Milí sousedé,
dnešní report je věnován z větší části projektu Arény ledových sportů, který poslední týdny hýbe mediálním prostorem i vztahy na radnici. Píšu o něm níže v textu. Tenhle projekt je také jedním z hlavních témat mimořádného zastupitelstva, které svolala opozice spolu s hnutím ANO a částí Pirátské strany, která se oddělila od starosty a svých radních. Ale pojďme klasicky popořadě den po dni tak, jak se věci minulý týden udály.
✅ Pondělí
V pondělí hned poté, co se proslechlo, že bude mimořádné zastupitelstvo, kde by se mohlo začít odvolávat, došlo překvapivě k průlomu v projektu rekonstrukce ubytovny Sandra. Stalo se tak asi i potom, co jsem kolegům na poradě vedení předložil podrobnou genezi celého projektu. V té jsem jasně popsal a s pomocí konkrétních dokladů ukázal, že to, co mnozí z radních tvrdili, absolutně není pravda. Poslední týdny se někteří totiž snažili vzbudit dojem, že jsem snad tutlal reálný stav budovy a že jsem si sám plánoval, jak rekonstrukce bude pokračovat. Zestručněnou genezi (vyplývající z té, kterou jsem předložil kolegům) naleznete dole v odkazu v komentářích, pokud by vás to zajímalo podrobněji.
Podstatné je, že jsme se minimálně s kolegy z TOP09/STAN po dvou měsících shodli na postupu, který je pro všechny přijatelný, a dohodli jsme se, že ve čtvrtek svoláme pracovní skupinu, kde to finálně prodiskutujeme s projektantem a stavebním dozorem, a rozhodneme. Jsem rád, že jsme konečně našli společnou řeč a nemusíme tenhle projekt rozhodovat na zastupitelstvu, kde by teoreticky mohlo dojít i k nějakému méně vhodnému rozhodnutí pro Prahu 11. Jako záložní variantu, kterou jsem plánoval, pokud bychom se s kolegy nedokázali opravdu na ničem domluvit, bylo předložit na zastupitelstvu možnost budovu svěřit magistrátu, aby ji dodělal magistrát, který na to má dost peněz. Praha 11 by pak ale přišla o vliv na její obsazování a také o příjmy z pronájmu, proto by to byl spíše krizový scénář.
Asi největší věcí na radě po delší době byly změny v naší firmě. Mám opravdu velkou radost, že se mi letos konečně podařilo prosadit změnu struktury Jihoměstské majetkové a.s., správcovské společnosti naší městské části. Ta je díky tomu nově BEZ politiků! Podrobnosti jsem vám k tomu už psal, kopíruji níže…
⬇⬇⬇
Zastupitelstvo totiž 2. září schválilo můj návrh na změnu struktury Jihoměstské majetkové na tzv. německý model. S ním se ruší zbytečné “manažerské patro” ředitele a náměstků a společnost bude nově řízena pouze představenstvem, jehož předseda je zároveň ředitelem společnosti. Nejen, že se tím ušetří finance za zbytečné funkce ve vedení firmy, ale hlavně se zrychlí a zefektivní její chod.
Navíc, jak už jsem psal v úvodu, součástí této transformace je i kompletní odpolitizování společnosti. Možná to zní jako banalita, jde však o zásadní krok k tomu, aby se Jihoměstská majetková mohla opět pevně postavit na nohy a získala stabilní vedení, které nebude závislé na výsledku voleb. Jedině bez turbulentních změn provázejících střídání politické reprezentace se totiž firma může dlouhodobě rozvíjet.
Po dvou letech, kdy se nám s kolegy podařilo úspěšně vyvést Jihoměstskou majetkovou z krize, tak odcházím z čela představenstva společnosti. Spolu se mnou představenstvo opustí i další zastupitelé z řad jiných politických stran a politici budou nyní zastoupeni jen v dozorčí radě, jak je to ostatně běžné i u většiny společností hl. m. Prahy. Na uvolněná místa v představenstvu coby řídícím orgánu firmy bylo vypsáno transparentní výběrové řízení a představenstvo tak bude nově složeno jen z odborníků nebo přímých zaměstnanců firmy.
Na rozloučenou mi dovolte rekapitulaci toho, co se nám během vedení Jihoměstské majetkové s kolegy povedlo:
👉 Hned po mém nástupu do čela představenstva společnosti v roce 2019 jsem zrušil funkce náměstků, pro které šlo jen o trafiky, a v tomto trendu nyní pokračuji. Z představenstva zmizí všichni zastupitelé včetně mě a vedení Jihoměstské majetkové tak bude plně profesionální.
👉 Podařilo se nám společnost finančně stabilizovat, což byl docela oříšek. Když jsem nastoupil do funkce, byla Jihoměstská majetková v minusu o 83 000,- Kč. Městská část bohužel volné prostředky neměla, aby pomohla, takže bylo jasné, že musíme najít zdroje jinde. V maximální možné míře jsme načerpali dotace a společnost konečně zastabilizovali.
👉 Personálně jsme obměnili účetní oddělení společnosti, protože výsledky interního auditu neustále ukazovaly, co vše zde nefunguje. Věřím, že aktuálně probíhající audit oproti tomu dopadne skvěle a potvrdí, že jsme udělali krok správným směrem.
👉 Faktury už nenosíme ze stolu na stůl, ale používáme sofistikovaný systém oběhu faktur, které se automaticky generují. Faktury je tak možné vyhledávat i zpětně, zpracovávat výkazy apod.
👉 Nastartovali jsme rozpočtový program URS, v rámci něhož veškeré námi předkládané rozpočty vychází z jednotné metodiky a ze zcela jasného zadání. Neexistuje tím pádem zakázka, která by se soutěžila nad cenou danou URSem.
👉 Zpřístupnili jsme informace o Jihoměstské majetkové veřejnosti, včetně možnosti on-line nahlížení do účetnictví společnosti (pro ekonomický odbor) nebo do hospodaření Zahrad Opatov (pro ekonomický a majetkoprávní odbor).
👉 Spustili jsme zcela nové webové stránky s neveřejnou sekcí pro ředitele našich škol a školek, kteří si zde mohou prohlédnout naplánované investiční akce či opravy školských zařízení a stav jejich přípravy. Na novém webu rovněž najdete přehled žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, zápisy ze zasedání představenstva společnosti a spousta dalších informací, které Jihoměstskou majetkovou opět více otevírají lidem. Web také pracuje s moderním, transparentním pořadníkem na plná parkoviště, který dříve fungoval podle zásady „kdo dá víc vrátnému, zaparkuje“.
Vedle změn, které se primárně týkaly zlepšení chodu společnosti, jsme rovněž přijali celou řadu opatření a novinek, na které si můžete „sáhnout“:
👉 Zrealizovali jsme už tři vlny oprav bytů ve správě městské části, a to v modu “in-house”. Zároveň jsme zpracovali novou metodiku na udržení konkrétního standardu u těchto bytů, takže je každý byt v bytovém fondu městské části obdobně zařízený a opravený.
👉 Začali jsem s pasportizací všech pozemků ve správě městské části Praha 11, díky čemuž jsme našli celou řadu neoprávněně zabraných nebo využívaných pozemků a zjednali nápravu.
👉 Získali jsme dotaci na nákup 2 elektroaut na vyvážení košů a odpadků ze sídlišť, takže nám už v jihoměstských ulicích nesmrdí dieselové multikáry!
👉 Rozšířili jsme a začali opravovat kamerový systém městské části.
👉 Otevřeli jsme pronájem bytů v Zahradách Opatov nově i ve veřejném zájmu, tedy za zvýhodněné nájemné 180 Kč/m2. Dnes je zde ve veřejném zájmu obsazeno 11 bytů, a to vesměs učitelkami z jihoměstských základních škol.
👉 Změnili jsme fungování Multidohledového centra (MDC), které dnes funguje zcela jinak než dřív: je plně automatizované a skutečně pomáhá chránit majetek a zdraví obyvatel Jižního Města. Ze systému často získáváme záznamy pro policii, která je díky nim schopná ztotožnit a vypátrat pachatele trestných činů. Také jsme přesunuli zásahovky z Říčan na Litochlebské náměstí, čímž se naprosto zásadně zrychlila jejich dojezdová doba v případě havárie či jiné mimořádně situace!
👉 Rozjeli jsme vlastní projekt úsporných opatření ve školách spočívající v zavádění rekuperace, zelených střech, solárních panelů atd. V roce 2021 vznikla celá řada investičních záměrů, na které budeme v příštích letech čerpat dotace a začneme je realizovat. Díky tomu budou jihoměstské školské budovy energeticky úsporné, šetrné k životnímu prostředí a moderní!
👉 Jihoměstská majetková také výrazně pomáhala během pandemie COVID-19, kdy distribuovala dezinfekci do škol, zřídila výdejové místo dezinfekce pro obyvatele Prahy 11 a zajišťovala dezinfekci v našich DPS. Velký dík za to patří středisku zeleně, které mělo na téhle pomoci hlavní podíl. V neposlední řadě jsem založil pracovní skupinu řešící investiční akce a opravy, která se pravidelně schází a řeší jak akutní, tak dlouhodobé záměry.
Na závěr bych rád popřál Jihoměstské majetkové a jejím pracovníkům hodně energie, odvahy a tah na branku. Věřím, že udrží trend, který jsme společně nastavili, a povedou společnost tak, aby dobře sloužila všem obyvatelům Prahy 11.
⬆⬆⬆
Dále k pondělí už jen pár bodů..
Přijali jsme dotaci na opravu a modernizaci výtahů ve speciálním domě pro vozíčkáře v Petýrkově ulici. Díky tomu budeme moci konečně staré a nevyhovující výtahy předělat na moderní, bezpečné evakuační. Ty by i v případě požáru mohly zachránit životy!
Schválili jsme, že na parkoviště u bazénu bude moci PRE vybudovat moderní rychlonabíječku pro elektromobily s výkonem 175 kW!
Udělali jsme další slevy nájemného za covidové uzavírky.
A schválili jsme dodatek číslo 5 pro rekonstrukci Sandry, podle kterého kompletně dojedeme současnou etapu interiérů.
V pondělí bylo také svolané mimořádné zastupitelstvo, o které požádalo 13 zastupitelů z Hnutí pro Prahu 11, 4 moji kolegové z hnutí ANO a 3 zastupitelé od Pirátů, kteří se odtrhli od svého starosty a radních a jasně tak vyjádřili nespokojenost s tím, jak to teď na radnici vypadá. Zastupitelstvo se bude konat 1.10. v KC Zahrada s tímto navrženým programem…👇
1⃣ Aréna ledových sportů
2⃣ Ubytovna Sandra
3⃣ Situace v koalici, v Radě MČ Praha 11 a vyvození odpovědnosti za krizový stav radnice MČ Praha 11
✅ Úterý
V úterý jsem měl celé dopoledne porady s mými odbory a Jihoměstskou. Hlavně ohledně probíhajících projektů. Aktuálně je v plném proudu zateplení ZŠ Ke Kateřinkám, dokončujeme rekonstrukci WC v Mikulce a taky zahajujeme přípravné práce pro bourání komínu Křejpského 1531.
Co je však podstatné zmínit, tak v úterý se hlavně konal dětský den pořádaný společností AR Delta, a.s., tedy firmou, která má stavět Areál ledových sportů u ZŠ Ke Kateřinkám. To by samo o sobě nebylo nic špatného. Problém je v tom, že doteď nám nikdo nevysvětlil, KOLIK akce stála a KDO ji platil a z JAKÝCH peněz. Ve společnosti AR Delta má naše městská část 50% podíl a po minulém zastupitelstvu jsme se společností v neshodách.
Zastupitelstvo mi dokonce uložilo hledat cesty, jak z projektu vystoupit a dostat se zpět k našim penězům, které jsme do firmy vložili. Někteří kolegové nechodí daleko ani od termínů, že mají podezření na tunelování veřejných prostředků v této dnes neprůhledně nastavené spolupráci. Zastupitelstvo si na svém minulém jednání navíc vyhradilo kompetenci rozhodovat o všem, co se týče této firmy. Navzdory tomu, že pořádání akce dětského dnu nikdo neschválil, nikdo neví kolik stál a kdo a z jakých peněz ho platil, tak se konal.
A korunu tomu nasadili opět Piráti, kteří si na tom udělali svoji kampaň. Akce se účastnil kromě jiných třeba vysoce postavený kandidát do sněmovny @Jakub Michálek a využil ji i na svých sítích k volební kampani.
Působí to tedy tak, že si Piráti platí volební kampaň načerno z netransparentních financí společného podniku firmy, ve které je navíc MČ v tuto chvíli ve při. Věřím, že to řádně prozkoumá úřad pro dohled nad financováním voleb, protože podle mě jde o podvodné jednání Pirátů, kteří nejenže zneužili dětský den pro kampaň, ale ještě si tuto kampaň nechali patrně platit neprůhledně z firmy AR Delta, a.s.
Je to věc, kterou bychom určitě rádi prošetřili na kontrolním výboru a na mimořádném zastupitelstvu.
Co je třeba k tomu ještě dodat a co je fakt už neskutečné, že se Piráti a dokonce i zástupci AR Delta snaží v mediálním prostoru vzbudit dojem, že hnutí ANO nechce projekt dostavět a že mu hází klacky pod nohy. Opak je pravdou! My od začátku a to už od minulého volebního období stavbu podporujeme. Chceme, aby se aréna dostavěla, ale NE za každou cenu. Dlouhodobě máme podezření na neefektivní zacházení s veřejnými prostředky a dlouhodobě nám partneři neposkytují požadované informace. Proto se domníváme, že nejlepším řešením bude z projektu vystoupit, dostat se zpět k vloženým financím a nechat za jasných podmínek a pravidel projekt dostavět a provozovat soukromého investora. V každém případě jsme ale PRO dostavbu a otevření co nejdříve! Jen se prostě jako Piráti nesmíříme s poměrně velkými riziky a otazníky, které celý projekt dlouhodobě budí.
✅ Středa
Jako tradičně jsem ve středu ráno publikoval své bytové okénko. Vkládám níže…
⬇⬇⬇
Pražský primátor Zdeněk Hřib tento týden s velkou slávou avizuje výstavbu tří set nových městských bytů. Pokud ale informaci uvedeme na pravou míru, zjistíme, že ve skutečnosti není co slavit. Naopak dostupné bydlení v Praze po třech letech vlády Pirátů připomíná poušť, kde nic tu nic.
Prvním důvodem je, že primátor Zdeněk Hřib si, řečeno slovy klasika, trošku zapřeháněl. Nejde totiž o výstavbu jako takovou, ale o pouhé schválení přípravy stavebních projektů. Ještě zásadnějším problémem je ale zvolené tempo.
Přestože k projektům na vybudování 300 městských bytů příští týden pravděpodobně přibude schválení plánu na 400 dalších jednotek, jejich příprava a výstavba potrvá minimálně dalších několik let.
To znamená, že město nedostojí ani už tak skromnému cíli postavit alespoň 500 obecních bytových jednotek ročně, který si před pár měsíci vytyčilo ve své strategii pro rozvoj bydlení. Se slevováním z původně plánovaného tempa se navíc počítá i v dalších letech. Jak jinak si vysvětlit čerstvá vyjádření, podle kterých by na městských pozemcích mohlo v příštích dvou desetiletích vyrůst šest až sedm tisíc bytů, tedy asi o třetinu méně, než byl původní záměr?
👉 Pokud se od takto nastaveného trendu nepodaří rychle odchýlit, bude manko městských bytů s každým dalším rokem ošklivě narůstat. Kam až vede kumulativní propad ve výstavbě, si můžeme ukázat na statistice, kterou najdete v níže uvedeném odkazu: v důsledku sedmnácti slabších let, kdy se oproti dlouhodobému průměru stavělo pomaleji, je naše země dnes chudší o více než 110 tisíc bytů. A já zcela souhlasím s autorem článku, že tyto nepostavené byty nám dnes bolestně chybí.
Jak hodnotíte plány na výstavbu městských bytů vy❓
Připadá vám zvolené tempo dostatečné, nebo se přikláníte k názoru, že je potřeba výrazně zrychlit❓
Těším se na vaše komentáře, napište i je jako obvykle sem dolů, pod příspěvek👇👇👇.
⬆⬆⬆
Dopoledne jsem měl schůzku s paní ředitelkou MŠ a ZŠ Montessori v Hrudičkově ulici. Prošli jsme si zahradu, omrkli pokácené topoly a probrali novou výsadbu. Znovu mi paní ředitelka zopakovala pochvalu za rychlé vyřešení problému a vůbec nechápe, jak kolem toho kolegové v radě mohli dělat dusno. Šlo přece o zdraví dětí! Nicméně i tuto budovu trápí více problémů. Do střechy místy teče, v areálu je propadlý chodník a problém je, že my nemáme dost financí na opravy ani našich škol a školek, natož těch, které máme dlouhodobě pronajaté. Bavili jsme se tedy o možnosti, kdy bychom dovolili nájemci si budovu zrekonstruovat výměnou za to, že třeba prodloužíme nájemní smlouvu. Chci tuto možnost probrat s kolegy, protože jinak nevidím reálnou cestu, jak budovu opravit. Pro mě jsou v tuto chvíli prioritní investice do škol a školek v našem vlastním provozu.
Zbytek dne jsem připravoval materiály na radu a poradu a taky vyřizoval úkoly nebo interpelace z posledního zastupitelstva.
✅ Čtvrtek
Na dopoledne jsem po dohodě s kolegy z TOP09/STAN svolal pracovní skupinu na dostavbu Sandry. Diskutovali jsme s projektanty a zástupci stavby, jak by bylo možné zbylé práce rozdělit do etap tak, abychom mohli zahájit alespoň část prací bez kompletního finančního krytí. Dohodli jsme se zhruba na možném řešení. Jen ho ještě musí přesně ověřit a rozpracovat projektant, což slíbil udělat zhruba do dvou týdnů. Do té doby tedy další rozhodnutí o pokračování rekonstrukce patrně nepadne. Nicméně pozitivní je, že máme alespoň elementární shodu na dalším postupu s většinovou podporou v Radě.
Pak jsem měl hned navazující schůzku na další možnosti financování Sandry a případně dalších projektů.
Přes poledne jsem zaskočil na XXII. ročník Sportovních her seniorů a handicapovaných občanů Jižního Města. Ten se opravdu moc povedl! Vyšlo úplně super počasí. Skvělá práce mého kolegy Petra Jiravy! 👏👍😍 Mimochodem, věděli jste, že právě Petr Jirava byl ten, kdo s těmito hrami před 22 lety začal a kdo je vymyslel? Když se projdu na takové akci plné našich starších ale veselých a šťastných sousedů, cítím, že práce na radnici dává ještě smysl. 👍 Do komentářů vám dávám odkaz na fotky!
Večer pak probíhal výbor pro územní rozvoj, který vede kolegyně Marta Šorfová. Hlavní téma tohoto roku je připravovaný bytový dům v Exnárově ulici, který by měla stavět naše radnice. Kdo mě sledujete pravidelně, víte, že bytů je v Praze nedostatek. Obzvlášť těch obecních. Proto jsem rád, že se podařilo diskusi udržet v rovině o tom, co a za jakých podmínek na pozemku stavět, a ne v gardu “stavět se nebude nic”. MČ Praha 11 má jediný zcelený pozemek vhodný pro stavbu bytů pouze v této lokalitě. Pozemky nejsou a tenhle pozemek je příliš cenný na to, aby na něm nikdy nic nebylo. Pochopitelně na druhou stranu není možné, aby si tam radnice projektovala bytový dům přes odpor místních a sousedů. Proto kolegové z hnutí ANO hlasovali pro usnesení, které říká, že než se pustíme do dalších fází přípravy projektu, je potřeba detailně prodiskutovat všechny varianty a možnosti se zástupci okolních domů. Musíme společně hledat takovou shodu v území, která pokud možno nebude nikomu vadit.
Později večer jsme pak měli jednání před mimořádným zastupitelstvem na půdorysu bývalé koalice ANO, ODS, TOPSTAN a Pirátů. Znovu jsme zopakovali Pirátům, co nám brání v korektní spolupráci s jejich stranou. Zastupitelstvo v pátek 1.10. by mělo, věřím, část problémů a lumpáren Pirátské strany napravit. Budeme chtít dořešit Arénu ledových sportů, kde aktuálně Pirátská strana skrze svého nikým nevoleného nominanta Petra Přenosila (Hřibova pravá ruka) brání v transparentnosti. Dále budeme chtít zrušit výbor pro otevřenou radnici, který je jen trafikárnou Pirátů a kvůli jejich neschopnosti nemá skoro celý rok ani předsedu a neschází se a nikdy nic konkrétního neprosadil. A také budeme chtít prodiskutovat, co jednotliví radní udělali pro Prahu 11 za dobu svého působení ve funkci a zda není na čase na nějakou změnu. Určitě se v pátek dívejte, bude to rozhodně stát za to.
✅ Pátek
Pokud čtete mé reporty už déle, pak víte, že každý pátek řeším podněty od občanů a dále také dodělávám resty. Ani tentokrát to nebylo jinak. Odpovídal jsem na vaše zprávy a předával vaše podněty dále ke kolegům, kteří se mohou postarat o jejich realizaci. Děkuji za vaše vzkazy. Přijde mi, že jich je každý týden více, a za to jsem nesmírně rád.
Jinak nám ten týden skončil stejně rychle jako začal. Pozítří máme státní svátek a pro mnoho lidí to znamená příjemně prodloužený víkend. Co u vás? Jedete na výlet nebo si třeba jen odpočinete, pokud máte volno v pondělí i úterý? A co svátek české státnosti? Slavíte ho nějak speciálně? Podělte se se mnou v komentářích. 🙂
Tím bychom byli zase na konci. Děkuji za přečtení mého reportu a budu se těšit, že mě budete sledovat i nadále. Hezký zbytek víkendu!