zápisu, což je opravdu na hlavu. Tvrdili, že dříve nevěděli o problému se zatékáním do budovy. Toto samozřejmě bylo řešeno v mnoha tiscích v průběhu minulých let, které prošly jak poradou vedení, tak radou, ale i komisemi a výbory. S problémem jsem je seznámil už v srpnu roku 2019 ve stavebně technickém průzkumu budovu, na základě kterého jsme se pak kolektivně rozhodli, jak dál v rekonstrukci postupovat.
Je zvláštní, že kolegové z TOP09 a Pirátů již více než 2 měsíce obstruují pokračování rekonstrukce a přitom za celou dobu nepřišli s JEDINÝM návrhem, jak řešit financování nebo jak to celé udělat jinak. Přitom starosta Dohnal má pod sebou finance a pro pokrytí této akce zatím neudělal nic. Mezitím já jednám s ministryní Klárou Dostálovou o částečném financování projektu jejím ministerstvem z národních zdrojů, mám rozjednanou dotaci zelenou úsporám a “kolegové” jen hází klacky pod nohy a neudělali nic. Takhle dnes vypadá práce radních za TOP09 a Piráty na radnici Prahy 11. Bohužel některým je politikaření a politický boj přednější než zájmy městské části. I proto jsem rád, že nejsem politik v tradiční politické straně a kromě práce jsem zasvětil svůj život boji proti těmto zlovůlím klasických politiků.
Nicméně nebojte se, já Sandru vyřeším. Mám dva zcela odlišné nápady, jak dál postupovat, které teď můj expertní tým rozpracovává. Zkusím další postup se Sandrou předložit už na radu za týden a jestli mi to budou zase blokovat, poprosím holt opozici o svolání mimořádného Zastupitelstva, kde o tom rozhodneme. Je to průšvih všech, celé městské části a já nedopustím, aby mohli kvůli politikaření zástupci TOP09 a Pirátů způsobovat škodu a zbytečné vícenáklady Praze 11. Slíbil jsem, že za vás budu bojovat, a to znamená i ochránit naše veřejné prostředky.
Večer jsme pak měli ještě zastupitelský klub na hl. m. Praze. Řešili jsme hlavně témata a přípravu na zářijové Zastupitelstvo. Prahou poslední týdny hýbe asi nejvíce doprava, kterou primátor Zdeněk Hřib totálně nezvládl koordinovat a řídit. Taky tu jsou pochybné IT zakázky na primátorově odboru a Pražský inovační institut, který se stal jen trafikou pro nezaměstnané členy Pirátské strany. Ale o tom se dočtete dál v reportu ze čtvrtka, kdy jednání proběhlo. Na pondělním klubu taky došlo ke změně předsedy našeho zastupitelského klubu. Post předsedy jsem převzal po kolegovi Radku Nepilovi, který náš klub skvěle vedl a reprezentoval poslední rok. Radek aktuálně nemá tolik času, kolik by na vedení klubu a boj proti lumpárnám pirátského primátora na magistrátu bylo třeba, a proto jsme se prohodili. Nadále Radek Nepil zůstane ve vedení klubu jako můj místopředseda. Kromě toho je místopředsedou ještě kolega Luboš Brož.
✅ Úterý
V úterý proběhl na Praze kontrolní výbor. Jak asi víte, jsem v něm místopředsedou a tentokrát jsem mě k prošetření dva body.
👉 První se týkal pochybných IT zakázek, o kterých jsem vám už mnohokrát psal. Na výbor přišel pan primátor, který se situaci snažil vysvětlit a obhájit, ale povedl se mu pravý opak. Všem přítomným bylo jasné, že něco tutlá a že to co se tam stalo opravdu v pořádku není. Proto jsem navrhl, aby se tématem zabývalo i čtvrteční zastupitelstvo.
👉 Druhým bodem byl Pražský inovační institut, o kterém jsem vám taky psal. Jak víte, říkám mu trafikárna pro nezaměstnané Piráty. Primátor Hřib do této instituce postupně odložil celou řadu svých kumpánů z Pirátské strany, kteří toho času přišli o práci. Třeba odvolaný starosta Prahy 5 Daniel Mazur je toho zářným příkladem. Taktéž jsme se na výboru shodli, že je nutné toto téma projednat i na plénu zastupitelstva.
✅ Středa
Jaké každou středu ráno jsem komentoval současnou situaci v bydlení v Praze. Tentokrát dočasný pokles cen nájmů, který provázel covidovou pandemii. Kopíruji níže…
⬇⬇⬇
Pokles cen nájmů byl alespoň drobnou útěchou všem, kdo hledají bydlenív hlavním městě. Od samého počátku bylo nicméně jasné, že výkyv daný snahou dlouhodobě pronajmout byty dříve nabízené přes Airbnb je pouze přechodný. A jak to tak vypadá, časům levnějšího nájemného zřejmě odzvoní dřív, než se nadějeme.
Šéf portálu Bezrealitky Hendrik Meyer se dokonce domnívá, že citelná změna nás čeká už v nadcházejících měsících. Důvodů pro své tvrzení uvádí hned několik: vzestup cen stavebních materiálů a prací, snahu pronajímajících vyrovnat rostoucí splátky hypoték právě ziskem z nájemného nebo zvýšení poptávky po bydlení ze strany vysokoškolských studentů, kteří v loňském akademickém roce studovali převážně distančně.
S touto argumentací nelze než souhlasit. Rozhodně se ale nemohu ztotožnit s názorem, že zvyšování cen nájmů může mít i kladný efekt. Předpoklad, že zdražování bydlení může být předvojem obecného zvyšování životní úrovně, je podle mého právě tím případem, kdy je přání otcem myšlenky.
Nesouhlasím ani s pozitivním pohledem na rozšiřování satelitních prstenců okolo velkoměst. Bydlení za Prahou, Brnem nebo Plzní budou poptávat především lidé s nižšími a průměrnými příjmy, kteří pak budou logicky hledat uplatnění blízko svého nového bydliště. Velká města, jak jsem shodou okolností psal před pár dny pro magazín Naše Praha (viz odkaz níže), by tak mohla přijít o profese, které jsou pro jejich chod nezbytné. A to nelze připustit.
Spatřujete nějaká pozitiva v růstu nájemného vy?
⬆⬆⬆
Zbytek dne jsem dodělával úkoly z porady a rady a taky porady s mými odbory a Jihoměstskou, a.s. Tam budu brzy končit, jak už jsem dříve oznámil, tak musím vše dobře předat.
✅ Čtvrtek
Čtvrtek bylo celý den Zastupitelstvo na hl. m. Praze. Sešli jsme se po letní odluce a program byl fakt nabitý, a to skoro se 130 body.
Na jednání jsem navrhl k projednání následující:
📌 Pirátské trafiky v Pražském inovačním institutu, kde dostal trafiku 80tis Kč/měs. třeba odvolaný starosta Prahy 5 Daniel Mazur a celá řada dalších Pirátských trafikantů Jana Kabelová, Kornélia Gottmanová – ta mimochodem pracuje kromě institutu ještě v dozorčí radě městské firmy, pracuje na základě poradenských smluv pro Prahu 2, Prahu 11 a další.
📌 Podivné IT zakázky, které řídí Pirátský supertrafikant Milan Krch, zastupitel středočeského kraje, který je současně ředitel odboru IT v Praze!!! Domnívám se, že to, aby významný politický funkcionář, kterým bez debat pan Krch jako zastupitel kraje je, byl současně ředitelem na odboru magistrátu, nemá v historii obdoby! Toto tu vážení Pražané nebylo ani za ODS nebo ČSSD! Podivné netransparentní zakázky, které má na svědomí právě Pirát Milan Krch nyní prošetřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže!!! Piráti slibovali transparentnost, boj proti politickým trafikám, kumulaci funkcí a fungující IT. Děje se přesný opak!
Primátor Zdeněk Hřib – primátor Prahy a jeho Pirátský klub moje body k mému velkému překvapení NEPODPOŘILI do programu a zabránili tak tomu, aby mohli řádně občanům vše vysvětlit. Rozhodli se tedy své kauzy raději před veřejností tutlat. Ale nebojte se, já to tak nenechám a poprosím všechna dostupná média, ať o tom píšou, aby se každý dozvěděl, jaké lumpárny Piráti na Praze páchají a ještě blokují o tom jednat s opozicí a veřejností!
📌 Za opozici jsme navrhli zřídit novou funkci zmocněnce pro koordinaci všech oprav a staveb, aby nedocházelo k tak kritickému dopadu na pražskou dopravu, jako se to pirátskému vedení stalo teď. To koalice odmítla, což osobně považuji za obrovský podraz na všechny řidiče. Rozumím tomu, že je přitažlivé, když politici veřejně mluví o snižování počtu úředníků, což pan Hřib dělá v rámci svého PR velmi rád, ale zrovna tato funkce koordinátora by Praze ohromně pomohla a nechápu pirátskou logiku.
Nově zřízený koordinátor oprav by měl na starosti právě, jak název napovídá, koordinaci a tedy plánování všech stavebních a opravných prací tak, aby nedocházelo k naprosto nefunkčnímu ucpání města. Magistrát očividně tuto organizaci vůbec nezvládá a nařizuje uzavírky po celé Praze tak, že je pro mnoho lidí prakticky nemožné se dostat včas do práce nebo vyzvednout děti ze školy. Nejsmutnější je, že oficiální postoj vedení města je takový, že vše probíhá naprosto perfektně. To je samozřejmě nesmysl. Stačí se rozhlédnout po našem městě nebo se zeptat řadového řidiče.
Nekončí to však jen u omezování řidičů. Celková koncepce oprav je zralá na předělání. V současnosti se totiž děje to, že Praha pořádně nekomunikuje se svými jednotlivými částmi, městskými firmami a podobně, takže je naprosto běžné, že se někde postaví nový chodník jen proto, aby se za rok nebo dva zase rozkopal, jak správně poukázal Zdeněk Zajíček z ODS.
Ale ne, pánové se budou tvářit, že je vše úžasné. Spíš mi přijde, že je to jen další pokus, jak řidiče otrávit a donutit je, aby používali MHD. (Oblíbené téma pražské koalice konec konců.)
Abych ale jen nekritizoval, radní pro bydlení @Adam Zábranský dodržel svůj slib a pomůže nám s opravou výtahů v našem speciálním domu pro hendikepované v Petýrkově ulici. V tomto domě jsou dodnes staré výtahy, které neplní funkci evakuačních, a my se zoufale snažíme o jejich rekonstrukci od chvíle, kdy došlo k neštěstí na Praze 14 v obdobném zařízení. Leč v rozpočtu nám na to dodnes chyběly finance. To se nyní díky Praze změnilo, dostaneme peníze na přebudování výtahů výměnou za to, že si Praha bude moci 10 let umisťovat své hendikepované občany do 6 našich bytů.
✅ Pátek
V pátek jsem jako obvykle vyřizoval nahromaděné vzkazy, emaily a další podněty. Každý týden je toho poměrně dost, tak se omlouvám těm, kterým nedokážu odpovědět rychle, ale snažím se a jsem rád, když se na mě obracíte. Tímto bych vás v tom chtěl tedy podpořit a budete-li mít cokoliv, neváhejte se ozvat. Odpovídám všem.
Tím bychom byli zase na konci reportu. Děkuji za váš čas, který mi věnujete, a budu vděčný, pokud budete sledovat mé novinky i nadále. Mějte hezký zbytek neděle!