Milí sousedé,
dnes zdravím z chalupy. V Praze už je obleva, tady u nás pořád kopa sněhu. Tak jsme se trošku vyblbli a sklouzli se. Snažíme se čerstvým vzduchem podpořit také imunitu. Mimochodem ten černý flek dole na fotce je pes, který se v tom sněhu prostě nedokáže na chvilku zastavit a leze do každého záběru. 😁 Co jste dělali o víkendu vy?

Jinak uplynulý týden byl (jako obvykle) zase náročný. Pojďme na to…

Pondělí

Na poradě jsme projednali už po druhé vážnou finanční situaci vyvolanou následky koronavirové epidemie v naší akciové společnosti Jihoměstská majetková. V loňském roce byly z velké části uzavřena sportoviště a v době, kdy byla otevřena, byla poloprázdná. Stejně tak za sebou mají těžký rok někteří nájemci budov a to vše se projevuje v hospodaření naší firmy. Ta i přes všechny dotace a balíčky pomoci z vlády loni přišla o více než 8 milionů Kč. Našli jsme s kolegy snad konečně cestu, jak Jihoměstské pomoci, aby nemusela letos propouštět lidi nebo omezovat své služby. Naše návrhy mají teď u sebe právníci, aby prozkoumali, zda řešení bude možné.

Taky jsme projednali studii přestavby kotelny v ulici Anežky Malé, kde by mělo vzniknout menší kulturní centrum na Jižním Městě I. Na finální podobě studie jsme našli shodu, avšak nemáme v tuto chvíli finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace. Ty budeme muset nalézt, abychom se mohli posunout dál.

Dále jsme odsouhlasili změnu data plesu Prahy 11. Přesune se z března na podzim tohoto roku. Opět se musí odložit z důvodu přetrvávajících opatření proti šíření nového typu koronaviru.

Odpoledne na Radě jsme opakovaně projednali participativní smlouvy s investory. Řešili jsme smlouvy s investory, kteří plánují výstavbu na stanici metra Opatov a na Horních Roztylech. Shodli jsme se zatím pouze na znění smlouvy k plánované přestavbě kotelny Gregorova, kde investor splnil veškeré podmínky, které mu uložily naše poradní orgány. Ostatní smlouvy byly zatím odloženy.

Dále jsme projednali memorandum s Prahou 10, 15 a magistrátem o dalším nakládání s lokalitou Trojmezí. Magistrátu jsme poslali naše připomínky ke znění memoranda s žádostí, ať je zapracují tak, abychom memorandum mohli schválit na našem Zastupitelstvu.

Nakonec jsme odsouhlasili program Zastupitelstva Prahy 11, které se bude konat 28.1.2021. Budeme tam schvalovat rozpočet pro tento rok a celou řadu dalších důležitých bodů. Podklady najdete jako vždy veřejně na webových stránkách městské části. Zastupitelstvo se bude konat znovu v multifunkční sportovní hale VS11.

Večer jsme měli klub zastupitelů hnutí ANO, kde jsme se připravovali na čtvrteční Zastupitelstvo. O tom budu psát ale později.

Úterý

V úterý ráno jsem na žádost koaličních partnerů svolal pracovní schůzku mého odboru správy majetku spolu s Jihoměstskou majetkovou, kam jsem už poprvé přivedl i v únoru nově nastupující vedoucí. Řešili jsme koordinaci prací mezi úřadem a naší akciové společnosti na investičních akcích.

Pak jsme vybrali vedoucího oddělení veřejných zakázek. Bohužel pan kolega, který oddělení vedl v minulém roce, k 1.2. odchází, a tak bylo nutné rychle najít náhradu. Jsem rád, že se to povedlo, a přeji novému vedoucímu hodně štěstí. Bude si muset vychovat celý nový tým, protože v tomto oddělení jsme měli v uplynulých letech obrovskou fluktuaci.

Odpoledne jsme měli širokou mezirezortní poradu nad novou příkazní smlouvou s naší Jihoměstskou majetkovou. Jde o letitý rest, který se nikomu nechtělo řešit. Původní smlouva z roku 2007 má neuvěřitelných 17 dodatků! Přičemž jeden dodatek popírá druhý. Ve výkladu smlouvy se tak dnes reálně už vůbec nikdo nevyzná. S panem ředitelem Adamcem jsme připravili zcela nový návrh. Na poradě, kde byli vedoucí téměř všech odborů a kolegové z rady jsme si řekli řadu připomínek, které nyní zapracujeme, a potkáme se znovu.

Středa

Ve středu jsem jako obvykle začal bytovým okénkem…

I přes těžkosti, které rok 2020 přinesl, vzrostl zájem realizovat bytovou výstavbu. Podle nejnovější analýzy společnosti Central Group je nyní v přípravě 762 projektů, které metropoli přinesou přes 120 000 bytů, přičemž tisíce z nich by mohly být uvedeny do prodeje už letos.👍

Způsobí příliv nových bytů na trh pokles nebo alespoň zpomalení růstu jejich cen? Na tuto otázku bohužel nelze jednoznačně odpovědět. Realitní trh je velmi komplikovaný a ovlivňuje ho mnoho zdánlivě nesouvisejících faktorů. Jednoduchý zákon nabídky a poptávky zde proto neplatí.

Významné snížení pořizovacích cen, a to až o třetinu, nicméně přinese bytová výstavba na městských pozemcích, jejíž pilotní projekt se na prosincovém zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy konečně podařilo schválit. Část bytů navíc připadne městu, které je bude moci pronajímat příslušníkům strategických profesí.

Jako velký příznivce městského nájemního bydlení doufám, že projektů, které rozšíří městský bytový fond, bude v budoucnu vznikat více, a Praha se díky nim v dostupnosti bydlení přiblíží Amsterodamu, Vídni, Kodani a dalším evropským metropolím.

Je pro vás městské nájemní bydlení atraktivníZa jakých podmínek byste se pro ně rozhodli . Prosím napište mi sem👇👇👇do komentářů pod příspěvek.

Pak jsme měli koaliční jednání, kde jsem opět kolegy informoval o změnách a vývoji mého odboru. Jedná se o pevný bod na každém koaličním jednání, protože stav odboru správy majetku stále není ideální a moji kolegové jsou pořád v personální nouzi a nestíhají odbavovat požadavky všech radních a odborů.

Odpoledne se konal Finanční výbor, kam jsem byl pozván na bod “rekonstrukce ubytovny Sandra”. Kolegové z výboru se mě ptali na to, jaká je prostavěnost za rok 2020 nebo jak to je aktuálně se sousedním objektem Hotel Opatov a další otázky spojené s naší největší a nejsložitější stavbou.

Čtvrtek

Ve čtvrtek se konal tzv. “svátek demokracie” Zastupitelstvo hl.m.Prahy. Kolegové řešili hodně netransparentní výběrová řízení v Pražské plynárenské, kde došlo před týdnem k odvolání dlouholetého generálního ředitele a rovnou bez výběrového řízení byl instalován ředitel nový. Ještě paradoxnější situace nastala na IPRu, kde byl instalován do důležité vedoucí pozice bývalý primátor Tomáš Hudeček a to i navzdory tomu, že výběrová komise jeho jmenování NEDOPORUČILA. Ostuda to je hlavně pro Zdeněk Hřib – primátor Prahy, protože právě Piráti měli v programu, že prosadí transparentní výběrová řízení. Z jejich slibů se staly jen trapné nenaplněné proklamace na billboardech.

Zhruba 4 hodiny jsme řešili očkování v Praze. Situace je minimálně podivná. Některé městské části a starostové už mají proočkováno a jiní nemají žádné vakcíny. Z arogantních odpovědí pana primátora, který neumí nic jiného než vše házet na vládu, bylo vidět, že je v úzkých. Nakonec jsme se usnesli, že do únorového Zastupitelstva musí vzniknout jasná metodika a harmonogram očkování pro celou Prahu, podle které bude celá Praha jednotně postupovat.

Pro mě byl čtvrtek hlavně o Hotelu Opatov. Po mediální smršti, která následovala v pondělí a úterý po opětovném nerozhodnutí Rady hl.m.Prahy o dalším postupu ve věci rekonstrukce bývalého Hotelu Opatov, jsem navrhl projednání této investiční akce na čtvrtečním Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Pro zařazení tohoto bodu hlasovalo překvapivě téměř celé Zastupitelstvo, tedy výjimečně ve shodě koalice i opozice. Z toho je patrné, že neřešení budoucnosti tohoto opuštěného panelového domu a potížím, které odklad rekonstrukce způsobuje městské části Praha 11, zastupitelům není lhostejné. Za to všem patří můj dík.

Po delší diskusi Zastupitelstvo dospělo k širokému konsenzu, že je nezbytně nutné dál pokračovat v rozpracovaných krocích vedoucích k rekonstrukci objektu. Zastupitelstvo Radě hl.m. Prahy uložilo do konce května letošního roku provést analýzu účelnosti plánových změn stavby před dokončením (jedná se o snížení počtu jednotek oproti původnímu projektu, které si vymínila ve stavebním povolení Praha 11) a právní rozbor toho, že tento postup je v souladu s platnými zákony. Toto je z diskuse patrně největší zádrhel v realizaci rekonstrukce, protože někteří radní si dle jejich slov nejsou jistí, zda takto mohou postupovat.

Dále má Rada ověřit výši celkové ceny na celou investiční akci i se započítáním plánovaných změn, které si vymínila Praha 11. Ověření cen musí být v čase a místě obvyklé pro rok 2021, což je další neznámá často zmiňovaná ze strany některých radních, kteří se domnívají, že cena za rekonstrukci vzešlá z výběrového řízení je příliš vysoká.

Dále bude Rada tvořit porovnání možností aktuálně plánované rekonstrukce s variantou již dříve zmíněné možné demolice objektu a vybudování v jeho místě nového bytového domu. Toto porovnání má řešit finanční náročnost, časové odhady, efektivitu vynaložených finančních prostředků a také dopad negativní zátěže na přímé okolí objektu u obou variant. Cílem této porovnávací studie bude ověřit, zda je připravovaná rekonstrukce skutečně nejlepším možným řešením.

Já jsem v tuto chvíli s odsouhlaseným usnesením na Zastupitelstvu spokojen a těším se v květnu na nové výstupy a návrh dalšího postupu, který Rada předloží. Jen mě mrzí, že se tato diskuse a úkoly neudály už před rokem a celý projekt ležel i přes moje opakované urgence skoro rok bez jakéhokoli pokroku.

Samozřejmě to vše budu sledovat a vás informovat.

Pátek

V poledne se konal další krizový štáb, kde jsme opět řešili nutná opatření a věci s nimi související. Jinak jsem jako vždy odpovídal na vaše dotazy a řešil vaše připomínky a stížnosti. Jsem rád za to, že mi stále píšete.👍 A určitě neváhejte psát dál. Ať už komentářem pod tento příspěvek nebo soukromě do zpráv.

To by bylo pro tentokrát zase vše. Děkuji všem, kteří čtou mé reporty a další příspěvky, i když jsou někdy dlouhé!☺️ Jdu si už pro dnešek odpočinout a brzy zase na slyšenou.