Milí sousedé,
tento týden byl hodně poznamenán nestandardním průběhem Zastupitelstva Prahy 11, které neschválilo program jednání a tím skončilo vlastně dřív, než vůbec mohlo začít. To je i důvod, proč tím neobvykle začínám. Došlo k vyvrcholení nespokojenosti zbylých koaličních stran s přístupem a prací Pirátské strany, která za dva roky musela vyměnit už čtyři své zastupitele. Z těch už dva odmítli podepsat koaliční smlouvu a připojit se tak k práci ostatních členů hnutí ANO, TOP09-STAN a ODS.
Jak jsem dlouhodobě a otevřeně avizoval i ve svých hlášeních, naší prioritou tohoto zastupitelstva byla i diskuse nad neutěšenou situací v jihoměstském školství. Jelikož nám kolegové z Pirátské strany nedemokraticky dlouhodobě vetují jednání o této problematice, navrhl bod “školství na Praze 11” kolega Jan Říčař na program jednání. To, že si chceme na zastupitelstvu i s opozicí pohovořit o problémech, které popsalo všech devět ředitelů našich ZŠ v otevřeném dopise Radě v únoru tohoto roku, a prodiskutovat kroky k nápravě, které probíhají nebo už jsou učiněné, vzali “ukřivdění” kolegové z Pirátské strany jako porušení koaliční smlouvy a vyvolali na základě toho tzv. “dohodovací řízení”. Přijde vám to absurdní? Mně taky, ale to je bohužel realita dnešních dní na Jižním Městě. Demokracie si někdy vybírá svoji daň. Pro některé je prostě politikaření a zastírání svých vlastních problémů důležitější než práce pro občany… O čtvrtečním Zastupitelstvu podrobněji píšu níže v reportu.
Po tom ne úplně potěšujícím úvodu bych to ale rád vyvážil. Pamatujete si, jak jsem vás informoval o tom, že jsme v březnu spustili službu senior taxi? Tak mám skvělé zprávy – uběhl měsíc od spuštění služby Senior Taxi a jsem rád, že služba je využívaná a nabývá na popularitě. Počet vydaných průkazů pro senior taxi je celkem už 295👍.
👉 Zde pro zajímavost pár čísel:
Počet uskutečněných jízd v jednotlivých týdnech od spuštění 16. 3. 2021
1. týden: počet jízd: 3
2. týden: počet jízd: 30
3. týden : počet jízd: 38
4. týden : počet jízd: 38
A teď už pojďme na standardní hlášení…
✅ Pondělí
V pondělí jsme na poradě byli k mému velkému nemilému překvapení informováni o tom, že Pavel Dittrich v létě skončí jako ředitel ZŠ Donovalská, kterou skvěle vede zhruba 30 let. Najít za něj dostatečně kvalitní náhradu nebude jednoduché a proto jsme dali kolegyni radní pro školství Zuzaně Ujhyliové za úkol co nejrychleji vypsat konkurz na nového ředitele.
Dále jsme řešili to, zda půjde náš odbor sociálních věcí přesunout zpět do Sandry dřív, než bude rekonstrukce úplně hotová. V provizorních prostorách na Roztylské ulici platíme přes 6 milionů Kč ročně za pronájem a tyto peníze nám samozřejmě chybí. Do konce dubna by v tomto mělo být jasno a seznámím s tím kolegy i vás.
Odpoledne jsme měli zastupitelský klub hnutí ANO, kde jsme řešili hlavně bytovou koncepci. Dával jsem vedení Prahy k ní hodně připomínek. Bohužel nezapracovali vůbec nic. Víc o tom ale až níže v “bytovém okénku”.
✅ Úterý
V úterý byl na magistrátu výbor pro územní rozvoj, což teda bylo něco. Ten minulý výbor pan předseda Zeman zrušil z důvodu, že onemocněl covidem, a agenda se tak pěkně nakupila. Jednali jsme s malou přestávkou skoro celý den a stejně jsme to vše nestihli a museli jsme celou jednu velkou “kapitolu” odložit na příště.
Důležité je, že jsme schválili a posunuli změny umožňující stavbu Metra D, dohodli jsme se na koncepčním řešení betonárky na Praze 7 v Tróji a nepodpořili jsme výstavbu papalášské obří vily na skále v Troji.
Změny na Praze 11 se neprojednávali tentokrát žádné.
Odpoledne pak na radnici ještě proběhla prezentace záměru „Park Háje – Domov pro seniory“ – po připomínkách MČ Praha 11. Musím říct, že investor celkem pěkně zapracoval většinu připomínek z výboru a komisí, a osobně se mi ten projekt líbí. Kapacity v domovech pro seniory chybí nejen na Praze 11, ale v celé Praze, takže jsem rád, že se najdou investoři, kteří místo kanceláří chtějí stavět podobné potřebné objekty a zařízení.
✅ Středa
Ve středu ráno jsem v rámci mého pravidelného bytového okénka komentoval v pondělí zveřejněnou strategii bydlení Prahy. Tu pro magistrát vypracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) 🏠.
⏩⏩ Vytvoření nového strategického dokumentu pro rozvoj Prahy samozřejmě velmi vítám, protože dlouhodobá vize je pro růst a prosperitu města a jeho obyvatel nepostradatelná. Dokument nicméně považuji v některých ohledech za nepříliš zdařilý👎.
👎 Co se týká výstavby, počítá IPR v situaci, kdy si každoroční přirozený přírůstek obyvatel ve městě žádá 10 000 bytů, s realizací pouhých 9 000 bytových jednotek za rok. Toto tempo tedy nepřinese faktické zlepšení, pouze zpomalí nárůst bytového manka, což je v období sílící bytové krize poněkud vlažný výsledek.
👎Příliš skromný mi připadá i cíl zvýšit do roku 2030 bytový fond v majetku města z přibližně 31 500 na 35 000 bytů. Výstavbou 500 bytových jednotek ročně totiž Praha svůj vliv na bytovou politiku v dohledné době rozhodně neposílí.
👎Autoři návrhu také plánují celou sedminu městských bytů vyčlenit pro sociální bydlení. Jakkoli je třeba myslet na občany, kteří se z nějakých důvodů ocitli v nouzi a hledají cestu k zajištění základních potřeb včetně bydlení, domnívám se, že nastavený poměr nezohledňuje podíl osob v sociální tísni vůči majoritním skupinám obyvatel (jako jsou mladé rodiny, absolventi škol, lidé v takzvaných strategických profesích), pro které je dostupné bydlení v Praze již takřka mimo jejich možnosti.
👎Jedním z velkých nedostatků dokumentu je absence jakékoli zmínky o způsobu financování plánované výstavby. Bez zvážení ekonomických aspektů strategii nelze považovat za úplnou.
K plánu rozvoje se chystám vyjádřit také na nejbližším zasedání zastupitelstva, které nás čeká už příští týden. Moc bych si přál, abychom jej před schválením ještě doladili, a podařilo se nám úspěšně vykročit k dostupnému a kvalitnímu bydlení pro všechny. Co myslíte, povede se❓⏪⏪
Pak proběhlo koaliční jednání, kde jsme řešili hlavně to, zda nová zastupitelka Pirátů podepíše koaliční smlouvu nebo ne, aby zastupitelstvo ve čtvrtek neskončilo fiaskem.
Odpoledne proběhla také první koordinační schůzka mezi mými odbory, Jihoměstskou majetkovou a odbornou firmou na přípravu oprav Pochozí zóny Háje (Opatovská 874). Jak asi víte z mých posledních komentářů, tak se nám podařilo tento velký a zchátralý objekt dostat po dvanácti letech pod naší plnou kontrolu a v příštím roce nejpozději chceme zahájit rekonstrukci, která zabrání dalšímu chátrání objektu, protékání vody do garáží a celkově tento objekt zkultivuje.
Pak jsem se zúčastnil výboru pro bydlení na magistrátu, kde se probíralo jako hlavní téma tentokrát bezdomovectví a celá jeho široká problematika.
✅ Čtvrtek
Protože jsme svolali Zastupitelstvo až od jedné odpoledne, dal jsem si ráno ještě schůzky s mými odbory a dodělal nějaké úkoly z porady z pondělí, na které jsem předtím nenašel čas.
Zastupitelstvo bohužel tentokrát skončilo fiaskem kvůli Pirátům. Zasedání zastupitelstva Prahy 11 zablokovala ztráta dalšího pirátského zastupitele.
Česká pirátská strana stihla za uplynulé dva roky přijít v Praze 11 už o 4 zastupitele z devíti, kteří byli v roce 2018 zvoleni. Na dnešním zasedání zastupitelstva městské části Praha 11 tak složila slib nová pirátská zastupitelka Ing. Michaela Al-Ali Poláková, po němž měla podepsat koaliční smlouvu a připojit se tím k programovému prohlášení stávající rady složené ze zástupců České pirátské strany, hnutí ANO 2011, TOP 09-STAN a ODS.
K překvapení všech koaličních zastupitelů se však i přes veškeré předchozí ujišťování starostou městské části Jiřího Dohnala nová zastupitelka odmítla ke koalici připojit. Zastupitelský klub hnutí ANO, který má v zastupitelstvu dlouhodobě 7 zástupců naplno pracujících jak ve výborech a komisích, tak v radě a zastupitelstvu, se tímto cítí kolegy z řad České pirátské strany podveden, neboť její představitelé do poslední chvíle tvrdili, že nová zastupitelka koaliční smlouvu podepíše.
Z původních devíti pirátských koaličních zastupitelů navíc dnes zůstalo pouze sedm, což je stejný počet, jakým disponuje i hnutí ANO. V této souvislosti je přitom nutné dodat, že ani sedm zastupitelů není v případě Pirátů jistých, neboť pan zastupitel Michal Veselský (předseda Strany zelených kandidující v posledních komunálních volbách za Českou pirátskou stranu) často hlasuje v rozporu s koalicí. Česká pirátská strana má přitom v Praze 11 čtyři uvolněné zastupitele a post starosty, kteří stojí městskou část v součtu bezmála pět milionů korun ročně. Hnutí ANO má oproti tomu od počátku koaliční spolupráce jen dva uvolněné zastupitele.
Tento významný a neustále se stupňující početní rozpor bereme jako zásadní překážku v další koaliční spolupráci.
Do programu navíc Piráti ještě navrhli v rozporu s koaliční smlouvou mé odvolání z pozice místostarosty Prahy 11. Asi jako poslední zoufalý tah, kterým se pokusili přebít svoje vlastní problémy se svými zastupiteli, s řízením svých gescí.
Dnes jsme proto se všemi kolegy požádali o přerušení zasedání zastupitelstva, a to až do doby, než Piráti vzniklý problém v koalici vyřeší.
✅ Pátek
V pátek jsem ráno začínal schůzkou se společnostmi MOL, Decathlon a dalšími kolem KFC u Turkovy ulice. Řeším s nimi změnu majetkových, nájemních smluv. Rádi bychom se tam s kolegou Duškou dostali k několika pozemkům, které tyto společnosti sice historicky mají pronajaté, ale nevyužívají je. My bychom tam mohli jako obec zřídit elektronabíječky na elektromobily a parkování. Snad jsme se konečně po měsících jednání dobrali k posunu. 🙂
Odpoledne pak proběhlo jednání se školou Michael v Machkově ulici, řešíme narovnání všech aspektů nájemní smlouvy, o které jsme se řadu let soudili. Tyto soudy jsem ukončil, nastavil narovnání spravedlivé pro obě strany a nyní ještě musíme dořešit některé detaily, jako je třeba výstavba sportovního hřiště, které také bylo před lety součástí původní smlouvy a které nám majitel školy Michael chce na své náklady vybudovat.
Večer pak v pátek, přesně den po nezdařeném zastupitelstvu, proběhlo první kolo dohodovacího řízení. Jeho obsahem bylo hlavně všestranné vysvětlení situace, která vznikla na posledním zastupitelstvu. My jsme kolegům jasně vysvětlili, že náš kolega Jan Říčař koaliční smlouvu neporušil, že jejich výklad koaliční smlouvy není správný. Navrhnout bod do programu jednání je podle koaliční smlouvy možné. Proto jsme se shodli na tom, že by bylo dobré zpracovat dodatek, který to explicitně ošetří pro budoucnost. Také jsme všechny ostatní strany jasně vyjádřili hlubokou nespokojenost s fungováním pirátského klubu hlavně ve smyslu počtu hlasujících pro různé návrhy a s tím souvisejícími počty platných podpisů na koaliční smlouvě a pod naším programovým prohlášením.
Piráti slíbili do 21.4., kdy bude další dohodovací řízení, přijít s návrhem řešení politické krize koalice z jejich strany. Za nás je nepřijatelné svolávat opakované Zastupitelstvo dříve, než bude současná krize zažehnána a dojde k nápravě nově vzniklých nerovností. I nadále samozřejmě budeme dál chtít s našim partnerem řešit otázku školství, kterou stále nepovažujeme jako vyřešenou, přestože k dílčím zlepšením a drobnému posunu bezpochyby došlo. O to víc jsem byl překvapen, že Piráti o těchto opatřeních a změnách, které ve školství provádí, tak zásadně odmítají na Zastupitelstvu jednat a berou diskusi o školství jako porušení koaliční smlouvy. Snad i toto si vysvětlíme a na dalším Zastupitelstvu bude možné bod o školství zařadit.
Na závěr reportu bych, drazí sousedé, ještě jednou rád připomněl, že 27.4. v 18:00 budu znovu pořádat online vysílání zde na profilu, kde s vámi živě projdu a zodpovím veškeré vaše dotazy a starosti. Pokud už teď víte, na co byste se chtěli zeptat nebo se mnou řešit, klidně napište do komentářů pod tento příspěvek a při online setkání dotaz pak zodpovím přednostně. Tím by to pro dnešek bylo opět vše a mějte se moc dobře!