Milí sousedé,
minulý týden jsme si ukázali tu zbytečně promarněnou příležitost s ubytovnou Sandra a Hotelem Opatov, kde dnes mohlo bydlet přes 400 rodin. Ty tak mohly uvolnit místa v azylových domech a ubytovnách pro válečné uprchlíky. Piráti v Praze do rekonstrukcí obou domů hodili vidle a jejich vinou jsou v neobyvatelné podobě. Také kvůli tomu je dnes spousta pražských matek samoživitelek a sociálně slabších ubytováno různě v nárazových krátkodobých ubytovnách, které by se dnes tak moc hodily jako první pomoc pro matky a děti prchající před válkou z Ukrajiny. Místo toho někteří starostové včetně toho našeho Jiřího Dohnala (Piráti) vymýšlí, že uprchlíkům dají obecní byty. Ty byty, které dlouhodobě nejsou a na které jsou nekonečné pořadníky a o kterých nám někteří politici tvrdili, že neexistují. Natočil jsem vám o tom i video, odkaz na něj dávám do komentářů.
Ale o tom dnes mluvit nechci. Chci vám ukázat i druhou stranu mince a to, že bytová politika i v Praze řešit lze. A konkrétně jak. Není to lehké, ale na Praze 11 jsme to (před Piráty) uměli. Znáte projekt Zahrady Opatov? Ten za mnou na fotce?
Tento bytový komplex ve správě naší městské části nabízí bezmála 200 nájemních bytů, a to jen kousek od stanice metra. Dnes se jedná o vyhledávané bydlení ve skvělé lokalitě, nebylo tak tomu ale vždy. V únoru roku 2018 zde městská část Praha 11 pronajala prostřednictvím své správcovské společnosti Jihoměstská majetková a.s. první byt. V tu dobu jich bylo v Zahradách Opatov připraveno k pronájmu celkem 174, jenže bez základního vybavení (chyběly i podlahy a kuchyně).
Konečnému rozhodnutí byty pronajmout přitom předcházela bouřlivá diskuse v radě i zastupitelstvu Prahy 11. Není divu, vždyť s provozováním podobného objektu neměla tehdy zkušenost žádná z pražských městských částí, tu naši nevyjímaje.
Právě absence zkušeností a snaha o překotný pronájem maximálního množství bytů bez znalosti trhu tak bohužel vyústily v řadu chyb a špatných rozhodnutí. Jejich výsledkem byla nelichotivá ekonomická bilance celého projektu, což se samozřejmě odrazilo v negativním vnímání Zahrad Opatov jak již bydlícími, tak potenciálními nájemníky. Ještě v první polovině roku 2019 bylo tím pádem obsazeno jen necelých 80 % z celkové kapacity Zahrad Opatov a předpis měsíčního nájmu se pohyboval výrazně pod 2,5 milionu Kč. Poměr neplatičů navíc přesahoval hrozivou hranici 10 %!
Bylo zřejmé, že musí dojít k zásadním změnám v provozování objektu, což si vzala na starost Jihoměstská majetková a.s. a tento úkol splnila na jedničku. Pracovníci Jihoměstské majetkové dali dohromady unikátní know-how a proměnili ho v jasnou strategii, díky níž už je polovina bytů v Zahradách Opatov vybavená z peněz získaných z pronájmů. Celkové využití budovy se zvýšilo na 97–98 % a měsíční předpis nájemného se blíží hranici 3 milionů Kč. Také množství neplatičů se podařilo stlačit pod 4 %. A nebýt opatření proti šíření onemocnění covidem-19, byla by čísla v některých oblastech ještě lepší!
Byty dnes přitom neslouží jen ke komerčnímu bydlení. Ve 13 jednotkách našli svůj domov také učitelky a učitelé z jihoměstských základních škol, a to za nájemné hluboko pod tržní cenou. Společné prostory domu jsou nově vymalovány, okolí střeží kamerový systém a o pohodlí obyvatel se nepřetržitě stará zkušený tým pracovníků Jihoměstské majetkové a.s.
Z původně nechtěného dítěte se tak postupně stala vyhledávaná adresa, na kterou může být naše městská část právem pyšná.
To je příběh se šťastným koncem ohledně obecního bydlení. A teď mi někdo prosím vysvětlete, proč je Praha 11 jediná, která dokáže podobné projekty realizovat i se svým velmi omezeným rozpočtem? Proč Praha a Pirátská koalice v bytové politice absolutně selhali? Proč se Prahou 11 neinspirují i jiné městské části? O tom všem se budu chtít intenzivně bavit před nadcházejícími komunálními volbami.
A teď už pojďme bleskově na to co se stalo za minulý týden!
✅ Pondělí
Z porady vedení musím vybrat ten nejvtipnější (nebo spíš nejsmutnější) materiál, který naši radní řešili v době válečné krize. A to návrh úpravy – zefektivnění monitoringu médií 2022 Media Monitoring/NewtonOne pro městskou část Praha 11 – radní se zabývali nevyhovujícím a neefektivním monitoringem médií, který si městská část Praha 11 draze platí. Na tuto problematiku jsem přitom upozorňoval již před více než rokem, navrhoval jsem efektivnější a levnější řešení, které jsem dal dohromady s novým potenciálním poskytovatelem po několikatýdenním vyjednávání, přesto však tehdy nebyla jednomyslná shoda a odvaha na změnu.
Výraznými odpůrci byli Piráti, kteří argumentovali zejména tím, že nově oslovený poskytovatel prý má službu monitoringu horší, neúplnou a méně přehlednou. Rovněž argumentovali tím, že i Magistrát hl. m. Prahy využívá služeb stávajícího poskytovatele, a tudíž by nebylo vhodné ho měnit za mnou navrhovaného poskytovatele. Pár týdnů po těchto argumentech Magistrát hl. m. Prahy vybral dodavatele monitoringu nového a světe div se – jednalo se o téhož dodavatele, kterého jsem pro naši městskou část navrhoval já. Výtky směrem k poskytovateli a nastavení monitoringu přitom opakovaně zazněly i na jednáních Zastupitelstva MČ P11.
Nejlepší perlička na tom byla, že se radní dohodli, že vyškrtnou z monitoringu klíčové slovo “Ondřej Prokop”, tedy, že jim přestanou chodit moje články. Asi jsem je štval, že lidi informuji každý den o tom, co radní nedělají. Připomíná mi to situaci, kdy máte doma nepořádek a místo, abyste si uklidili, radši zhasnete. Nevím nevím, zda je dobré řešení přestat sledovat “nepřítele”. Ale musel jsem vám to napsat, abyste pochopili jakými prkotinami a osobními věcmi se naši radní na Praze 11 zabývají místo, aby řešili nastávající krizi.
Na Radě projednali případ, o kterém jsem vám mnohokrát psal – rodinu Formánkových, kterým se stala na straně úřadu křivda při prodeji bytu. Radní nesouhlasili s prodejem bytové jednotky č. 736/30 a příslušného podílu na společných částech domu a pozemku ve výši id. 583/75146 do vlastnictví nájemců manželů Formánkových za podmínek prodeje bytů platných ke dni 10.09.2019. I přes veškerou možnou podporu, kdy jsem si tento záměr opakovaně na jednání ZMČ osvojil, tak RMČ rozhodla o prodeji bytové jednotky zamítavě. Mrzí mě to, neboť toto vnímám jako nespravedlnost! A budu to chtít na dalším Zastupitelstvu znovu řešit!
Jako každý týden jsem byl i na Radě hl.m.Prahy.
Pražští radní v pondělí konečně odsouhlasili podporu programu Trenéři ve škole.
Chci poděkovat, že drží naši dohodu a navýšili i podporu a to na pět milionů korun. Škoda, že se to nepovedlo už na první pokus v loňském roce. Na zastupitelstvu rozhodně budeme hlasovat pro. Vyškolení trenéři klubových sportů budou moci docházet do více základních škol a připravovat ve spolupráci s učitelkami zábavné hodiny tělocviku. Já ale tvrdím, že by se tento program měl rozšířit do všech pražských škol! Děti se po lockdownech nevrátily do sportovních klubů, obézní děti plní ordinace pediatrů a my je musíme znovu rozpohybovat.
Nasměrovat peníze do škol dává největší smysl. Tam jsou si děti rovny.
Musíme myslet i na to, že s rostoucí drahotou řada rodičů nebude mít peníze na mimoškolní aktivity dětí. To je velký problém a je třeba se mu věnovat. Prostor vidím i třeba ve školních družinách. Budu na tom pracovat a chci představit kompletní program zvýšení pohybové gramotnosti dětí a dostupnosti sportu pro všechny děti bez rozdílu socioekonomického postavení rodin jako prevenci nadváhy a závislosti na digitálních přístrojích.
To, co si naopak za rámeček asi Hřibovi parťáci nedají, je schválení usnesení, kterým zapůjčili majetek hlavního města výměnou za své vlastní promo!
Nad dnešním rozhodnutím pražských radních skutečně zůstává rozum stát. Primátor Hřib a jeho koalice schválila zapůjčení reprezentačních prostor hlavního města v rámci předsednictví ČR v Radě Evropské unie zdarma. Až sem bych neměl žádný problém. Ovšem radní si u této „službičky“ českému státu vynutili podmínku tzv. nefinančního plnění. A to ve formě převzetí záštity nad konkrétní akcí gesčním radním, kdy se předpokládá účast na každé z akcí buď konkrétního radního, předsedy komise či jiného vrcholného představitele magistrátu. Vybraný zástupce by pak měl podle nich akci zahájit, pronést úvodní slovo nebo slavnostní přípitek.
A proč ten náhlý zájem o účast na veřejných akcích, u kterých se dá očekávat velký zájem ze strany médií? Většina akcí se uskuteční přes léto, což ideálně zapadá do chystané volební kampaně všech subjektů vládnoucí magistrátní koalice. A třešničkou na dortu je to, že za to nezaplatí ani korunu. To jsou ale čiperové!
Naopak pozitivní nakonec Rady Prahy byla konečně pomoc sportovním klubům, po které z opozice voláme už od listopadu! PRAHA KONEČNĚ POMŮŽE SPORTOVIŠTÍM A KLUBŮM.
Tak tohle se povedlo. Díky materiálu kolegy Stanislava Nekolného z posledního zastupitelstva Hlavní město Praha začalo být pružnější a vyhlašuje dotační program, díky kterému pomůže sportovištím a sportovním klubům zvládnout krizi způsobenou nárůstem provozních nákladů kvůli zvyšování cen energií a zdražování všeho možného. Praha ze svého rozpočtu vyčlenila 25 milionů korun. Nejsem si ale jistý, zda to bude stačit. Původně jsme navrhovali částku minimálně 30 milionů. Tento odhad máme podložený reálnými daty, situace je neúnosná a pomoc musí být velmi rychlá.
Jsem ale opravdu rád, že jsme tohle dotáhli ke zdárnému konci, protože některým sportovištím nebo klubům hrozilo zavření a to by byla nenávratná škoda.
Odpoledne bylo první zasedání pracovní skupiny všech politických stran Prahy na téma ukrajinské krize. Tak, jak jsme se domluvili na posledním Zastupitelstvu. Dohodli jsme se, že se tento formát bude scházet každé pondělí v 15 hod. a budeme řešit aktuální situaci i to, jak si vzájemně můžeme pomoci. Jak už jsem psal mnohokrát, v této věci není možné dělit politiky na koalici a opozici, zde je nutné maximální kooperace a součinnost všech.
Večer jsme měli ještě zastupitelský klub, kde jsme si primárně sdíleli potíže a nápady z městských částí ohledně akutních problémů plynoucích z uprchlické vlny do Prahy. Vše se děje hekticky a živelně, zařizujeme nové třídy, řešíme nouzové ubytování a vše za pochodu z rezerv městských částí a času a peněz dobrovolníků a dárců.
✅ Úterý
Dopoledne jsme měli schůzky s kolegy z ANO. Zakládáme nové oblasti na Praze 7 a 20 (Horní Počernice), tak připravujeme kromě nových týmů lidí i program a volební kampaň pro tyto oblasti. Chci, aby hnutí ANO uspělo na všech městských částech. Pokud znáte kohokoliv, kdo by nám chtěl na Praze 7 nebo 20 (Horní Počernice) pomoci, dejte vědět!
V úterý bylo MDŽ, jak jste ho oslavili? Já koupil ženě dortík ve tvaru srdce. Děkuji ještě jednou paní servírce v kavárně, že mi ho poradila koupit, pokud čte tyto řádky. Sklidil velký úspěch! Popřál jsem samozřejmě své matce, sestře i babičce.
Do komentářů vám dávám celé přání, které jsem poslal ráno vám.
✅ Středa
Jako vždy jsem publikoval komentář k bytové situaci.
⬇⬇⬇
Milí Pražané,
drtivá většina plánů a prognóz ohledně rezidenční výstavby se zaměřuje na střednědobý horizont. Stavitelství je nicméně sektor, ve kterém je třeba předvídat na desítky let dopředu. Jedním z témat, která budou postupně nabývat na aktuálnosti, je životnost panelových domů, které jsou domovem přibližně čtvrtiny obyvatel Česka.
Většina českých paneláků pochází se 70. a 80. let minulého století, přičemž životnost panelové výstavby odborníci odhaduji na přibližně 80 let. Znamená to tedy, že v polovině 21. století budeme akutně řešit bydlení pro více než 2,5 milionů lidí? Naštěstí nikoli.
Ukazuje se totiž, že panelové domy jsou odolnější, než se původně předpokládalo – ovšem pouze za podmínky, že se dočkají důkladné rekonstrukce. Kamenem úrazu jsou především poněkud chatrné obvodové zdi, které bude třeba nahradit travanlivější variantou.
Okolo tří čtvrtin našich paneláků už nějakým typem rekonstrukce prošlo. K nejčastějším stavebním úpravám patřila výměna oken, balkónů a lodžií nebo zateplení fasády. Revize dosavadních úprav i další modernizace s pomocí nových, odolných materiálů si nicméně . vyžádá příliv dalších financí. Odkud poplynou, bychom měli začít řešit co nejdříve, a to přímo na úrovni státu.
I přes kritiku nebo odpor části společnosti jsou panelové domy praktickou a časem prověřenou formou bydlení, která má v rezidenční výstavbě své zasloužené místo. Důležité je, abychom nezbytnou modernizaci kriticky nepodcenili. Obzvlášť nyní, kdy se vlivem války počet obyvatel naší země možná na dlouhé roky výrazně zvýší, má každý funkční obytný dům neocenitelnou hodnotu.
Jaký názor máte na paneláky vy? Patříte k jejich kritikům, nebo na ně naopak nedáte dopustit?
Těším se na vaše příspěvky do diskuse.
⬆⬆⬆
Taky jsem pro vás natočil videopříspěvek o Sandře a Hotelu Opatov a o tom, jak to Piráti pěkně zpackali a teď to bolí. Příspěvek kopíruji níže a odkaz v komentářích.
⬇⬇⬇
Milí Pražané,
dnešním tématem mého videopříspěvku budou dvě nejvyšší budovy na Jižním Městě – Sandra a Hotel Opatov. Právě tyto dvě budovy mohou poskytnout ubytování až 400 rodinám, což je obzvlášť v dnešní nelehké době více než potřebné. Právě v těchto dnech, kdy naše země již plně pociťuje nápor ukrajinských rodin prchajících pryč před tamější válkou, bychom více než ocenili, kdyby obě budovy byly již zrekonstruované a plně funkční. Právě tyto objekty měly sloužit zejména k ubytování hasičů, policistů, záchranářů, učitelů, samoživitelů, seniorů, atd. Bohužel však nic z toho není možné.
Osobně to pokládám za velkou ztrátu, neboť v případě Hotelu Opatov byl celý projekt připravený již v minulém volebním období za vlády primátorky Adriany Krnáčové (ANO 2011), a to včetně vysoutěžení zhotovitele celé investiční akce. Následující politická reprezentace v čele se Zdeněk Hřib – primátor Prahy však neudělala nic a do dnešního dne nepodepsala ani smlouvu o dílo s vysoutěženým zhotovitelem. Hlavní město Praha tímto nečiněním ztratila více než 3 roky, možnost ubytování pro řadu našich občanů a v neposlední řadě také o nemalé finanční prostředky, které mohla Praha každý měsíc získat z nájmů.
V případě objektu bývalé ubytovny Sandra je osud dosti podobný, kdy jsme před 3 lety zahájili rekonstrukci, avšak pirátští představitelé v minulém roce celý projekt pozastavili a v tuto chvíli se neví, co se bude vlastně dít dál.
Velice mě mrzí osud těchto objektů, a budu proto apelovat na pana primátora i pana starostu Jiří Dohnal – starosta Prahy 11, aby urychleně přišli s řešením, jak tyto objekty urychleně alespoň částečně zprovoznit.
⬆⬆⬆
Měli jsme také finanční výbor, ten byl však neusnášeníschopný. Zajímavostí je, že starosta Dohnal nedorazil a ani se neomluvil (měla být na programu mj. i Sandra).
Ve středu konečně po letech odkladů získalo stavební povolení Metro D! Za to jsem moc rád. Škoda, že to nepřišlo dřív. Kdyby primátor Hřib dokázal udělat dohodu se svou zastupitelkou za Piráty na Praze 4, dnes už se mohlo dávno stavět. Co mě ale naopak trápí, je fakt, že přes Strabag budou plynout peníze ze stavby Metra D k pravé ruce Vladimíra Putina oligarchovi Děripaskovi na financování války na Ukrajině. Tohle by vedení Prahy mělo urychleně řešit!
27 % z výdělku na Metru D inkasuje Putinův blízký oligarcha Oleg Děripaska přes firmu Strabag, a ta bude část metra díky Pirátům stavět. Děripaska přitom figuruje už od roku 2018 na sankčním seznamu USA i dalších zemí!!! Pokud tedy Praha nezasáhne, bude spolufinancovat Putinovu válku proti Ukrajině z předraženého Metra D! Co na to Zdeněk Hřib nebo Adam Scheinherr ? To jde proti snahám hlavního města pomáhat válečným uprchlíkům. Trochu rozpolcená situace. Video dávám do komentářů.
✅ Čtvrtek
Ve čtvrtek byla zahájena oprava mostu Ryšavého x Augustinova na Roztylech❗(oficiální značení mostu je P585 Ryšavého x Augustinova).
Na mostě se budou provádět stavební úpravy a rekonstrukce. Rozsah prací si vyžádá uzavírku jízdních pruhů v obou směrech jízdy a průjezd umožněn jedním jízdním pruhem.
Průchod podchodem umožněn v průchozím profilu min 2,0 m.
✔️ Oprava mostu je naplánována do konce dubna 2022.
Odpoledne jsem komentoval na Radiu Z aktuální situaci s válečnými uprchlíky v Praze. Opět jsem připomněl, že není možné jen bezmyšlenkovitě řešit Ukrajinu a zapomínat na Pražany. Ti se těžko dokáží postarat o desítky tisíc nově příchozích, když sami nebudou mít na základní potřeby. Kdy už konečně Hřibova magistrátní vláda zlevní lidem na sídlištích odpady nebo začne řešit energie? Vždyť Praha vlastní všechny klíčové energetické firmy!
Odpoledne pak přišel z magistrátu dopis všem starostům, že mají do druhého dne vytvořit prostor pro přespání 100 uprchlíků. Bez jakéhokoli zavolání, vysvětlení či slovíčka prosím. Navíc to bylo napsané špatně, úředníkem, který k takovému nařizování nemá pravomoce. V době, kdy každý pomáháme, jak můžeme, je takové jednání od magistrátu opravdu nevhodné. Reakce také velmi záhy přišla. Někteří starostové doslova vzkázali magistrátu, ať si trhne nohou, že to řeší po svém. Jednání Pirátů někdy připomíná jednání řeznického psa.
✅ Pátek
V pátek dopoledne místo, aby se primátor Hřib slušně připomněl starostům se svou prosbou, tak tomu nasadil korunu a příkaz na zřízení 100 lůžek na každé MČ poslal příkazem na základě krizového zákona a nouzového stavu. Tedy tak, že MČ musí opravdu uposlechnout. Kde mají během pár hodin sehnat třeba postele nebo ložní prádlo, to jaksi zapomněl říct. Na reakci některých starostů, kteří chtěli ihned svolat krizový štáb a věc projednat, řešit a vznést své otázky a prosbu o pomoc, odvětil, že nic svolávat nebude a ať si každý poradí po svém. Tak takového primátora máme. Mezitím se fotí u nabíječky na telefony, kterou pro uprchlíky zařídil.
Pak přišla další rána, když jsem se dozvěděl, že Středočeský kraj končí s jízdným zdarma pro seniory nad 70 let! Chápete to? V této době?
A teď ještě něco pozitivního na závěr, jak makáme a pomáháme:
S naší Jihoměstskou majetkovou jsme dnes zprovoznili sklad oblečení na Jižním Městě pro válečné uprchlíky.
Provoz – výdej bude spuštěn v pondělí 14.3.2022
Otevírací doba bude Po-Pá v 14.00-18.00.
Zároveň na úvodní stránce webu JMM byla spuštěna tzv. krizová mapa. https://jihomestska.cz/, kde vidíte 3 ukrajinské vlaječky na mapě Prahy 11, které jsou zásadní pro pomoc a koordinaci na Praze 11. Postupně budou přibývat další.
A samozřejmě i nadále funguje sběrné místo materiální pomoci Ukrajině s provozní dobou každý den od 8:00 do 20:00 hod. a které se nachází na adrese Opatovská 874.
Praha 11 stále pomáhá. Prosím o sdílení.
Jinak řeknu ještě tak na závěr, protože tato doba je fakt na zbláznění, začal jsem vám sdílet na Instagramu a občas i tady obrázkové vtipy na odlehčení. Myslím si, že občas si z toho všeho kolem nás musíme umět udělat trošku i legraci, jinak se zblázníme. Budu rád, když je budete sdílet i vašim přátelům!!
Každopádně děkuji za přečtení reportu a těším se příště. Mějte fajn začátek týdne.