Milí sousedé,

máme za sebou prazvláštní týden.🙂 Původně jsem si plánoval, že vám pošlu krásnou fotku z Dnů Prahy 11. Letos jsme si na jejich pořádání dali obzvlášť záležet. Nakonec to ale dopadlo vše úplně jinak. Takže vám posílám unikátní fotku ze čtvrtečního zasedání zastupitelstva, kterého jsem se z důvodu preventivní karantény účastnil na dálku. Hlasovali jsme pomocí 3 papírů, na kterých jsme měli napsáno “PRO”, “PROTI”, “ZDRŽEL SE” a ty jsme ukazovali na webkameru počítače. Na první pohled to není žádné super technologické řešení, ale co byste také čekali od “IT” Pirátské koalice.

O tom všem až dále. Začněme hezky od začátku.

V pondělí jsme měli ještě standardní poradu vedení. Radu pan starosta odložil kvůli udílení cen pracovníkům integrovaných záchranných složek na úterý. Na poradě jsme probírali Memorandum o Trojmezí. Možná si vzpomenete, jak jsem si ho minulý týden projížděl na kole a posílal vám odtamtud fotku (viz minulý report)… Nebyla to náhoda. Věděl jsem totiž, že budeme o tomto memorandu jednat.

Magistrát uvažuje o tom, že by vykoupil rozdrobené vlastnictví pozemků od soukromých developerů zpět do majetku Prahy. Pokud by se toto povedlo, byl by to definitivní konec obav mnoha lidí z Prahy 11 (ale i z desítky a patnáctky), kteří se neustále bojí různé “salálové” výstavby v tomto zajímavém území. Toto memorandum všemi deseti podporuji a požádal jsem kolegy, aby jej předložili na Radu a Zastupitelstvo. Praha 15 ho již schválila a osobně bych hodně pospíchal, dokud na podobné bohulibé akce budou ještě na hlavním městě finance. S blížící se koronakrizí bude později možná podobný výkup větší problém.
Pak jsme probrali regeneraci vnitrobloku Kosmická, Horčičkova, Mendelova. Shodli jsme se na tom, že objednáme rozšíření studie na základě připomínek občanů z okolí.

Taky jsme diskutovali monitoring médií. Na posledním zastupitelstvu opozice přednesla stížnost na současný monitoring s tím, že je nepřehledný, často zaznamenává úplné nesmysly jako třeba Chodov v Karlových Varech a tak podobně. Můj návrh na změnu monitoringu na jiný systém, který nabízí lepší a širší paletu služeb, přitom za STEJNOU cenu se nesetkal s úspěchem a kolegové jej odmítli. Říkám to hlavně proto, že jsem se jejich požadavek snažil řešit. Bohužel kolegové z koalice nic měnit nechtějí.😕

Odpoledne pak bylo udílení cen pracovníkům integrovaných záchranných složek, které zařizoval náš radní pro bezpečnost a sociální věci Petr Jirava. O tom už jsem vám v týdnu psal a poslal vám i video. Najdete ho znovu v komentářích.

V pondělí byly také ještě třídní schůzky na ZŠ Mendelova. Původně jsem na ně chtěl zajít a rodičům vysvětlit důvody posunu realizace rekonstrukce varny, ale bohužel jsem byl na poslední chvíli odvolán na magistrát, kde jsme řešili přípravu na čtvrteční zastupitelstvo. Takže mě na třídních schůzkách zaskočil kolega David Voženílek z investičního oddělení odboru správy majetku, který je taktéž obeznámen detaily problematiky. Z diskuse ze školy vyplynulo, že rodiče by očekávali nějakou formu kompenzace od radnice za útrapy, kterým budou oni a jejich děti posunem rekonstrukce vystaveni. Budu se o tom bavit s vedením školy a kolegy z Rady.

V úterý ráno jsme měli radu, kde jsme schválili asi jako hlavní věc 4. vlnu odpouštění nájemného. Vyřídili jsme ještě s dalšími podnikateli slevu na nájmu tak, aby si mohli nárokovat kompenzaci od státu v rámci balíčku COVID-nájemné.

Mimo jiné jsme schválili kompenzaci přes 9 milionů Kč za nouzový stav. Naše školy přišly také o spoustu peněz třeba pronájmem prostor nebo tělocvičen sportovním klubům, které nehrály a nájmy tak nepotřebovaly. Kompenzaci jsme vyplatili z fondu, který nám na jaře poslal magistrát. Celkem šlo tehdy o 23 milionů, ze kterých nám stále ještě zbývá zhruba 10 milionů na případnou další pomoc, která patrně teď během podzimu bude potřeba.

Dále jsme schválili výkupy pozemků od Dopravního podniku. Umožní nám to scelit pozemky a také se o ně efektivněji starat. Navíc tím vyjdeme Dopravnímu podniku vstříc.

Taky jsme projednali a schválili smlouvu o dílo na rekonstrukci varny ZŠ Mendelova. O tom už jsem vám několikrát psal. Do komentářů vám dávám znovu vysvětlení, proč jsme nemohli realizaci udělat přes léto, když škola byla volná. Jelikož zakázku vyhrála stavební firma Vistora, která nemá v Praze úplně dobrou pověst, tak jsme zaúkolovali naše odbory přímo z Rady, aby nám podrobně reportovali průběh stavby a vyvolaná omezení ve škole každých 14 dnů. Osobně z této zakázky vůbec radost nemám.😕

Děláme ji pozdě, mimo léto, vyšla dráž, než jsme plánovali, a ještě ji vyhrála společnost, která je pro naši opozici trnem v oku. Bohužel tohle se u správy věcí veřejných někdy stává. Předem nemůžete vyloučit konkrétní firmy z výběrového řízení a musíte pracovat s tím, co vzejde ze soutěže. Stavba by měla začít už na sv. Václava na konci září a měla by být hotová do konce roku. Jinými slovy od ledna budou děti, učitelé a personál školy jíst už ve zcela nových podmínkách. Osobně si na tuto investiční akci dám pozor a zhotovitele budu přísně hlídat. Navíc náš starosta Jiří Dohnal, starosta Prahy 11 nabídl pomoc a kompletně si vzal na starosti stavební dozor této akce. Tedy kvalitu odvedené práce bude mít pod kontrolou sám starosta.

Další důležitý tisk, který jsme schválili, byla smlouva na projektovou dokumentaci na další etapu rekonstrukce bývalé ubytovny Sandra. Cenu projektové dokumentace jsme odhadovali na 10 milionů Kč. Vítězná firma nabídla cenu 4,5 milionu, takže se nám v tomto kroku podařilo ušetřit přes 5 milionů, které můžeme pak využít na samotnou stavbu.

Také jsme schválili vybudování super moderní nabíjecí stanice s externím bateriovým polem u multifunkční haly VS11. S kolegou Martinem Duškou chceme teď do infrastruktury do elektromobility hodně šlapat.

V úterý odpoledne jsme pak měli Výbor pro územní rozvoj na magistrátu. Projednali jsme přes 120 podnětů. Opět musím pochválit předsedu výboru pana Zemana – jeden z mála zástupců koalice, který dokáže nejen vést schůzi ale i se všemi kolegy a zaměstnanci opravdu odpracovat spoustu práce. Za jeho prací jsou vidět stovky hodin jednání a studování podnětů, které zcela jistě předchází jednání výboru. Díky tomu se daří odblokovávat rozvoj Prahy.

V průběhu jednání jsem se bohužel dozvěděl, že jeden ze zastupitelů Prahy 11 je naneštěstí pozitivní na COVID-19. Jelikož byl přítomen na jednání zastupitelstva minulý týden, kde jsme se s ním všichni viděli, otevřelo se riziko potenciální karantény pro všechny zastupitele Prahy 11.
V úterý večer se také odehrálo setkání na Praze 7 k plánování stavby Rohanského mostu. Tamní koalice starosty Čižinského se snaží proti značnému odporu tamních obyvatel tlačit most v jiné, dosti nesmyslné trase. Této kauze se dlouhodobě věnuji, takže se brzy můžete dočkat podrobného článku.

Večer jsem ještě zakončil krajským předsednictvem hnutí ANO Praha a pak mimořádným klubem nás jihoměstských zastupitelů, kde jsme řešili nastalou situaci s covidem našeho kolegy.

Ve středu ráno jsem hned kontaktoval mého obvodního doktora a pražskou hygienickou stanici na Praze 4. Tam už o našem zastupiteli věděli a ujistili mě, že trasují kontakty už od pátku a že tedy já a všichni ostatní zastupitelé jsou mimo nebezpečí a karanténu. Protože vím, jaký je blázinec poslední dobou, raději jsem si to od hygieny nechal napsat písemně.

Na základě toho jsem pak udělal rychlou poradu se svými odbory a Jihoměstskou majetkovou a odjel na magistrát na kontrolní výbor.

V průběhu kontrolního výboru jsem dostal zvláštní informaci od našeho starosty Jiří Dohnal, že budeme nakonec asi mít karanténu i my zastupitelé. Přestože mi to přišlo jako nesmysl vzhledem k písemnému stanovisku, které jsem dopoledne obdržel od hygieny, tak jsem raději kontrolní výbor opustil a vyrazil si pro jistotu nechat udělat testy. Během středy se rozhodl náš starosta Jiří Dohnal, že by bylo rozumné, aby karanténu podstoupili všichni zastupitelé, protože i čtvrtek mohl být rizikový. Poslal nejprve během odpoledne všem zastupitelům e-mail o tom, že je nutná karanténa všech, kteří byli na jednání Zastupitelstva Prahy 11 minulý čtvrtek. To bylo zcela v rozporu s písemným stanoviskem Hygieny Prahy 4, které jsem měl k dispozici.

Ve středu pozdě večer pak přišlo e-mailem další písemné stanovisko Hygieny – tentokrát od jiného pracovníka, než se kterým jsem komunikoval já. V tom se psalo, že karanténu vyhlašují opravdu na všechny zastupitele, tedy kontakty ze čtvrtka. Já tak nyní mám 2 písemná stanoviska z jedné Hygienické stanice o tom, že NEJSEM V KARANTÉNĚ a že JSEM V KARANTÉNĚ. Kocourkov? Nebo záměr?🤔

Velmi zvláštní na tom je, že našeho zastupitele, který je pozitivní, dodnes nikdo z Hygieny ohledně kontaktů z jednání zastupitelstva Prahy 11 neoslovil. Řešili s ním pouze jeho kontakty od pátku dál. Tedy kde a proč Hygiena vzala kontakty na lidi, se kterými se setkal ve ČT, když sám pozitivně testovaný zastupitel nebyl ani dotázán? Kde a od koho Hygiena dostala kontakty na všechny, kterým má nařídit karanténu, když sám nakažený jim nic neposkytl, protože se ho ani neptali?

V kontextu toho, že mi s kolegou Martinem Sedeke celé dopoledne ve čtvrtek bylo znemožňováno vystupovat na Zastupitelstvu hl.m.Prahy, to vzbuzuje otázky, zda to celé není náhodou nějaké zlomyslné zneužití dnešní Covidové doby proti opozici s cílem znesnadnit ji demokratickou diskusi v rámci Zastupitelstva?? 🤔

Ačkoli jsme byli ujištěni, že chodit na jednání z preventivních důvodu nemáme, že nám od rána bude umožněn vzdálený přístup, tak celé dopoledne nebyl zprovozněn!😡 Údajně šlo o „problém se zvukem“, později pak s jednacím řádem. Promluvit na zastupitelstvu jsem mohl až někdy po 14. hodině, tedy skoro po pěti hodinách jednání!!! A to jsem se dnes chystal načíst 2 pro koalici nepříjemné tisky. Náhoda?🔥

Musím říct, že jsem z toho opravdu rozčarován a rozhodně to budu chtít vysvětlit. Minimálně ten rozpor ve dvou různých stanoviscích toho samého pracoviště Hygieny. Místo vysvětlení jsem se dočkal od Zdeněk Hřib – primátor Prahy jen protiútoku a arogantních poznámek. Jak už to tak obvykle bývá.

Jak už jsem nakousl, čtvrtek byl celý den o jednání Zastupitelstva hl.m.Prahy. Začali jsme v 8:30. Do odpoledne mi nebylo umožněno ani mluvit, ani hlasovat. Zapojit se mi podařilo až do nové hazardní vyhlášky. Tu jsem v diskusi kritizoval a ptal se na mnoho otázek. Ne snad proto, že bych byl zastáncem hazardu, ale protože nemám rád věci šité horkou jehlou a také chci vědět, kde vezmeme peníze na sport a sociální věci, které dnes téměř kompletně financujeme z výnosů z kasin.

Myslím, že je vyhláška nedomyšlená, narychlo vytvořená, což je vidět i na tom, že tisk nebyl předložen standardním způsobem. Byl totiž předložen na stůl jako červený tisk. Navíc tu máme velkou obavu z toho, že sice zakazuje tzv. Technickou hru, ale naopak živou hru povoluje úplně všude. To prakticky znamená, že z Prahy zmizí výherní automaty, ale kasino s živou hrou bude moci být úplně kdekoli a to bez jakékoli regulace.

Praha se navíc dobrovolně vzdá příjmu zhruba 750 miliónů Kč z loterií, které rok co rok proudily primárně do sportu ve městě. V době, kdy je nutné šetřit a blíží se patrně velká ekonomická krize. Navíc na příkladu americké prohibice je jasné, že nešvar hraní z Prahy nezmizí. Zmizí pouze daňový výnos a Praha se nadále bude muset o závislé a jejich rodiny starat. Výnos z této činnosti si odnese Středočeský kraj a daňové ráje, kde se daní většina online aplikací, které jsou aktuálně na vzestupu. Jsou to vlastně takové miniherny, které si každý nosí v kapse a které začínají být větším problémem než kamenná kasina.

Bohužel moje obavy o rozpočtový výhled naší městské části mi pan náměstek Vyhnánek nevyvrátil. Lobby online gamblingu a kasín ze Středních Čech mi také nikdo nevyvrátil. Naopak pan Jan Čižinskývystupoval spíše tak, jako by online gambling obhajoval, a mým pochybnostem tedy ještě přidal na vážnosti. Z těchto důvodů jsem předložil pozměňovací návrh, který konstatoval, že paní radní, která s konceptem přišla, jde dobrým směrem, ale že je třeba vyhlášku ještě dopilovat a zodpovědět všechny otázky. Následně by bylo možné ji předložit znovu a schválit. Můj pozměňovací návrh o pár hlasů neprošel. Z tohoto důvodu jsem následně vůbec nehlasoval pro samotnou vyhlášku paní radní. Takto narychlo a nedokonalé připravený tisk jsem nebyl schopen důkladně posoudit a proto jsem raději nehlasoval ani pro, ani proti. To, zda tento krok byl správný nebo ho budeme litovat, ukáže až čas.

Ještě jsme stihli projednat Mariánský sloup. Primátor Hřib, který ho nechtěl, vymyslel zlomyslnost proti lidem, kteří za sloupem stojí, tak, že jim napálil tvrdé tržní nájemné za dobu stavby. Bylo to dokonce i v nouzovém stavu, kdy se naopak nájem odpouštěl i restauracím a všem ostatním. Podařilo se nám prosadit, že jsme nájem změnili na výpůjčku a že za stavbu, kterou dobrovolníci pro Prahu dělali zdarma a jejímž výsledkem byla obnova Mariánského sloupu, který nadále bude patřit zdarma Praze, nebudou muset platit. Byla to prostě jen zlomyslnost, kterou se povedlo napravit. Díky bohu, že alespoň část koalice má srdce na správném místě a přidala se k našemu návrhu.

Ještě se mi podařilo zařadit na program tisk o dostupném družstevním bydlení, který minule skončil fiaskem. Velkou část posledního jednání jsme věnovali problematice dostupného družstevního bydlení. Místo konstruktivních debat o nevyjasněných bodech pilotního projektu, který předložila paní radní Kordová Marvanová, jsme však diskutovali o analýze, kterou si část koalice nechala za podivných okolností vypracovat od poradenské společnosti Ernst and Young.

Pokud si správně vzpomínám, nebyly v souvislosti s touto analýzou, která vyšla daňové poplatníky na 605 tisíc korun, doposud jasně zodpovězeny základní otázky. Tedy konkrétně kdo je jejím zadavatelem a z jaké verze podkladů revizní posudek vycházel. Nebylo ani uspokojivě vysvětleno, proč ve věci nebyla oslovena paní radní Kordová Marvanová. Nabízí se také otázka, jak dlouho společnost Ernst and Young na posudku pracovala – od zadání zakázky po její odevzdání totiž uplynulo pouhých 6 dní, což je při náročnosti a rozsahu zakázky doba zcela nedostatečná. K okolnostem provázejícím tuto analýzu ještě dodám, že závěrečný dokument byl protistraně postoupen s čtrnáctidenním prodlením.

Jak už jsem zmínil, na analýzu byly vynaloženy nemalé veřejné prostředky. Je proto ve veřejném zájmu, abychom na tyto otázky znali odpověď.

Rád bych se také zeptal, v jakém stavu je projekt dostupného družstevního bydlení nyní, kdo se mu věnuje a jaký bude další postup. Otázku družstevního bydlení a bytové dostupnosti měly ve svém předvolebním programu všechny strany. Domnívám se, že pokud nyní smeteme ze stolu plán, jehož příprava trvala dva roky, měli bychom mít co nejdříve k dispozici jiný pilotní model. Zároveň se ale nemohu zbavit dojmu, že právě prosazení jiného stavebního projektu je skutečným důvodem, proč návrh kolegyně Kordové Marvanové nezískal podporu.

Odpovědi na moje otázky se bohužel dozvíme asi až příští čtvrtek, protože kolem půlnoci prošel návrh paní Alexandra Udženija (ODS) na přerušení jednání Zastupitelstva a jeho odklad o týden. Bylo to rozumné, protože po více než 15 hodinách jednání jsme neprojednali z navrženého programu jednání čítajícím přes 150 bodů ani čtvrtinu. Pokračování tedy bude ve čtvrtek 17.9. a pevně věřím už bez karantény. Pokusím se dozařadit další body, které jsem dnes chtěl ráno navrhovat do programu a bylo mi to primátorem znemožněno.

Ve čtvrtek také odstartovaly letošní Dny Prahy 11, které byly poprvé v historii kompletně bez politiků. Namluvil jsem vám tak aspoň krátkou zdravici, kterou kolegové přehráli před hlavním koncertem. Jak asi víte, taky jsem pro vás s kolegy zajistil v hlavním stanu vydávání dezinfekce a roušek zdarma. Tak snad jste toho stihli využít. Fotky z akce dávám do komentářů.

V pátek jsem jen v poklidu karantény vyřizoval resty. Tento týden jsem zrušil kvůli karanténě všechny schůzky s občany a museli jsme se spojit jen elektronicky. Odpovídal jsem tedy na vaše e-maily, zprávy tady na sociálních sítích a v komentářích u mých příspěvků. Taky jsem dodělal materiály na pondělní poradu vedení. Předkládám toho zase hodně, tak jsem zvědav jak to bude s naším ukončením karantény, jestli to probereme s kolegy alespoň na dálku.

O všem vás samozřejmě budu zase informovat. Tak zůstaňte ve spojení!
Přeji příjemný zbytek neděle a pevné zdraví vám i celé vaší rodině!!👍