Milí sousedé,
pondělí a úterý nám zase ukázaly náznak toho, jaké nás již brzy zase čeká horko.😊 Také proto vám dnes posílám fotku od jednoho ze dvou nových mlžítek, které jsme pro vás tento rok s kolegy na Jižním Městě vytvořili. Jde o dlouhodobý projekt pod patronací místostarosty Jakub Lepš za životní prostředí pro ochlazování našeho každé léto rozpáleného sídliště. Tohle mlžítko najdete v parku u Chodovské tvrze a druhé nové je před ZŠ Mikulova. Kromě toho jsme taky už za toto volební období vysadili 428 nových stromů, o které se dále staráme. V nově připravovaných vnitroblocích počítáme co nejméně s asfaltem a více s povrchem, který se tolik neohřívá. U nových projektů našich budov navrhujeme zelené střechy, retenční nádrže a to samé chceme i od soukromých investorů. Zkrátka děláme vše proto, aby se naše sídliště do budoucna v létě už víc neohřívalo a naopak, aby bylo příjemnějším místem k životu. Jinak, až se půjdete podívat na mlžítko do parku u Chodovské tvrze, tak se pokochejte i nádhernou květinovou loukou s hmyzím hotelem. Její fotku vám dávám ještě do komentářů pod článkem.

A teď už pojďme na klasický výčet toho nejdůležitějšího z uplynulého týdne.

Pondělí

V pondělí jsme na poradě vedení projednali aktualizovaný harmonogram na rekonstrukci bývalého objektu ubytovny Sandra. Bohužel se nám trošku pozdržela příprava projektové dokumentace na druhou etapu – zateplení, okna a střechu, a tak bude objekt podle současného výhledu hotov nejdříve koncem roku 2022. S tím také souvisí plánované vrácení odboru sociálních věcí do této budovy. To bude možné až v roce 2023, protože stavební a bezpečnostní úpravy, které by si vyžádalo dřívější zprovoznění části objektu, by bylo velmi složité.

Dále jsme rozhodli o vyhlášení výběrového řízení na obsazení nevyužitých nebytových prostor v objektu Opatovská 874 – Pochozí zóna, které nám spadly do správy po majetkovém vypořádání. Na další radu předložím konkrétní záměr.

Definitivně jsme také schválili pokračování bezplatného poradenského centra pro naše podnikatele postižené koronavirovými opatřeními. První podnikatele jsme už kontaktovali, pro ostatní zveřejníme informace příští týden.

Taky jsme zamítli výstavbu nového reklamního zařízení u ulice Ke Stáčírně. Pokračujeme tak v dalším boji proti reklamnímu smogu na Praze 11. Mimochodem na podnět vás občanů jsem také začal řešit odstranění nelegálně umístěného bilboardu na parkovišti u Lidlu na Hájích.

Na konec jsem kolegům představil finální projektovou dokumentaci a rozpočet pro regenereci vnitrobloku v ulicích Hviezdoslavova a Podjavorinske. Vyjde to na nejméně 25 milionů Kč, které nyní nemáme, takže bude potřeba, aby kolegové požádali magistrát o pomoc.

Odpoledne jsem strávil na magistrátu. Měli jsme klub zastupitelů a řešili tisky z Rady hl.m.Prahy. Nejvíc jsme se asi věnovali klima plánu, který počítá s utracením skoro čtvrt bilionu korun v Praze do roku 2030 na snížení emisí. Moc nerozumím tomu, z čeho to přesně Praha chce platit. A mám velké obavy, že to v konečném důsledku zaplatí podnikatelé a samotní Pražané. Ekologii mám rád, ale nesmí jít na úkor životní úrovně našich spoluobčanů.

Úterý

V úterý jsme měli kontrolní výbor na hl.m.Praze. Řešili jsme mimo jiné zpackanou a neustále kritizovanou loterijní vyhlášku z minulého roku z pera Hana Kordová Marvanová. Kontrolní výbor potvrdil svůj výrok, kde konstatuje, že paní radní nesplnila, co jí Zastupitelstvo uložilo a porušila tak usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy.

Odpoledne jsem měl schůzku s několika našimi podnikateli. Někteří jsou už opravdu v zoufalé situaci, takže se jim individuálně snažíme, jakkoli je to možné, pomáhat.

Středa

Ve středu jsem pro vás jako každý týden už více než rok napsal komentář k bytové politice v Praze. Tentokrát jsem porovnal situaci u nás a v sousedním Německu. Kopíruji níže.

Při občasné návštěvě našich západních sousedů si vždycky uvědomím, jak moc by si naše malebné vesničky 🏠 a města zasloužily přinejmenším stejnou péči jako ty německé. Mnohdy špatný stav našich obcí ale rozhodně nechci vyčítat místním samosprávám – ty se o jejich rozvoj a zvelebení většinou starají příkladně. Naráží však na nespravedlivý systém přerozdělení daní.

Spousta zajímavých čísel k problematice rozpočtového určení daní zazněla 5. května během tematické diskuse u kulatého stolu na půdě Poslanecké sněmovny, a poukazují na skutečně závažný problém.

👉Například v Praze vygenerovala činnost developerů společně s navazujícími aktivitami v jiných odvětvích v roce 2019 tržby 90,5 miliardy korun, což na úrovni DPH představuje dopad ve výši 30,6 miliardy korun. Celkově se pak odhaduje, že výstavba v Praze přinesla za uvedený rok do státní pokladny zhruba 14,2 miliardy korun. Do metropole se nicméně po přerozdělení vrátilo přibližně pouhých 550 milionů korun!

A jak je tomu v již zmiňovaném Německu? Opět jeden příklad ze zmiňované diskuse:

👉pokud by se z výstavby průmyslového podniku v České republice odvedly 3 miliardy korun, získala by obec nazpátek okolo 15 milionů Kč. V Německu by jen o trošku vyšší odvody (v přepočtu ve výši 3,5 miliardy korun) do lokality přinesly v českých korunách celkem 15 miliard, tedy tisíckrát tolik.

Výše uvedené počty mě jen utvrzují v tom, že změna v nastavení daňového určení je skutečně nevyhnutelná. Alespoň pokud si chceme přestat zoufat nad rozpadlými chodníky, neopečovávanou veřejnou zelení nebo nedostatkem školek.

Souhlasíte s tím, že by se měl rozvoj obcí promítnout do rozpočtového určení daní Nebo se naopak domníváte, že bychom současný systém měli zachovat

Budu se těšit na vaše odpovědi, napište mi je prosím přímo pod tento příspěvek dolu👇👇👇do komentáře.

Víceméně celý den jsme pak měli na magistrátu výbor pro územní rozvoj. Tam jsem řešil dvě podstatné věci. Kontribuci developerů a změny územního plánu na Roztylech.

Kopíruji vám sem k tomu příspěvek, který jsem o tématu kontribucí publikoval.

Kontribuce nesmí zdražit byty, pozor si musíme dát na realizovatelnost smluv, ale také například na systémovou podjatost či hospodářskou soutěž!

Výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP Hlavního města Prahy projednal a jako informaci přijal materiál Metodika spolupodílu investorů do území připravený teamem 1. náměstka primátora Hlavního města Prahy, Ing. arch. Petra Hlaváčka. Jakkoli se jedná o materiál, za kterým je vidět velký kus práce, některé zásadní otázky dosud nebyly odpovězeny. Je proto nezbytné nespěchat, najít relevantní odpovědi, přesvědčit se o možných rizicích a až poté jej přijmout.

Na výboru pro územní a regionální rozvoj jsem vznesl několik dotazů. Právě odpovědi na ně jsou klíčové proto, zda je možné materiál podpořit a přijmout, nebo zda je nutné jej dále dopracovat či přepracovat. Hlavní pozornost se musí soustředit na to, aby nedošlo ke skokovému zdražení bydlení v Praze. Již dnes je jeho dostupnost jednou z nejhorší v Evropě, velkou měrou nefunkčností systému a komplikacemi, které pro rozvoj bytového fondu vytváří samo město. Jak ostatně potvrzuje například IPR, který spočítal takzvanou regulační daň. Proto nabádám k opatrnosti před přijetím materiálu, který by znamenal zdražení průměrného pražského bytu o další 3 %, tedy až o 150 tisíc korun. Já osobně totiž odmítám zdražení byť o udávaná tři procenta, navíc se ale obávám, že ve skutečnosti to může být mnohem více – a tím, kdo to ponese na svých bedrech budou opět lidé, kteří chtějí v Praze najít dostupné bydlení.

Dále u takto zásadního materiálu, byť se jedná vlastně jen o doporučení a závazek je oficiálně jen dobrovolný, bych rád znal stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, a to nejen z pohledu systémové podjatosti a práva města takové smlouvy uzavírat, ale například také z pohledu možného problému v oblasti hospodářské soutěže.

Kontribuce jsou potřeba, je to cesta správným směrem. Je dobře, co bylo připraveno – neměli bychom nyní ale spěchat za každou cenu. Měli bychom – pro úspěšné naplnění kontribucí – najít bezpečné prostředí pro investory i město tak, aby nově nastavený systém spolupráce nemohl být v budoucnu jakkoli zpochybněn.

Na výboru pro územní rozvoj hl.m.Prahy se mi pak také podařilo po dlouhých měsících jednání prosadit zrušení pořizování velké změny územního plánu celého okolí Roztyl. Už v minulosti jsem vám psal o ne příliš povedené územní studii podle které se právě měla pořídit obří změna územního plánu. Magistrát tomu nasadil ještě korunu tím, že tuto změnu, která by umožnila masivní výstavbu na hranicích Krčského lesa nazval „Oživení okolí stanice metra Roztyly“. 😡

Po dlouhé diskusi mezi Radnicí Prahy 11 a Radou hl.m.Prahy došlo k dohodě, že magistrát upustí od svého záměru pořídit tuto obří změnu územního plánu. Dohodli jsme se zrealizovat několik menších dílčích změn, které řeší primárně brownfield Interlov nebo přímo stanici Metra, kde nová výstavba nebude zátěží pro lesopark. Velmi za tento krok děkuji panu náměstku Petr Hlaváček, Martin Sedeke, Petru Zemanovi a dalším, kteří s tímto řešením v posledních měsících pomohli.

Také je potřeba říct, že na zamítnutí této velké změny jsme měli širokou názorovou shodu i s opozičním Hnutí pro Prahu 11, kde v tomto velmi dobře a věcně problematiku řešila paní zastupitelka Zuzana Malá. I jí patří dík.

Věřím, že všichni Roztyláci včetně Roztylských spolků za tento krok budou rádi. 👍 Dobojováno ještě, ale úplně nemáme, teď je nutné ohlídat všechny studie a přípravu výstavby v těch několika lokalitách na stanici metra a na Interlovu, aby byly v souladu s přáním městské části a místních. Osobně chci ještě řešit výšku budov na stanici metra, které mi v návrhu takto na první pohled přijdou příliš vysoké. O tom jsem taky kolegy na výboru informoval. 👍

Čtvrtek

Ve čtvrtek jsem měl u mě v kanceláři několik schůzek, mezi kterými jasně zazářila vzácná návštěva pana a paní Schikorových. Jde o dva velmi aktivní manžele bydlící nedaleko našeho úřadu. Podali několik návrhů do participativního rozpočtu a jeden z nich uspěl. Kromě toho jsou velmi aktivní i na sociálních sítích a plyne od nich mnoho podnětů i stížností, kterými se já a moji kolegové zabýváme. Proto mi přišlo rozumné se s nimi osobně potkat. Strávili jsme společně skoro hodinu, kdy jsem byl podroben často i velmi nepříjemným otázkám na tělo. Věřím, že ve své aktivitě budou pokračovat a třeba se v příštím volebním období potkáme i jako zastupitelé. Upřímně jsem hrozně rád, když potkám takto zapálené sousedy i přesto, že se třeba v mnohém neshodneme. Dokážu ocenit tu energii a čas, který věnují tomu, abychom se všichni na Jižňáku měli líp.

Ve čtvrtek se pak povedlo ještě vyřešit problémy s holuby na Hájích, u průchodu od metra k bývalé Galaxii. Tohle místo už není v majetku městské části – tak řešení nebylo tak snadné. Dojednal jsem s vlastníky řešení. Chvíli jim to trvalo, ale dnes je hotovo! Udělali tam sítě proti holubům na jejich náklady a naši městskou část to tedy nestálo ani korunu. Snad už to bude s těmi holuby lepší. 🐤

Zbytek dne jsem pak dodělával resty a úkoly z minulých dnů, kdy jsem skoro nestíhal ani odpovědět na e-maily.

Pátek

V pátek jsem pokračoval v zodpovídání dotazů a řešení vašich námětů. Poslali jste mi toho opravdu hodně! Jsem rád, že té možnosti využíváte a obracíte se na mě. Určitě neváhejte i vy ostatní, neváhejte mi napsat, pokud máte něco, s čím bych mohl pomoci.

Na závěr bych vám ještě chtěl napsat dvě důležité informace. Ta první potěší ty, kteří nemají vždy čas dočíst až sem na konec, a to je, že jsem se rozhodl pro vás začít točit pravidelně krátká videa. První by mělo vyjít hned v pondělí a zhruba po 14 dnech budou následovat další. Druhá informace je, že pokud používáte i síť Twitter, tak si mě tam můžete najít (v komentářích pod článkem vám dávám odkaz), protože tam píšu častěji než sem a hlavně krátce.

Tak a to je pro tento týden už opravdu vše… Mějte se dobře a ať se vám daří.