Milí sousedé,
dnes vás zdravím z pražské ZOO, kam jsme zašli se synkem. I přes stále trvající přísná hygienická opatření je tu nádherně. Mnohem méně lidí než je v tomto ročním období a počasí běžné. Až budete mít chvilku, určitě zajděte a podpořte vstupným chod ZOO, která je jednou z nejhezčích a nejlepších v Evropě. A ty slůňata jsou prostě boží! Ty musíte vidět na vlastní oči! 😍 A teď pojďme už na report.

V pondělí jsme na poradě vedení řešili docela dlouho patrně největší letošní investiční zakázku, rekonstrukci varny ZŠ Mendelova. Jsme na konci celého procesu, kdy po několika letech projektování, získávání finančních zdrojů od hlavního města a po proběhlé soutěži, řešíme problém, že nemáme dostatek finančních prostředků pro podpis smlouvy. Do finální ceny se promítl propad kurzu koruny a eura, důsledky koronavirové krize, která paradoxně aktuálně ještě více zdražuje stavební práce a také celková nejistota ohledně dodávek strojů, které se vyrábí na zakázku v nejvíce postižené severní Itálii. Více než hodinu jsme tedy řešili, zda zakázku zrušíme a přesuneme do příštího roku, nebo jestli se na ní ještě rychle pokusíme dostatek financí najít a pokusit se ji v létě dle plánu zrealizovat.

Dále jsem kolegům představil nápad našeho klubu hnutí ANO na zřízení on-line platformy pro podnikatele a živnostníky provozující svoji činnost v rámci MČ Praha 11. Chci udělat velké vylepšení zastaralého katalogu podnikatelů. Zároveň bychom vytvořili i virtuální tržiště, aby mohli poskytovat produkty a služby na internetu. Co si o tom myslíte? Využili byste takovou funkci na webu městské části?

Mimo to jsme taky odsouhlasili, že se přidáme k novému antigraffiti programu hl. města Prahy, který spouští kolega radní Jan Charb.

Pustili jsme dál realizaci vnitrobloků – regeneraci veřejného prostředí v těchto lokalitách:
Lokalita č. 26 – Klírova, Jarníkova
Lokalita č. 5 – Augustinova, Gregorova, Hrudičkova

Pořídili jsme bezkontaktní teploměry a ochranné štíty pro školy a školky, které se postupně začnou otevírat. Až tedy povedete dítě do školky nebo školky, dejte si pozor, aby nebylo nemocné, pravděpodobně mu bude při vchodu měřena teplota a děti s teplotou nebudou do zařízení vpuštěny. Tato pravidla budou v kompetenci jednotlivých ředitelů škol. My jim pouze nabídneme nástroje a pomůcky.

Taky jsme odsouhlasili přijetí daru od jednoho z našich občanů, pana Ondřeje H. Nabídl nám finanční dar na výsadbu alejové dřeviny druhu ořešák královský v Centrálním parku, při ulici Mikulova, na pozemku parc. Č. 2014/431 k. ú. Chodov. Tento dar jsme s velkým díky samozřejmě přijali a kolega Jakub Lepš slíbil, že se ihned ujme realizace.

Úterý jsme začínali už v 8 hodin ráno na ZŠ Mendelova, kde jsme si znovu procházeli varnu, která by se měla v létě rekonstruovat. Proběhlo znovu měření elektroinstalace, prošli jsme si všechny místnosti a stroje, abychom si mohli opravdu zhodnotit nutnost celkové investice.

Pak jsem strávil celé dopoledne se svými odbory a Jihoměstskou majetkovou. Řešili jsme hlavně materiály do čtvrtečního zastupitelstva a provozní záležitosti, např. jak vrátit celý chod úřadu co nejvíce do normálu po karanténě.

Odpoledne proběhl Výbor pro územní rozvoj na magistrátu. Tentokrát už standardně fyzicky ve velkém sále na Mariánském náměstí. Prošli jsme několik stovek změn územního plánu. Pokud bych mohl něco vypíchnout, tak se podařilo třeba na Praze 13 posunout změnu územního plánu ze stavební parcely na nezastavitelné území – zeleň u domova seniorů. Městská část si přeje zafixovat zeleň a postavit park na tomto větším pozemku pro své seniory. Zajímavé na tom je, že to prošlo hlavně díky opozici, koalice v tomto rozhodnutí jednotná nebyla. Já z toho mám velkou radost.

Ve středu jsme pokračovali ve výboru pro územní rozvoj. Po koronavirové karanténě se toho za ty dva až tři měsíce nakupilo opravdu hodně. Za Prahu 11 jsme tam měli několik podnětů, ale většinu z nich jsem chtěl buďto zamítnout, nebo jsme je zatím přerušili. Minimálně než budou dokončeny územní studie. Šlo hlavně o Roztyly, kde prostě nechceme pustit dopředu žádnou masivní výstavbu tzv. salámovou metodou. Čekáme, až magistrát předělá územní studii, protože její první návrh se vážně nepovedl. O tom jsem vám hodněkrát už psal. Co se naopak povedlo schválit, je velká změna územního plánu v lokalitě Na Jelenách. Tam v návaznosti na již hotovou územní studii rozsáhlá území měníme z “výstavby skladových hal pro kamióny” na “bydlení”. Chceme definitivně zastavit možnost výstavby obřích překladišť a skladů typu Amazon, které by tam nyní bylo možno postavit. Místo toho máme vizi v lokalitě Na Jelenách postavit bytové a rodinné domy, park, školku a také přemostění dálnice D1 a propojit tak celou lokalitu se stanicí metrem Opatov. Je to první krok pro velké zcelení Jižního Města, chtěli bychom “zelenou krou” propojit Jižní Město I a II, které je nyní odděleno “chirurgickým řezem” v podobě dálnice D1. Představuji si to zhruba jako zelené přechody pro zvěř, které můžete vidět po ČR na nově budovaných dálnicích.

Odpoledne ve středu byl ještě kontrolní výbor. Řešili jsme hodně podnětů, hlavně od nespokojených občanů, kteří už začínají být zoufalí z nečinnosti a nespravedlností současného vedení Prahy. Nejzajímavější byl bod věnující se “záchrannému balíčku pro podnikatele COVID Praha”. Už jsem vám o tom v týdnu psal, tak jen stručně.

COVID Praha, v němž bylo alokováno na záruky bankovních půjček 600 mil. Kč byl vyčerpán během necelých 10 minut! Pravidla včetně například velmi zvláštní nutnosti doložit potvrzení od své banky se objevily odpoledne před spuštěním programu. Proto se od začátku domnívám, že šlo o porušení rovnosti soutěže na trhu a pravděpodobně některé firmy mohly být zvýhodněny. Úvěry v celkové výši 1,8 mld. Kč, které byly poskytnuty vybraným malým a středním podnikatelům, na které poskytl Magistrát záruku v celkové výši 600 mil. Kč, byly celkově značně nestandardní, a to hned z několika důvodů.

Závěrem Kontrolního výboru bylo usnesení, které uznalo značné pochybení primátora Zdeněk Hřib – primátor Prahy. Materiál čítající více než 100 stran obdrželi jednotliví členové Rady ve středu v noci a již následující den, kdy byla svolána mimořádná schůze Rady, měli o tomto materiálu rozhodovat. To, že jde o něco hodně nestandardního, potvrdila i radní Hana Kordová Marvanová, která přímo na kontrolním výboru k podnětu vystoupila. Budeme tedy trvat na projednání celé této kauzi na Zastupitelstvu hl. m. Prahy příští týden. Více k tématu COVID Praha máte v odkazu pod tímto článkem.

Ve čtvrtek jsme měli celý den první zastupitelstvo na Praze 11 po koronavirové karanténě. I když jsme na program dali pouze 7 nejnutnějších bodů tak, aby bylo možné zastupitelstvo ve složitých hygienických podmínkách zrealizovat během jedné nebo dvou hodin, se díky opozici se protáhlo opět na celý den.

Část opozice, složená především z Hnutí pro Prahu 11 a KDU-ČSL, absolutně nepochopila, že jednání zastupitelstva v této době je velmi rizikové především pro starší úředníky a zastupitele a navrhovali do programu několik desítek bodů. U většiny bodů přitom šlo o klasické “mlácení prázdné slámy”.

Tato část opozice chtěla řešit třeba pseudokauzu nákupu respirátorů radnice v nouzovém stavu. Radnice v březnu objednala zdravotní pomůcky v Číně, tedy v době nouzového stavu, kdy nebyly dostupné nikde ve světě. Cena za tyto pomůcky byla v době objednání obvyklá až nižší než obvyklá – tedy nic podezřelého. Poslali jsme zálohu, nicméně zásilka nikdy nedorazila. V dubnu jsme ji tedy zrušili a požádali o vrácení zálohy. Ta se vrátila a tím celá “kauza” skončila. Opozice ale stejně trvala na tom, abychom o této objednávce jednali.

Dalším tématem byla “Sbírka pro Adámka”, o které jsem vám před časem psal. Pro účely podobné pomoci připravujeme s kolegou Martinem Sedeke Nadační fond Jedenáctka srdcem. Takže budeme mít v brzké době nástroj jak pomoci nejen Adámkovi ale i dalším takovým. Dále jsme si vyslechli, jak “neumíme” včas rozjet investice a ohlídat jejich finální cenu. Marně jsem na mikrofon vysvětloval, že máme za sebou 2 měsíce karantény, která spoustu věcí zpozdila. Marně jsem se snažil vysvětlit, že veškeré zakázky a objednávky, které městská část dělá, jsou realizovány v souladu se zákony o veřejných zakázkách. Dokonce máme na radnici ještě přísnější směrnice, než nařizuje oficiálně zákon.

Co jsem navíc nezmínil, kromě toho všeho opozice také navrhovala, aby naše MČ odmítla určité dotace od hl. města. Rozumíte tomu? Já tedy ne. Nechápu, proč by se Praha 11 měla dobrovolně vzdávat takových investičních možností a financí, které nám magistrát velkoryse dává. HPP11 se pokoušelo připravit Prahu 11 o několik desítek až stovek milionů korun. Opravdu absurdní.

Jsem z chování části naší opozice opravdu smutný. Místo, abychom se v této těžké době semkli a snažili se co nejrychleji a nejefektivněji projednat nutné body a jít zas pracovat a pomáhat lidem, tak svými obstrukcemi a demagogií riskovali zdraví svých vlastních kolegů a hlavně mnoha úředníků, kteří na místě museli být přítomni.

Naopak bych rád poděkoval za konstruktivní přístup zbytku opozice, která se skládá z klubů Jižní Město náš domov a SPD. Ačkoli se s nimi obvykle neshodnu, ve čtvrtek jasně pochopili, že teď není vhodné chovat se destruktivně jako HPP11.

Nakonec to dobře dopadlo a schválili jsme všech sedm důležitých bodů. Šlo především o přijetí velkých finančních prostředků v řádech stovek milionů Kč, které nám umožní zrealizovat plánované investiční akce.

Z jednání zastupitelstva jsem pak odpoledne musel odjet na magistrát, kde jsme měli schůzku s Petr Hlaváček na téma nově vznikajícího městského developera. Řešili jsme téměř dvě hodiny mnoho otázek vyplývajících z tvorby další organizace. Ideologicky s tím, co tato instituce má dělat, problém nemám, ale stále si nejsem jistý, jestli je rozumné tvořit další organizační jednotku, když tu máme IPR, investiční odbor nebo odbor projektového řízení na magistrátu. Očekávám, že pražský městský developer vzbudí i velkou diskusi na Zastupitelstvu hl. m. Prahy příští týden. Na dost otázek mi pan náměstek celkem dobře odpověděl, mnoho dalších však zůstává nejasných.

V pátek jsme měli schůzku s Pražskou plynárenskou, se kterou jsme řešili možnosti přeložky, napojení plynového potrubí, které muselo být přerušeno z důvodu bourání lávky u OC Opatov v loňském roce. Vymysleli jsme to tak, že nebude nutné budovat celou novou přeložku, ale dojde pouze k “chytrému” napojení dříve přerušeného potrubí, což bude ve finále velká úspora. Jsem za ochotu jednat Pražské plynárenské v této věci velmi vděčný.

V poledne jsme měli už tradičně krizový štáb. Zde už není moc, co řešit, protože vše běží po měsících koronakrize jak po másle. Nákupy a distribuce zdravotních pomůcek probíhá zcela nepřerušovaně. Aktuálně zásobujeme školy a školky pro jejich postupné otevírání. Dostatek pomůcek je i pro znovu otvírané provozovny našich podnikatelů. Zápis z posledního krizového štábu bude zase vyhotoven a vyvěšen na webu městské části v pondělí.

Odpoledne jsem měl pak ještě několik schůzek s ředitelkami školek, se kterými jsem řešil nutné havarijní investice pro tento rok. Už teď víme, že dopad koronaviru na rozpočet městské části bude zdrcující a zcela jistě budeme muset některé plánované opravy a investice zrušit. Řešili jsme tedy, co lze odložit na příští rok a co je opravdu nutné.

Taky jsem se sešel s kolegy z hnutí ANO ze Šeberova, kteří mají velké obavy z plánovaných rozvojových projektů na jejich území. Dohodli jsme se na koordinaci dopravních studií, které plánujeme s kolegou Martinem Sedeke na Praze 11 i s ohledem na naši sousední městskou část. Kdokoli tam někdy ráno nebo večer jel autem, ví, že Šeberov už teď je na hraně své kapacity a další masová výstavba tam není bez větších dopravních úprav prostě možná.

Zbytek dne a večera jsem strávil odpovídáním na vaše zprávy a e-maily. Píšete mi hlavně o trablích s platbou nájemného, a to především podnikatelé a živnostníci. Všem vám chci připomenout, že jsme už 16.3. schválili usnesení, kterým jsme my i vy získali čas. Od té doby nemusíte včas zaplatit nájemné, pokud jste se dostali do finanční nouze. Nebude to důvod pro počítání penále, ani pro důvod k výpovědi. Aktuálně čekáme jak se k odpouštění nebo kompenzacím za zavřené provozovny postaví stát. Stále je šance, že budeme moci využít minimálně část státních peněz na tuto pomoc. To by velmi pomohlo naší už takto přetížené městské kase. Během čtrnácti dnů by mělo být jasno a dáme vám všem vědět. Co vím, tak na radnici je široká politická shoda, že v určité formě určitě našim nájemcům pomůžeme a to i v případě, že by nakonec státní podpora nebyla ať už z jakéhokoli důvodu možná.

A to je snad vše podstatné. Do komentářů vám dám ještě pár odkazů na články a důležité informace z posledního týdne, aby nezapadly.

Přeji krásný zbytek neděle a prosím buďte ještě opatrní, dodržujte dále nařízení vlády a všechna doporučení, nezneužívejte postupná uvolňování restrikcí. Vím, že roušky, nepodávání si ruky, držení si odstupu, dezinfekce a to vše další je fakt opruz. Ale každý týden končí víc a víc restrikcí, tak si to vše bezpečně postupně začněte užívat! Přeji vám, ať zítra vstáváte do nového týdne pravou nohou a hlavně ať jste zdraví!!!