Milí sousedé,
dneska posílám fotku z víkendu na chatě, z procházky se psy. Rád se s nimi takto někdy procházím úplně sám přírodou a jen vnímám ty lesy, louky, zpěv ptáků, zurčení vody v potoce a třídím si myšlenky. Na létě mám snad úplně nejvíc rád tyhle procházky po bouřce a dešti, kdy je pořád ještě teplo, ale přitom moc příjemný vzduch. Byl to krásný letní víkend! A jak jste ho strávili vy?

Minulý týden byl po dovolené dost frmol, tak se předem omlouvám za trošku delší report. Opravdu se toho stalo hodně

V pondělí jsme měli zase po delší době poradu vedení a předradu. Opět celý den až do večera. Radu jsme odsunuli tentokrát až na úterý, abychom to vubec byli schopni stihnout všechno projednat. Schválili jsme například uzavření bazénu kvůli pořádání závodů – prosím sledujte informační kanály bazénu a městské části, budeme o tom včas informovat. Závody proběhnou 16.10. dopoledne.

Dále jsme prošli další řadu schvalovacích listů pro projektanta rekonstrukce ubytovny Sandra, které vymezují další úpravy projektu tak, aby při zprovoznění byl co nejlepším domovem důstojným 21. století. Taky jsme projednali finální znění studie pro obsazování Nové Sandry, jakmile bude její rekonstrukce dokončená. Máme tak připravenou metodiku pro to, jak budeme s tímto objektem pracovat v dalších letech. Je to velká věc, na kterou jsem hrdý.

Chci se hlavně poučit z ne příliš povedeného zprovoznění objektu Zahrad Opatov v minulém volebním období, které vytvořilo různé problémy a zbytečně tak pošramocenou pověst tomuto jinak podařenému projektu. Myslím si, že na politice a vůbec v životě je důležitá pokora a sebereflexe, a tak zde s odstupem času jednoznačně uznávám, že u Zahrad se spousta věcí mohla udělat lépe nebo jinak. Každopádně je to pro nás velká lekce. Chci se z překážek a komplikací u Zahrad poučit a u Sandry je udělat jinak. Zatím to vypadá, že bychom Novou Sandru mohli mít hotovou k nastěhování v druhé polovině příštího roku. Sledujte prosím oficiální web.

Na poradě jsme dále odsouhlasili zadání pro studii venkovního koupaliště, na čemž pracují kolegové z rady Jirka Dohnal a Martin Sedeke. Cílem je do konce tohoto roku mít studii proveditelnosti a začít připravovat projekt venkovního koupaliště pro Jižní Město.

V pondělí se pak stal zásadní milník pro budoucnost Hájů. Odpoledne jsme s kolegou Martinem Sedeke dotáhli desítky let trvající problém. Konečně se podařilo podepsat všechny potřebné smlouvy pro vykoupení pochozí zóny na Hájích. Neuvěřitelné se stane realitou. Letos se po tolika letech snažení opravdu staneme jediným vlastníkem tohoto místa a budeme moci začít snad už příští rok s opravou hydroizolací a dlažby, abychom zastavili chátrání tohoto důležitého objektu a zabránili jejího budoucího uzavření statiky, jako se to stalo třeba na Budějovické. Kromě opravy se budu chtít také podívat na skladbu nájemců a jejich nájemní smlouvy, jakmile vše bude formálně naše. Rád bych navázal spolupráci také s nimi, aby nám i oni pomohli zvelebením a zlepšením svých provozů v renovaci a obnově pochozí zóny. Kolega Martin Sedeke o tom připraví článek do nejbližšího Klíče, kde přesně popíšeme, co to pro Jižní Město znamená.

V úterý ráno jsme začali radou, kde jsme přijali několik set tisíc od investorů plánujících výstavbu na Jižním Městě, které vyjednal kolega Sedeke v rámci prvních kroků participace městské části a developerů pro tvorbu dopravních studií. Doprava a její budoucnost je klíčová pro případný další rozvoj na našem území. Proto chceme znát odborný názor na to, co s dopravou udělají další připravované záměry.

Dále jsme schválili druhou vlnu odpuštění 30% nájemného našim nájemcům proto, aby si mohli požádat stát o záchranný balíček COVID-nájemné. Šlo o 6 podnikatelských subjektů a v souhrnu sleva za celý nouzový stav činí 77 tisíc Kč pro městskou kasu. První vlna odpouštění, druhá vlna a ještě bazén, který budu chtít projednat na zastupitelstvu v září bude dohromady činit cca 600 tisíc Kč. Tyto peníze si budeme nárokovat z fondu, který nám poskytl Magistrát na následky koronavirové krize. Slevy tedy nebudou například na úkor investic.

Pak jsme projednali a schválili velký, souhrnný tisk k Nové Sandře. U tohoto bodu se trošku rozepíšu, protože především opozice se na Sandru pořád ptá. Tomu se na druhou stranu nedá divit. Jde o zdaleka největší investici Prahy 11 za mnoho posledních let.

V rámci probíhající rekonstrukce na objektu Sandra byly ze strany stavební firmy předloženy Změnové listy, které reflektovaly skutečný stav objektu v rámci rekonstrukce. Tyto Změnové listy lze rozdělit do tří skupin.

První skupina jsou Změnové listy, které odrážejí nutnost úpravy projektu s ohledem na měnící se legislativu. V současné dynamické době, kdy se každá příprava investičního projektu odehrává v intervalu let, mají veškeré legislativní procesy dopady do již vyprojektovaných oblastí. Nejvíce se to na objektu projevilo v rámci elektro rozvodů, u kterých došlo nejen ke změnám vyvolávajícím vícenáklady, ale byly hledány i optimalizační a úsporné kroky v elektroinstalacích tak, aby byly naplněny aktuální předpisy a platné normy.

Druhá skupina se týká změn dle aktuálního stavu objektu. V rámci přípravy projektu byly provedeny stavební průzkumy, které byly v rozsahu tehdejších možností za provozu, a tedy nebylo možné v plném rozsahu zjistit skutečnou degradaci sociálních jader, rozvodů ZTI a betonových podlah, které byly skryty pod několika vrstvami podlahových krytin. Tyto změny lze souhrnně definovat jako druhou skupinu neočekávaných nákladů.

Třetí skupinou jsou změny, které zlepšují kvalitu rekonstrukce jak z pohledu uživatelského, tak z pohledu provozního a nákladového pro provoz budovy. Velkou změnou taktéž byla nutná deinstalace vnitřního vybavení a instalovaných stavebních konstrukcí obsahujících azbest. Stavební konstrukce obsahující azbest byly ve větším rozsahu, než původně předpokládal projekt, a s ohledem na platnou legislativu musel být v tomto objektu demontován bezezbytku tak, aby nebylo ohroženo zdraví budoucích uživatelů objektu.

Navíc nad tyto tři skupiny změn byl na základě doporučení všech zúčastněných na stavbě (tzn. generálního dodavatele, autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora) zahájen proces výběru zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukci opláštění budovy včetně zateplení a dosažení energetických úspor. Tento projekt bude řešit nejen zateplení fasády a střechy, ale i rekonstrukci stávající výměníkové stanice. Celý tento projekt následně bude soutěžen v samostatném výběrovém řízení na dodavatele stavby a bude koordinován s probíhající rekonstrukcí interiérů. Součástí přípravy projektové dokumentace bude ze strany investora posuzována možnost získání prostředků z dotačních zdrojů. Tato druhá připravovaná část rekonstrukce je i nezbytným krokem k naplnění směrnice č. 2010/31/EU, která je od 1.1.2020 platná beze zbytku pro veškeré veřejné budovy.

Celkové vícenáklady změn jsou po poslední radě 58,8 mil. Kč. Nalezené úspory v rámci stavby jsou ve výši 1,2 mil. Kč.
👉 Z toho 1. skupina výše popsaných změn je ve výši 780 tis. Kč
👉 2. skupina je vy výši 20,9 mil. Kč
👉 3. Skupina je ve výši 37,037 mil. Kč

Veškeré změny a jejich oceňování bylo prováděno primárně v již oceněných položkách dle platné smlouvy o dílo, pokud takové nebyly nalezeny, byly použity ceny dle platného stavebního ceníku ÚRS, popřípadě odvozené položky z ÚRS. Vše samozřejmě kontrolují právníci tak, aby vše bylo v souladu se všemi zákony a předpisy.

Další tisk, který jsme schálili se týkal také Sandry. vybrali jsme zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukci pláště. Toho jsme vysoutěžili transparentně otevřeným výběrovým řízením, které viselo na věstníku a Tenderaréně. Výslednou cenu projektové dokumentace se otevřenou soutěží podařilo dostat skoro o polovinu níž, než byl náš odhad, kolik bude projektování pláště stát.

Dále jsme schválili nákup zdravotních ochranných pomůcek, které budou určeny primárně do škol a jako rezerva pro případnou další vlnu koronavirové epidemie. Podařilo se nám zajistit kupříklad respirátory FFP2 za skvělou cenu cca 30 Kč za ks.

K posunu došlo i u chystané rekonstrukce varny ZŠ Mendelova, kdy jsme se konečně na radě shodli na dalším postupu. Zde jsem dostal za úkol skrze administrátora veřejných zakázek oslovit potenciální zhotovitele s tím, zda by bylo možné realizaci posunout na letní prázdniny příštího roku. Pokud toto možné nebude, bude nejspíše nutné rekonstrukci varny směrovat na konec tohoto roku a využít tedy alespoň vánoční odstávky školy.

V úterý jsem pak měl ještě pravidelné porady se svými dvěma odbory a Jihoměstskou majetkovou. Vše je teď trošku složitější kvůli období dovolených. Někteří kolegové se kvůli nim míjejí a je třeba neustále vymýšlet, jak to udělat, aby práce nestála. Minulý týden jsem vás souhrnně informoval o probíhajících investicích, takže asi víte kolik toho musíme řešit.

Odpoledne jsem pak měl jednání s generální ředitelkou úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se kterou jsem řešil možnost získání bývalého objektu Mateřské školy v Konstantinově ulici. Dlouhá léta jej využíval stát jako administrativní pracoviště nemocnice a dnes už ho nepotřebuje. My bychom o něj na Praze 11 měli zájem s tím, že bychom opět mateřinku uvedli do provozu. Vymysleli jsme postup, jak budovu pro tento účel vrátit, ten teď bude potřebovat akorát spolupráci hlavního města.

Ve středu jsem vám zase jako každý týden psal komentář k bytové politice, která začíná být opravdu velkým problémem. Tentokrát jsem se rozepsal o tom, že kvůli nedostupnému bydlení Praha přichází o kvalitní učitele. Platy učitelů se postupně sice navyšují, pro bydlení v Praze jsou však stále nedostačující. Výsledkem je, že mnoho schopných pedagogů pak z Prahy odchází, což ohrožuje kvalitu vzdělávacího procesu. Nejde samozřejmě jen o učitele, ale i o další strategické zaměstnance, na které se v bytové politice musí myslet, a je důležité, aby město mělo část svého bytového fondu vyhrazenou právě pro ně. Stejně by tomu mělo být i v případě nově budovaných městských bytů.

A to je také jeden z mých úkolů, kterým se do budoucna chci věnovat. S byty pro strategické profese počítám i ve své koncepci na rozšíření bytového fondu hlavního města Prahy👍.

Odpoledne jsem pak měl schůzku s několika občany a podnikateli z Jižního Města. Řešili nějaké možnosti odkupu pozemků a další složitější záležitosti. Obecně jsme proti dalším prodejům nemovitého majetku. Chceme raději jít cestou pronájmů. Prodej nám sice přinese jednorázové zalepení obecní kasy, ale prohlubuje rozpočtový problém do budoucna.

Ve čtvrtek jsem měl ráno pohovory s kandidáty na posílení mých odborů a zbytek dne jsem se zavřel v kanceláři a vyřizoval úkoly z pondělní porady a rady, aby na mě nic nestálo. Poslali jsme na magistrát prioritní investiční akce, které máme připravené, vysoutěžené včetně stavebního povolení, ale kde nám zároveň chybí finanční krytí, o které chceme žádat magistrát. Je to asi už poslední šance, jak některé akce letos zrealizovat, pokud nám Praha pomůže.

Odpoledne jsme pak s kolegou Petrem Jiravou a našimi zastupiteli s překvapením zjistili z mediálního prostoru, že dlouholetý nájemce restaurace na Chodovské tvrzi dostal výpověď. Stalo se tak po těžkém období, kdy všechny restaurační zařízení bojovala a stále bojují s dopady koronavirové krize. My samozřejmě naopak chceme těmto zařízením pomáhat. Toto rozhodnutí se nám proto vůbec nelíbí, nerozumíme tomu a nesouhlasíme s tím. Jsem navíc velmi nemile překvapen, že toto rozhodnutí padlo, aniž by nás o něm gesční radní @Jan Stárek informoval předem. A tedy, že jsme se to dozvěděli až z mediálního prostoru. Budeme od něj proto chtít vysvětlení na Radě 24.8.2020.

Pokud tak jako my nesouhlasíte s uzavřením této restaurace, můžete podepsat níže uvedenou petici, kterou sdílím v komentářích.

V pátek jsem měl opět několik schůzek s vámi, občany. Řešili jsme třeba nepořádek na pochozí zóně, horší vývozy košů přes léto, které začínají být dost plné, nebo stížnosti na některé hlučné předzahrádky restaurací. Ohledně čistoty na JM chci příští týden svolat interní schůzku, kdy nastavíme opatření, aby se to už neopakovalo a stav úklidu na JM se zlepšil. Pak jsem odpovídal na vaše dotazy, e-maily a zprávy zde na sociálních sítích.

Tak a protentokrát je to vše. Děkuji za vaši pozornost a přeji vám krásný zbytek srpna. Užijte si dovolenou či výlet, pokud někam jedete, a budu rád, když mě budete sledovat i nadále. Pokud budete mít cokoli na srdci, neváhejte napsat.