Milí sousedé,
Dneska jsem začal nedělní ráno stejně jako minulý týden obchůzkou kolem nedokončených stavebních zakázek u našich škol. U Campanu se za týden na stavbě na první pohled vůbec nic nezměnilo. 🏗 Bude to hned první věc, kterou budu v pondělí ráno řešit s mým odborem. Rozkopané hřiště u školy po termínu stavební firmě opravdu tolerovat nebudu. 😠 Jinak tedy máme za sebou první školní týden a vše se pomalu a jistě vrací do běžného režimu. V pondělí ráno jsem byl přivítat prvňáčky právě v ZŠ Campanus a musím Vám říct, že je to strašně dojemné, vidět ty malé pidi-lidičky, jak celý nervózní vstupují do další etapy svého života. Ale dost dojímání a vrhneme se na rekapitulaci tohoto týdne, zas se toho stalo spousta.

Na pondělní poradě vedení jsme tentokrát neměli moc bodů, ale o to byla některá témata náročnější a složitější. Udělili jsme záštitu městské části Praha 11 nad sportovní akcí Běh Praha 11, která se koná již v neděli 15. září v rámci Dny Prahy 11. A jak jste si jistě všimli na Facebook z mých příspěvků, jsem sportovec a stejně jako v loňském roce i letos se běhu zúčastním. Vás bych rád touto cestou pozval nejen na nedělní akci, ale i na celé Dny Prahy 11, které začínají ve čtvrtek 12. září. Přijďte s námi oslavit další rok naší městské části. Pro všechny z Vás je připraven bohatý program, například přehlídka složek Integrovaného záchranného sboru, hudební vystoupení kapely Žlutý pes nebo již zmiňovaný 5. ročník tradičního běhu Prahou 11. Podrobný program naleznete na webových stránkách https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/dny-prahy-11/ nebo Facebook https://www.facebook.com/dnyprahy11/ 👍😉

Dále jsme schválili znění dopisu na Magistrát s žádostí o dotaci a návratnou finanční výpomoc z rozpočtu hl. m. Prahy a Fondu rozvoje dostupného bydlení na revitalizaci multifunkčního objektu Sandra. 💪 Také jsme rozhodli o obnově městských map, které jsou umístěné u stanice metra Háje. Odsouhlasili jsme výběr nové lokality pro výstavbu Rákosníčkova hřiště, které by mělo vzniknout při ulici Chalupkova, ale prozatím probíhají jednání se společností LIDL, zda je tato lokalita vhodná. Nový Rákosníček by měl nahradit stávající hřiště, na kterém jsou herní prvky již v dezolátním stavu a zaslouží si jistě zlepšení.

Rada byla už něco jiného. Největším tématem byly asi pracovní skupiny. Některé jsme zrušili, protože témata, která řešily již byla vyřízena a bylo bezpředmětné je dále zachovávat. Naopak jsme museli zřídit pracovní skupiny na Novou radnici MČ Praha 11 a na veřejné venkovní koupaliště. Tyto skupiny mají za úkol najít a prozkoumat různé možnosti realizace obou projektů. Skupiny jsou prozatím složeny z politiků a později se budou dojmenovávat odborníci na různé fáze plánování nebo realizace projektu. Dalším velkým tématem byly regenerace veřejných prostranství Chalupkova, Hněvkovského, Květnového vítězství a Hlavatého, Mejstříkova, Borošova. U obou prostranství dojde k úpravě studie na základě veřejného projednání s obyvateli a projednání s předsedy SVJ a BD. 👍

V úterý jsme měli první sezení pracovní skupiny na bourání nepoužívaných komínu u bytových domů. Jde o jeden z nejsložitějších problémů, které na Jižním Městě řešíme. Paneláky na našem území byly stavěny s vlastními kotelnami a vysokými komíny. V 90. letech byly postupně všechny odpojeny a domy napojeny na dálkový teplovod. Následně byly kotelny nesystémově rozprodány a komíny se pak často staly zbytným majetkem, ke kterému se nikdo nehlásí. Nepoužívané a pomalu chátrající komíny dnes trápí mnoho SVJ po Jižňáku. Některé z nich jsou přímo spojené s domy, často na nich sedí holubi a někde jsou i nebezpečné. Proto bychom rádi zástupcům SVJ pomohli s jejich demolicí. Brzy svoláme další jednání spolu se zástupci jednotlivých SVJ a budeme již řešit konkrétní kroky, které na základě výstupů z tohoto jednání připravíme.

Ve středu dopoledne jsme měli koaliční jednání, na kterém jsme si s kolegy ladili další plány a řešili nějaké sporné otázky, ve kterých jsme museli najít určité kompromisy, aby všechny strany byly spokojené a mohli je bez problémů prosazovat dál. Probrali jsme problematiku Hamr sportu u Milíčovské školy, Zahrady Opatov a jejich další směrování a také jednací řády komisí a výborů. Později ve středu jsem měl další jednání ohledně hotelu Opatov, na kterém jsme opět řešili primárně parkovací dům. Máme vytipované 3 lokality a s magistrátem řešíme kde a jak ho co nejrychleji postavit. To přinese parkování v lokalitě nejen pro nově ubytované v novém Hotelu Opatov a Sandře, ale i současným rezidentům, kteří už dnes mají s parkováním problémy. 😉

Čtvrtek a pátek jsme strávili všichni včetně vedoucích odborů v Poděbradech na výjezdním zasedání, kde jsme probírali návrh rozpočtu a finančního plánu na rok 2020. Rozpočet na rok 2020 bude opravdu velký boj. Když bychom chtěli zrealizovat všechny projekty, které máme připravené a které jsou třeba, chybí nám skoro 400 milionů Kč. Narozdíl od státu a velké Prahy se městská část nesmí zadlužovat. Musíme tedy najít cestu jak se dostat na vyrovnaný rozpočet. To kromě škrtů v investicích bude znamenat zcela jistě i hledání vyšších příjmů. Přijde tak zcela jistě na pořad dne debata o zvýšení některých pronájmů či intenzivnější participace s developery.

Aby toho nebylo málo tak v pátek pak ještě vyšel tendenční a lživý článek o mě a kolegovi Oldovi Balíkovi. Pokud se to k vám dostalo, rád bych uvedl fakta na pravou míru. Olda Balík byl v minulých 3 letech místostarosta pro majetek a od nástupu mě do funkce mi pomáhá s předáváním agendy a s pokračováním rozjetých projektů, které on buďto sdělil nebo rozjel. Kontinuita a zkušenost je k nezaplacení. Také mi připravuje mnoho materiálů pro porady vedení, zastupitelstvo nebo výbory. Chodí za mě na schůzky, které nemohu kvůli jiným povinnostem stihnout. Za to vše si fakturuje odměnu 25 tis hrubého. Smlouvu má na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Ale protože tyto smlouvy se musí dávat do registru smluv, tak si novináři vytáhli zcela zavádějící částku 1,5 milionu Kč. Je to tím, že v zákoně o registru smluv je tzv. zákonná fikce. To znamená, že se musí u smluv na dobu neurčitou do registru napsat částka v hodnotě, jako kdyby hypoteticky smlouva mohla trvat 5 let. 5 let určitě trvat nebude a nebude tedy vyčerpaná, ale holt to jsou naše zákony a taky naší novináři, kteří za každou cenu hledají senzaci a neověřují si fakta. Opozice tedy zase dělá z úplně běžné a logické věci kauzu. Je to trapné, ale holt s takovými věcmi se musím smířit. Čím víc se nám jako koalici na Praze 11 bude dařit, tím víc se do nás opozice bude strefovat. Proto bych vás jen chtěl poprosit, když budete o mě nebo i mých kolegech číst nějakou kritiku – klidně se mě zeptejte jak to doopravdy je. Rád vám to vysvětlím a uvedu na pravou míru fakta. Vy si pak můžete udělat sami vlastní názor, jak věci leží a běží.

Tak to je snad vše, co se tento týden odehrálo. Nevím jak to, ale opět to byl velmi nabitý týden. Já teď jdu, jako každou neděli, přečíst materiály na pondělní poradu a Radu a dnes ještě i materiály na Zastupitelstvo, které proběhne ve čtvrtek 12. září. To budeme jako vždy přenášet on-line. Můžete se na nás dívat! 😍

Jestli máte nějaké podněty nebo stížnosti neváhejte mi napsat a já se pokusím sjednat nápravu, popřípadě předám podnět na příslušná místa.

A Vám všem přeji krásnou neděli a příjemný start nového týdne. Doufám, že se s mnoha z Vás setkám na Dnech Prahy 11. Nezapomeňte ve čtvrtek 12. září to vypukne!