Milí sousedé,
zdravím vás z našeho každoročního výstupu na Sněžku. Je to tu krásné. Dnes navíc výborné počasí, ani příliš velké teplo, ani zima. Potřeboval jsem si už fakt vyčistit hlavu a zdejší příroda je na to úplně ideální. Byli jste tu také někdy a líbilo se? A jak trávíte víkend vy?

Pojďme k Jižnímu Městu…

Pondělí

Na poradě vedení jsme projednali znovu návrh pomoci naší akciové společnosti Jihoměstská majetková a.s., kterou v minulém roce díky koronavirovým opatřením zasáhl velký propad tržeb. Měli jsme zavřené sportoviště, haly, bazén. Museli jsme odpustit nebo nastavit splátkové kalendáře s našimi nájemníky v nebytových prostorech a i přes veškerá úsporná opatření a vládní pomoci naše firma skončila s více než 2 miliony ve ztrátě. Konečně jsme našli řešení, jak tuto ztrátu naší firmě kompenzovat. Toto řešení by se mělo finálně schválit na zářijovém zastupitelstvu.

Taky jsme projednali nutnost úpravy finančního plánu, abychom mohli udělat více jmenovitých oprav ve školách. Původní plán nám toho příliš nedovolil.

Co je podstatné, tak jsme si prošli finální studii přestavby kotelny Anežky Malé na kulturní dům. To je objekt u Kupy naproti přes parkoviště opuštěné Galaxii. Rádi bychom z tohoto objektu udělali časem nové kulturní centrum pro Jižní Město I. Shodli jsme se na tom, že studie se nám takto už líbí a vyhovuje a že připravíme zadání pro projektovou dokumentaci. Tu bych rád dokončil příští rok tak, aby kulturní dům mohla postavit nová reprezentace, která vzejde z voleb v roce 2022.

Odpoledne jsme měli na klubu zastupitelů hl.m.Praha zástupce z Dopravního podniku hl.m.Prahy ohledně chystané stavby první etapy Metra D. Měli nám vysvětlit, proč tak dramaticky narostly náklady na tuto stavbu za posledních několik let. Bohužel musím konstatovat, že ze schůzky jsem si odnesl ještě více dalších otazníků než odpovědí.

V pondělí jsem totiž měl možnost úžasem sledovat jako zástupce opozice na jednání Rady hl.m.Prahy jak radní v čele s Zdeněk Hřib – primátor Prahy a Adam Scheinherr schválili jednohlasně a bez rozpravy PRODRAŽENÍ této první etapy výstavby Metra D o 100%!

Je to pro mě absurdní v tom smyslu, že „kauzám“ typu kácení javoru na Praze 1 nebo nákupu vajec do škol věnují v rozpravě desítky minut, někdy i hodiny. U zakázky za 52 mld. Kč žádná diskuse neproběhla.

A o co přesně jde? Absolutně nechápu, jak mohlo v tak krátké době dojít k tak dramatickému nárůstu nákladů. Za bývalé primátorky Adriany Krnáčové byla připravená výstavba 8 stanic s depem a vlaky za 39 miliard Kč a dnes rada schválila výstavbu pouze 5 stanic bez depa za cenu přesahující 52 miliard. Za nesrovnatelně více peněz tedy Pražené dostanou mnohem méně a já jsem zvědav, jak si vedení města a zejména primátor Hřib obhájí. Na inflaci tohle určitě uhrát nelze.“

Ještě pro zajímavost připomenu, že společnost Metroprojekt, která obhajuje aktuální navýšení ceny, projektovala v Sofii metro o 8 stanicích, včetně vlaků a technologií, které bylo dokončeno v srpnu 2020, za 10,5 mld. Kč. Ve Varšavě zase v roce 2019 vzniklo 6 stanic, včetně vlaků za 19,5 mld. Kč. Proč se Praha smířila s tím, že se bude Metro D stavět o více než 100 % dráž, než bylo plánované za minulého vedení a než je běžné v Evropě kolem nás?

Na tyto a další otázky budu chtít znát odpovědi na příštím jednání Zastupitelstva.
A konečně tedy asi víme proč takhle koalice musí neustále vše zdražovat.

Úterý

V úterý dopoledne jsme měli výbor pro územní rozvoj na hl.m.Praze. Prahy 11 se tam týkal přímo jeden podnět a tím je plánovaná dostavba Hotelu Nosál u Kunratického lesa. Ve starším hotelu by měl vzniknout navíc Wellness, který bude dle deklarace majitele sloužit nejen pro hotelové hosty ale i pro širokou veřejnost. Vzhledem k tomu, že tento projekt je v souladu se schválenou územní studií, která je podkladem pro změny územního plánu, hlasoval jsem pro. Nepřímo se nás týkala pak větší změna územního plánu za naší hranicí na MČ Újezd. Ta mění rozsáhlá území kolem dálnice D1, kde by měla vyrůst jak výstavba bytových domů, protihlukový val, ale taky hlavně nový sjezd z dálnice. Ten odvede tranzit z dnes totálně přetížené silnice Formanská a dále Ke Kateřinkám a uleví celému okolí Opatova. To jsou důvody, proč jsem byl pro i u této změny.

Zbytek dne jsem dodělával úkoly a přípravu na radu a zastupitelstvo.

Středa

Ráno jsem se ve svém pravidelném bytovém komentáři vrátil k nedávno schválené strategii pro rozvoj bydlení v Praze.


Neambicióznost v oblasti výstavby obecních bytů, kterou jsem dokumentu opakovaně vytýkal, totiž obzvlášť vynikne ve srovnání s projekty realizovanými v dalších českých městech.

V Plzni například vzniká celá nová obytná čtvrť se 190 městskými nájemními byty. K dispozici budou těm, kdo na bydlení v komerčním nájmu dosáhnou jen s obtížemi – lidem se zdravotním postižením, seniorům, ale také třeba mladým rodinám.

Výstavba potrvá celkem dva roky, za jeden rok tedy město průměrně postaví 95 bytových jednotek. V absolutních číslech se to může zdát málo, nikoli však v poměru k počtu obyvatel. Aby Praha dosáhla stejné efektivity, musela by ročně vybudovat přibližně 723 obecních bytů ⚠️, tedy téměř o polovinu více, než se ve své strategii zavázala.

Realita je ovšem taková, že navzdory připraveným projektům pro Černý Most nebo hotel Opatov se v metropoli v současnosti rozbíhá výstavba pouhých 28 obecních bytů.

Je pravda, že Praha trpí nedostatkem volných městských pozemků. Stále je tu ale možnost dohod s developery, které by umožňovaly odkup malého procenta postavených bytů za pořizovací náklady. Uznávám, že nastavení takových smluv není jednoduchou záležitostí. Tím bychom se ale neměli nechat odradit.

Má podle vás smysl vydat se touto cestou
Těším se na vaše názory, napište mi je prosím doludo komentářů.

Dopoledne jsem pak strávil ve průzkumných geologických štolách Metra D v okolí Pankráce. Pozvali mě na průzkum s cílem vysvětlit dramatické prodražení této zakázky, jak jsem psal v úvodu příspěvku. Na některé své otázky jsem odpověď dostal, ale celá řada nových otázek se objevila. O Metru D vám ještě napíšu.

Čtvrtek

Na čtvrtečním jednání Zastupitelstva MČ Praha 11 jsme projednali řadu bodů a diskuse byly rozsáhlé.

ℹ️ Program jednání čítal cca 40 bodů, právě protože byl program nabitý, tak se bohužel nedostaly na program jednání body, které se týkaly objektu bývalého multikina Galaxie či přestavby objektu U Raka narhované občany. Proto se k nim podrobněji vyjadřuji s kolegyní alespoň v krátkém videu, které vám sdílím v komentářích pod článkem.

Na jednání se nám povedlo schválit řadu bodů, kdy jedním z nich je tisk, kterým jsme schválili dotace od hlavního města Prahy, a to na rekonstrukci objektu bývalé ubytovny Sandra a přestavbu DPS Vejvanovského či zateplení ZŠ Ke Kateřinkám. Jednalo se o převedení těchto finančních prostředků, které nebyly v minulém roce zcela vyčerpány, do letošního rozpočtu.
Na programu jednání byla rovněž řada investičních záměrů, které byly projednány.
V odpoledních hodinách samozřejmě nechyběly interpelace občanů, zejména se pak právě i dotazy na investiční záměry přístavby a nástavby objektu bývalého multikina Galaxie a přestavby objektu U Raka.

A jaký, že to máme k těmto projektům postoj? Co se nám na nich líbí a co nelíbí?
❗️Mrkněte na video – odkaz máte v komentářích, ve kterém vám shrnujeme nejen tyto body, ale i průběh včerejšího jednání Zastupitelstva!

Pátek

Ačkoli jsem se domů ze Zastupitelstva dostal kolem 3.hodiny ranní, vstával jsem jako každý den v 6:30, protože jsem začínal už první schůzkou v 8 hodin v centru. Během pátku jsem měl několik schůzek, ale nejvíc času jsem věnoval odpovědím na vaše podněty, připomínky, dotazy. Na příští týden máme domluvených spoustu schůzek s vámi občany, jsem rád, že mi pořád píšete, co vše vás na JM trápí a snad vidíte, že se ty věci postupně mění k lepšímu! Já si jdu ještě trošku odpočinout na čerstvý vzduch, protože mě čeká zítra porada, rada a ve čtvrtek ještě Zastupitelstvo na hl.m.Praze a potřebuji na to dostatečně dobít baterky!

Hezký zbytek neděle!

P.S.: pokud jste je ještě neviděli, pusťte si videa, která vám odkazuji v komentářích.