Milí sousedé,
za poslední týden se výrazně zhoršila situace kolem koronaviru. Jak si přečtete dále v mém reportu, řešili jsme jej na různých úrovních celý minulý týden. Mrzí mě a trošku i děsí, kolik z vás na sociálních sítích bojuje proti používání ochranných pomůcek, zejména roušek. To, že se viru vy nebojíte i chápu. Já se ho také osobně příliš nebojím. Pokud je člověk zdravý, nemá silnou nadváhu, nekouří, nemá astma či jiné zdravotní obtíže, skutečně je nepravděpodobné, že by měl těžký průběh této nemoci. Chápu i to, že vás ty restrikce, roušky, dezinfekce rukou a další opatření už štvou. Ale co nechápu je to, že někteří příliš nemyslí na to, že mezi námi také chodí lidé s různými zdravotními obtížemi. Například pro velmi staré lidi s podlomenou imunitou nebo pro lidi po transplantaci orgánů s uměle potlačenou imunitou může být koronavirus skutečný průšvih.

Pokud máte potřebu projevit osobní statečnost a bojovat proti systému nebo vládě, prosím schovejte si tuto energii na jindy a projevte ji jiným způsobem. Podle epidemiologů mohou být další týdny ještě náročnější, proto vás všechny prosím – buďme k sobě ohleduplní a solidární. Myslete na to, že vy třeba s koronavirem v nemocnici neskončíte, ale ten, koho můžete nechtěně nakazit, tam skončit bohužel může. Snažím se jít v tomto ohledu příkladem, pokud jste mě tento týden mohli někde vidět, tak pouze se zakrytými ústy. A věřte mi, že kupříkladu 10 hodin v kuse na Zastupitelstvu to není žádná legrace. Posílám vám fotku, jak jsem vypadal. Zpocený, otlačený a s mírnou bolestí hlavy. Důležité je vědět, že jsme na tom všichni stejně. Věřím, že společně to zvládneme, stejně jako na jaře. Vím to. Děkuju.

A teď pojďme rychle na to, co se stalo v minulém týdnu.

V pondělí jsme ještě s kolegy z Rady Prahy 11 čekali na výsledky posledních testů, abychom mohli opustit karanténu. Takže poradu vedení jsme si dali na dálku s pomocí mikrofonů a webkamer.

Projednali jsme memorandum o společném postupu při využití území “Trojmezí”. Jde o záměr magistrátu, který by chtěl vykoupit pozemky v této rozlehlé lokalitě a následně spolu s městskými částmi, které s trojmezím sousedí – tedy s Prahou 10, 11 a 15, vytvořit studii budoucího využití tohoto velkého zeleného lánu. Podle nás by tam mohlo vzniknout například venkovní koupaliště. Toto memorandum je natolik zásadní dokument, že jsme se kolegy v radě dohodli, že ho před projednáním v radě dáme ještě kolegům do výborů a komisí.

Také jsme řešili přístřešek nové autobusové zastávky u Roztyl. Řeknu vám, je to pěkná pakárna. Tu zastávku tam nikdo nechtěl! Je to pěkný opruz pro všechny cestující. Už jsme s Dopravním podnikem několikrát jednali o tom, ať zastávku přesunou zpět na stanici metra. Bohužel bezvýsledně. Dopravní podnik to vysvětluje tím, že ušetří několik minut u cesty každého autobusu a proto o změně nechtějí ani slyšet. A teď Technická správa komunikací přišla ještě s třešničkou na dortu – u zastávky, kterou jsme nechtěli, si musíme do majetku převzít přístřešek a starat se o něj. No nebudu vám lhát, hádali jsme se o tom na Poradě vedení asi hodinu, až jsme nakonec řekli, že radši, než abychom měli zastávku, kterou nikdo nechce, bez přístřešku nebo s přístřeškem, o který se budeme starat, radši jsme ustoupili. Ale štve mě to, je to nesystémové řešení a budu chtít, aby kolega Martin Duška jednal s Dopravním podnikem, aby si péči o zastávku převzali v budoucnu zase oni.

Dobrá zpráva je, že se povedlo vyjednat s developerem, který staví bytový dům v Jurkovičově ulici, snížení objektu o patro. Tím se sníží zátěž v lokalitě i mohutnost objektu. Jde o bytový dům v hustě zastavěné oblasti, se kterým jsem nikdy nesouhlasil. Bohužel si jej developer prosadil i proti odporu radnice. Proto beru jako velký úspěch alespoň tento ústupek.

Také jsme projednali znovu posunutí nultého kilometru D1. Sousední městské části a obce by rády nechaly ministerstvo dopravy posunout nultý kilometr D1, aby bylo možné od Chodova až do Čestlic jednodušeji regulovat rychlost. Rád bych se k této iniciativě připojil, což jsem také referoval na poradě. Je to v gesci kolegy Martina Dušky a starosty, ti se chtějí se starosty okolních obcí setkat a vše ještě detailněji probrat.

V pondělí jsme také rozhodli o mnoha nových opatřeních v rámci postupující epidemie koronaviru. Obnovili jsme znovu jednání krizového štábu a naplánovali jeho první jednání na pátek. A také jsme začali preventivně rušit nebo přesouvat na vzdálený režim jednání všechna větší setkání. Zrušili jsme například výjezdní zasedání rady a odborů k rozpočtu nebo některé výbory a komise.

V úterý brzy ráno mi přišly zprávy z laboratoře, že i druhý test na COVID-19 byl u mě negativní, čímž mi oficiálně skončila karanténa. Takže jsem si hned dal pravidelné porady se svými dvěma odbory a následně na Jihoměstské majetkové, a.s.

Odpoledne jsem byl na představení metodiky o kontribuci s developery. Pod tímto složitým názvem se skrývá příprava jednotné celopražské metodiky jak se mají developeři podílet na vybavenosti a infrastruktuře okolí jejich plánované výstavby. Aby se už nestalo, že vyroste nové sídliště a bude mu chybět školka nebo škola. K první verzi jsem měl mnoho výhrad, dnes projednáváme novou verzi, kde Petr Hlaváček většinu mých připomínek zapracoval a zohlednil. Za což mu patří dík. Jde mi hlavně o jednu jedinou věc – UŽ DÁL NEZDRAŽOVAT BYDLENÍ V PRAZE!

Večer jsem pak měl ještě pohovory s adepty na posily do mých odborů a Jihoměstské.

Středu ráno jsme zahájili koaličním jednáním. Řešili jsme mimo jiné i můj odbor správy majetku. Kolegové po mě chtějí stálé zvyšování výkonu a efektivity celého odboru. Je to odbor, který realizuje veřejné zakázky a všechny investiční akce a opravy. Bohužel se dlouhodobě nedaří naplnit stavy a tak je to hodně o různé improvizaci a provizorních řešeních. Kolegy jsem seznámil s tím, co se povedlo během léta a na čem dělám teď na podzim. Možná to tak pro kolegy nemusí vypadat, ale zlepšení v mnoha ohledech je vidět každým týdnem.

Zase jako každou středu dopoledne jsem psal zamyšlení nad bytovou politikou v Praze. Tentokrát jsem mluvil o problematice krátkodobých pronájmů. Po nepříliš vydařeném návrhu na dostupnější bydlení, který jsem nedávno komentoval, přichází ČSSD s plánem regulovat služby krátkodobého ubytování. Sociální demokraté chtějí prosadit, aby je poskytovatelé mohli provozovat nanejvýš třicet dní v roce.

Krátkodobé pronájmy v současnosti zákon nijak neupravuje a snahy o zaplnění tohoto právního vakua rozhodně vítám👍. Jsem ale toho názoru, že při stanovování pravidel bychom se měli odpíchnout od toho nejdůležitějšího faktu: Airbnb a podobné služby jsou ve své podstatě podnikatelskou aktivitou, a proto by pro ně především měla platit stejná pravidla jako pro ostatní ubytovací zařízení.

Zatímco majitel penzionu musí například odvádět daň a další poplatky a věnovat spoustu času administrativě, nemá poskytovatel krátkodobého ubytování vlastně žádné povinnosti. A nejde zdaleka jen o „úředničinu“, ve hře je také bezpečnosti těch, kdo krátkodobých pronájmů využívají. Nabízené byty totiž nejsou vázané žádnými hygienickými, ani bezpečnostními normami⚠️.

Toto je první věc, kterou musíme napravit. Samotnou regulaci počtu dní bych navrhoval ponechat do větší míry v rukou jednotlivých obcí. Ty totiž ví nejlépe, jestli jsou pro ně krátkodobé pronájmy zátěží, nebo naopak pomáhají k potřebnému rozvoji turistického ruchu.

Služby krátkodobého ubytování tedy právní úpravu rozhodně potřebují, a to i přesto, že jsou nyní v důsledku koronavirové pandemie na ústupu – z přibližně šesti tisíc bytů jich v nabídce pražských krátkodobých pronájmů zůstala asi tisícovka.

Zároveň ale musíme mít na paměti, že hlavní město v oblasti bydlení pálí mnohem větší problémy.

Jak se na krátkodobé pronájmy díváte vy
Považujete je za regulérní podnikání
Byli byste při tvorbě zákona přísnější, nebo jste pro volnější pravidla
Budu rád za vaše komentáře pod příspěvkem 👇👇👇

Ve středu v poledne jsme se pak zúčastnili se starostou Dohnalem jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro Fond rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy. Šli jsme si tam pro 173 milionů Kč na dokončení rekonstrukce bývalé ubytovny Sandra. Aktuálně opravujeme interiér budovy. Pro to, aby v Nové Sandře vzniklo opravdu důstojné bydlení hodné 21.století, je nutné ale rekonstruovat i exteriér. To znamená udělat zateplení budovy, okna, nové topení. Díky tomu bude možné bydlet nejen v novém ale navíc i úsporně. Magistrát nám po delší diskusi v komisi vyšel vstříc, díky tomu budeme moci tuto stavbu v příštím roce dokončit. Velké dík zde patří radnímu pro bydlení Adam Zábranský – pražský radní a pochopitelně náměstku pro finance Pavel Vyhnánek.

Hned poté jsme měli schůzku s právníky k diskusi nad následujícími kroky ohledně Pochozí zóny Háje. Během října bychom měli celou tuto velkou budovu včetně garáží a všech obchodů mít v naší správě. Pojí se s tím spousta práce. Protokolární převzetí prostor, přepis smluv s energetickými dodavateli a především urychlené plánování opravy a revitalizace, kterou vám slibujeme již mnoho let. Tomuto tématu se budu věnovat v samostatném článku v příštích týdnech.

Odpoledne pak mělo být ještě dlouho plánované jednání představenstva Jihoměstské majetkové, ale to jsem raději z bezpečnostních a zdravotních hledisek zrušil. Domluvil jsem se s kolegy, že upravím jednací řád tak, abychom se mohli potkat zatím vzdáleně bez nutnosti fyzické přítomnosti.

Ve čtvrtek od rána pokračovalo přerušené jednání Zastupitelstva hl.m. Prahy. Náš klub Hnutí ANO (opoziční) byl na místě dle plánu v 08:30. Ale byli jsme jaksi jediní. Zdeněk Hřib – primátor Prahy přišel o 5 minut později a vyhlásil 20 minut pauzu, na což neměl podle jednacího řádu právo a zase odešel. Ale co by čekal člověk od tohoto primátora, že? Omluvu? To asi těžko.

Začali jsme diskusí o bezúročné půjčce na 25 let Praze 10 na rekonstrukci Vršovické radnice v celkové výši 500 milionů Kč. Tedy půl miliardy korun. Tenhle bod byl pro mě od začátku velké překvapení. Je to šokující věc, protože Praha 10 ještě nedávno měla na svém účtu 1,3 miliardy korun v rezervách. Právě na stavbu nové radnice! Ty už prošustrovala a musí si půjčovat. Největší paradox na tom celém je, že vládnoucí Piráti a hnutí Vlasta vyhráli volby s heslem STOP MILIARDOVÉ RADNICI! Voliči jim dali důvěru a vyjádřili nelibost k tak velké investici. Teď jsou ve funkcích a dělají pravý opak. Po mnohahodinové diskusi jsem se se skřípěním zubů zachoval konstruktivně. Hlavně k občanům druhé nejlidnatější městské části, kteří by bez této pomoci taky mohli za pár let být bez možnosti nechat si vyměnit občanku nebo zařídit jiné běžné agendy. Hlasoval jsem nakonec pro. Věřím, že jednou, až příště bude s financováním něčeho důležitého potřebovat pomoci takto Jižní Město, budou kolegové zase stejně solidární k nám.

Po poledni jsme zařadili mimořádný bod ohledně aktuální koronavirové situace v Praze. Vzdáleně se k nám do sálu Zastupitelstva připojila i ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Jágrová. Debatovali jsme aktuální stav epidemie a nad tím, jak hl.m. Praha může pomoci dostat nákazu pod kontrolu. Vzhledem k tomu, že Praha nestíhá testovat řádně a včas obyvatele, je potřeba co nejrychleji rozšířit testovací místa. Jedna z klíčových variant je dobrovolné zapojení lékáren jako zdravotních zařízení a to na základě hygienických doporučení. Podpořili jsme proto návrh zřídit odběrová místa v síti lékáren v České republice. Významné procento lékáren má pro odběr na vyšetření COVID – 19 potřebné vybavení, kvalifikovaný personál a prostorové podmínky. Zažádali jsme, aby lékárny, které o to požádají, prošly kontrolou svého věcného a personálního vybavení a po schválení oprávnění získaly. Požádali jsme hygienickou službu o urychlené projednání, dopracování a akceptování tohoto návrhu.

Dále jsme uložili Radě hl. m. Prahy prověřit možnost nabídnout Hygienické stanici hl. m. Prahy personální a technologické kapacity ze strany MHMP za účelem výpomoci s trasováním či obvoláváním zájmových kontaktů. Praha má například rozsáhlá call centra, která se starají o chod Lítačky a dalších agend. Tito lidé by mohli pomoci s kontaktováním a trasováním nemocných a těch v karanténě. Naši poslanci Patrik Nacher, Jan Čižinský a pan doktor Svoboda slíbili navíc návrhy projednat i na půdě sněmovny.

Vzhledem k situaci jsem požádal o přesun mého tisku o podpoře dostupného družstevního bydlení Zastupitelstvo na další schůzi, která bude v říjnu. Nechtěl jsem, aby důležité téma, jako je bytová krize v Praze, zapadlo v nadcházející epidemiologické krizi. Rád bych ho projednal důstojně a při pozornosti všech kolegů, abychom se konečně někam s výstavbou městských bytů pohnuli.

Nakonec se nám podařilo ještě pro Prahu 11 získat dotaci ve výši 42 milionů Kč pro přestavbu části objektu Vejvanovského 1610 pro účely provozu DPS. V letošním roce se nám podařilo získat stavební povolení a finance jsou poslední, co k rozšíření kapacit tohoto zařízení chybělo. Zbývající finance máme v plánu pokrýt z dalších dotačních zdrojů nebo z vlastních zdrojů v příštím roce. Brzy tedy stavba bude moci začít.

Pro vaši představu, jak bude objekt vypadat, pár důležitých údajů. V přízemí bude 6 pokojů, zimní zahrada s jídelnou, přípravna a výdejna jídla, ordinace lékaře, sesterna, zázemí pro personál, skladové prostory a ekumenická místnost. V prvním patře bude 12 pokojů, jídelna a společenská místnost/jídelna, denní místnost pro zaměstnance, 2 sprchy pro imobilní klienty, kancelář vedení a skladové prostory.

Kapacita bude cca 35 klientů, odhadovaná cena rekonstrukce objektu, včetně zahrady s altánem a příjezdové komunikace, je po upřesnění 52 mil. Kč. Cena vybavení interiéru je odhadována na 6 mil. Kč. Celkem jsme tedy žádali o 58 mil. Kč. Zastupitelstvo nám nedalo celou sumu, ale i za 42 milionů jsme moc rádi.

V pátek jsme začínali už brzy ráno komisí pro otevírání obálek na stavebně technický dozor pro rekonstrukci varny v ZŠ Mendelova. Ta se rozběhne už 25. září, takže nemáme moc času. Dozor musí stavebníky od začátku důkladně hlídat. Stavební dozor si vzal kompletně pod sebe pan starosta Dohnal, sám obstaral nominaci firem, které se pro tuto zakázku oslovily, a radou je pověřen na celou zakázku spolu s dozorem dohlížet, takže věřím, že vše bude zcela v pořádku a já aspoň kontrolu u této akce můžu pustit z hlavy. Jsem za to rád, protože zhotovitel firma Vistoria nemá na Praze 11 nejlepší pověst, takže mi tímto starosta výrazně ulehčí.

Hned poté jsme měli první setkání Pracovní skupiny k ekologické optimalizaci budov, která se konala v Jihoměstské majetkové. Před nedávnem jsem vám psal o naši exkurzi na Praze 14, která je v tomto ohledu před námi. Právě z nich si chceme vzít příklad. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt přesahující do několika gescí, tak hlavními garanty bude opět přímo náš pan starosta a pan místostarosta Jakub Lepš. Vše bude probíhat v úzké spolupráci s Jihoměstskou majetkovou. Náplní našeho prvního setkání bylo zejména seznámení se s hlavním cílem této pracovní skupiny a dále byly představeny cesty, jak k němu dojít. Cílem je vybudování řady tzv. zelených střech na Jižním Městě, přičemž v této první fázi se to bude týkat zejména základních a mateřských škol. Došlo tedy k vytipování vhodných lokalit, kterých by se to mělo přímo týkat. Další setkání pracovní skupiny je naplánováno za cca 3 týdny, kdy bude probíhat projednávání již o konkrétních objektech za přítomnosti jejich ředitelů a dalších zástupců. Brzy vás seznámíme s více detaily.

Po obědě pak proběhl krizový štáb, kde jsme zas a znovu řešili aktuální situaci. Navrhli jsme řadu opatření, o kterých pak budeme dále ještě jednat v pondělí na radě. Sledujte mé příspěvky a o všem se včas dozvíte.

Odpoledne jsem ještě vyřizoval korespondenci váš všech, na kterou jsem se nedostal během týdne. Poslali jste mi spoustu fotek přeplněných košů. Zničený basketbalový koš na dětském hřišti, nalomený strom, který hrozil spadnutím, několik autovraků a spoustu dalších podnětů. To, co jsme nestihli napravit a vyřešit už tento týden, slibuju, že napravíme s kolegy hned po neděli.

Pak už jsme s přítelkyní odjeli na chvíli na zasloužený víkendový odpočinek po karanténě a tomto šíleném týdnu. Přeji vám pokud možno příjemný a klidný víkend a hlavně pevné zdraví pro vás i pro celou rodinu. A prosím nezapomeňte na ohleduplnost a solidárnost, o které jsem psal v úplně prvním odstavci.

P.S. Vyšel nám další díl časopisu Jižní Město ŽIJE! Nenechte si ho ujít… Více informací opět pod článkem.

 

https://www.facebook.com/197010357446014/posts/955140254966350/