Milí sousedé,
tedy povím vám, letí to… Dnes je už poslední únorový den a jaro neodbytně klepe na dveře. Snad teplo a sluníčko přinese i trošku optimismu a lepší nálady do té naší utrápené, pandemií vláčené republiky. Dnes vám posílám fotku z hezké procházky po Jižním Městě, kdy jsem po delší době mohl konečně odložit bundu a kabát a být tak venku jen ve svetru. S kolegy z rady jsme prováděli po Praze 11 paní radní Hana Kordová Marvanová a ukazovali jsme jí potenciálně vhodné pozemky pro výstavbu dostupného družstevního bydlení. Ale o tom si povíme více až v reportu níže… Tak pojďme na to.

Pondělí

V pondělí jsme na poradě vedení projednávali další nákup zdravotních pomůcek vzhledem ke zhoršující se pandemické situaci a silnému nástupu 4. vlny. Odsouhlasili jsme panu starostovi nákup dalších 50 000 ks respirátorů FFP2, 3 000 ks respirátorů FFP3 standard, 1 000 ks respirátorů FFP3 nano a 500 ks dezinfekčních sprejů.

Dále jsme projednali zhoršující se stav některých lávek pro pěší na území naší městské části, které bohužel nejsou v našem majetku. Výsledkem by měl být dopis kolegy radního Dušky na TSK Praha s výzvou k řešení situace.

Taky jsme projednali petici občanů proti realizaci výstavby psího hřiště na úpatí kopce Chodová u ulice Nechvílova. O této kauze jsem vám už v minulosti psal. Vyslyšeli jsme petenty a občany z lokality a kolega Lepš vytipoval jiné vhodnější místo. To bude v nejbližší době prezentovat občanům a kolegům z koalice i opozice.

Přes obědovou pauzu jsme s kolegou Sedekem točili reportáž o tom, co se aktuálně děje a bude dít s Pochozí zónou Háje. To je ten velký objekt, pod kterým je tubus metra, nad metrem je dále několik pater garáží a nad tím vším jsou tisíce dlaždic, po kterých denně chodí desetitisíce lidí do a z metra. Reportáž najdete dole v komentářích.

Odpoledne jsme měli mimořádnou radu, kde jsme formálně odsouhlasili nákupy respirátorů a dezinfekcí. Také jsme dali mandát panu starostovi Dohnalovi zastupovat městskou část na valné hromadě firmy AR Delta. Ta je společným podnikem Prahy 11 a soukromého investora pro výstavbu ledové arény u ZŠ Ke Kateřinkám.

Večer pak proběhl mimořádný finanční výbor, na jehož část jsem se připojil. Tématem finančního výboru byla právě zmíněná výstavba arény ledových sportů. Projekt nabírá zpoždění a mnoho zastupitelů nejen z řad opozice začíná mít obavy ohledně toho, jak to s ním dopadne. Já a moji kolegové z hnutí ANO máme od začátku k postupu v této věci silné výhrady. Městská část do projektu vstoupila více než před rokem s tím, že do společného podniku vložila 35 milionů Kč. Naši koaliční partneři si na tento projekt museli půjčit a zadlužit tak naši městskou část. Projekt se bohužel nejen nikam neposouvá, ale vznikly i závažné pochybnosti o tom, zda je vůbec dodržována akcionářská smlouva. V té se píše doslova, že dokud nebude podepsaná smlouva o dílo na celou stavbu a smlouva o úvěru u bankovního ústavu na celou stavbu, může MČ Praha 11 kdykoli ze společného podniku odejít. Tento společný podnik v takovém případě pak musí Městské části vrátit vložených 35 milionů. Nyní však panují obavy, že společnost nemá dostatek finančních prostředků, aby mohla tento smluvní závazek v případě potřeby vůbec naplnit. I z tohoto důvodu během února odstoupil náš zástupce ze správní rady společnosti Jan Říčař, který byl u přípravy projektu od jeho počátku. Hnutí ANO na Praze 11 v tuto chvíli vidí realizaci projektu jako velmi problematickou a nechceme se toho nadále aktivně účastnit.

Vzhledem k tomu, že jsme postup s úvěrem na společný podnik od počátku kritizovali a koaličním partnerům jsme na tento postup přistoupili jen se skřípajícími zuby a přivřením obou očí, nejde o nějaké diametrální otočení názorů. Jak dobře víte z mých reportů, tak na Jižním Městě realizuji s kolegy mnoho dalších projektů, které máme plně pod kontrolou a mají pro nás vyšší prioritu a těm se chceme věnovat. Neříkám, že projekt Ledové arény odsuzujeme k neúspěchu. Naopak si přejeme s kolegy, aby byl dokončen co nejdříve, ale nebudeme se tohoto společného podniku dál aktivně účastnit. Jednoduše řečeno, kolegové jej velice chtěli, prosadili si jej, tak ať si vyřeší problémy s ním spojené. Největší odpovědnost v tomto případě jde za starostou Jiřím Dohnalem, který koalici garantoval svým jménem, že zvolený postup je správný a že projektu věří i se s svými kolegy na magistrátu Vítem Šimralem a primátorem Hřibem.

Protože nemám rád kritiku bez návrhu řešení, tak za sebe vidím jediné rozumné řešení této šlamastiky. A to takové, aby starosta Dohnal vyjednal se svými kolegy na magistrátu, že projekt od soukromých spoluvlastníků v nějaké fázi vykoupí hlavní město Praha a že jej dokončíme jako standardní investiční projekt vlastněný městem. Nicméně o tom se kolegové z koalice zatím příliš bavit nechtějí, takže řešení nechám na nich.

Vám občanům a mým voličům však můžu slíbit to, že spolu s kolegy z našeho klubu a hlavně Martinem Horákem, předsedou finančního výboru, budeme velmi bedlivě a důkladně sledovat a analyzovat další kroky našich koaličních partnerů v tomto projektu zejména v ohledu, zda nedochází k plýtvání nebo ohrožení veřejných peněz.

Finanční výbor nakonec skončil tím, že uložil předsedovi správní rady společnosti, aby si vyjednal u obou akcionářů povolení informovat zastupitele o všem, co se ve firmě děje. Jsem zvědav, zda se alespoň toto povede.

Úterý

V úterý jsem svolal širší schůzku ohledně kumulujícího se problému s uvolněnými byty. Je to i časté téma opozice, totiž to, že se nám na městské části kupí volné byty, které jsou však v tak špatném stavu, že je nemůžeme jednoduše znovu obsadit a na jejichž rekonstrukci nemáme dost financí. Jelikož se nám na přelomu roku osvědčilo nabídnout některé nezrekonstruované byty na trhu formou soutěže, kdy si kdokoli může pronajmout obecní byt za zvýhodněné nájemné (140 Kč / m2) a pak si ho na vlastní náklady opravit, rozhodli jsme se, že v tomto směru budeme pokračovat. Vytipujeme co nejdříve cca 10 takových bytů a ty opět nabídneme všem občanům v otevřené soutěži. Budu vám o tom samozřejmě psát!

Po obědě jsem měl schůzku s naší paní ministryní Klárou Dostálovou. Řešili jsme hlavně problematiku nového stavebního zákona, který se svými lidmi připravuje v parlamentu. Jsou kolem toho velké vášně a, jak už to tak bývá u velkých novel zákonů, i spousta dezinformací a nepravd. Připravím vám k tomu samostatný článek. Kromě této novely jsme řešili i Metropolitní plán, který připravuje náměstek primátora Petr Hlaváček a jeho tým. A taky jsme diskutovali problémy s bydlením v Praze a jak můžeme společně urychlit výstavbu dostupného bydlení. Ze schůzky postupně napíšu několik článků.

Odpoledne jsme pak měli schůzku pražských starostů a místostarostů za hnutí ANO, kde jsme sdíleli informace z našich městských částí. Diskutovali jsme hodně právě i to, jak se postavíme k chystané novele stavebního zákona, nebo si sdíleli zkušenosti v boji proti koronaviru, co se týče nákupu ochranných pomůcek a očkování. Musím říct, že někdy trošku závidím práci kolegům z bohatších městských částí, protože dnes v době krize mají mnohem širší paletu nástrojů, jak pomáhat svým občanům, živnostníkům a podnikatelům, než mám já na Praze 11 s “prázdnou pokladnou”, kterou jsme zdědili po našich předchůdcích…

Středa

Ve středu jsem začal poradou na Jihoměstské majetkové. Podali jsme několik dotačních žádostí na zlepšení energetické náročnosti našich školních budov. Budeme je tak moct nejen zmodernizovat, ale do budoucna ušetříme nemalé prostředky za energie. Na tyhle projekty se opravdu těším.

Během rána jsem vám taky napsal další díl mého seriálu o bydlení, kde jsem se zamyslel nad výsledky průzkumu agentury Median, která mapovala pohled mladých dospělých na problematiku dostupnosti bydlení🏠. A jakkoli rozumím jejich frustraci ze současné nelehké situace, rád bych okomentoval dva důležité názory, které jsou u dotazovaných hojně zastoupeny.

👉 Jako zcela mylná se ukazuje představa, že hlavní příčinou nedostupného bydlení jsou investiční nákupy nemovitostí, které zvyšují jejich cenu. Z dat realitního trhu totiž vyplývá, že drtivá většina prodávaných bytů je v současnosti kupována nikoli spekulanty, ale za účelem vlastního bydlení, případně rodiči pro své potomky.
👉 Více než polovina respondentů se také domnívá, že by trh s byty měl regulovat stát. Souhlasím, že jistá korekce je třeba. Jsem nicméně přesvědčen, že tam, kde je to možné, bychom před umělými restrikcemi měli dát přednost přirozeným regulačním prvkům. Tuto roli, jak už jsem ostatně mnohokrát zmiňoval, může na trhu s bydlením sehrát robustní obecní bytový fond. Právě díky němu by důstojné a cenově příznivé bydlení bylo dostupné i mladým rodinám a lidem na prahu profesního života.

Máte pocit, že to dnešní mladí mají se získáním bydlení těžší než předchozí generace
Zvažujete, že byste svým dětem pořídili nemovitost
Napište mi prosím svůj názor pod příspěvek do komentáře 👇👇👇.

Pak jsme měli s kolegou Sedeke schůzku, kde jsme diskutovali možnosti výstavby dostupného bydlení na Jižním Městě. Byl nám představen unikátní koncept, jak se dají relativně levně stavět byty. Chceme si to více prostudovat a pokud to zhodnotíme jako realizovatelné, zkusíme tento koncept zapojit do našich připravovaných projektů družstevního bydlení.

Odpoledne jsem pak měl delší poradu s paní vedoucí majetkoprávního odboru. Řešili jsme hlavně dlouhodobé (komunikační) problémy mezi jejím odborem a naší společností Jihoměstská majetková a další koncepční problémy, na jejichž řešení není obvykle na pravidelných poradách čas.

Čtvrtek

Ve čtvrtek jsem měl jednání s majiteli Obchodního centra Opatovská, se kterými řeším možnost zvýhodněného dočasného parkování v jejich objektu pro současné rezidenty a nové obyvatele zrekonstruovaného objektu ubytovny Sandra. Hodně z vás, sousedů z okolí této naší stavby, mi píšete v obavách o zhoršení stavu parkování po zprovoznění Sandry. Připravujeme sice výstavbu parkovacího domu v sousedství, ale jeho projektování a realizace nějaký čas zabere. Než bude hotov, rád bych dopravu v klidu vyřešil za pomocí našich garáží v objektu Zahrady Opatov a v soukromém objektu OC Opatovská. Tyto dva nedaleké objekty by měly být schopny dočasně saturovat problém s parkováním, než bude vystavěn a zprovozněn nový parkovací dům určený jak pro Sandru, tak i pro magistrátní Hotel Opatov.

Přes den jsem měl jednání s několika našimi podnikateli, kterým se snažím neustále pomáhat v boji s pandemií. Je to složité, nemáme prostředky na to jim odpustit víc peněz nad rámec vládních balíčků. I přes jejich čerpání jsou někteří na pokraji sil a svých životních úspor. Takže uzavíráme různé splátkové kalendáře, dohody o uznání a odložení splácení dluhu. Doba je v tomto ohledu čím dál složitější, ale všem, kdo se na mě obrátí, garantuji, že si je vyslechnu a pokusím se s nimi hledat nejlepší možnosti, jak pomoci.

Pátek

V pátek ráno jsem měl skoro hodinový rozhovor s velmi aktivním studentem vysoké školy, který píše svou bakalářskou práci o ubytovně Sandře a její rekonstrukci. Mapuje důvody, proč objekt tak zchátral a proč se na Praze 11 mnoho let politici hádali, co s objektem dál bude. Moc mě těší, že moje práce zajímá studenty vysoké školy a bylo mi ctí zodpovědět všechny otázky a už teď se těším na to, až si budu moci hotovou bakalářskou práci o Sandře přečíst!

Pak jsem měl opět schůzky s občany. Řešili jsme hlavně bydlení a taky rozbité silnice po silných mrazech.

Po obědě přijela paní radní hl.m.Prahy Hana Kordová Marvanová a my jsme jí ukázali postupně všechny pozemky na Praze 11, které jsou vhodné k budoucí městské bytové výstavbě dostupného družstevního bydlení. Shodli jsme se na tom, že tyto projekty je nutné urychlit a nastavit ještě užší spolupráci mezi naší městskou částí a hlavním městem. Paní radní nám přislíbila maximální součinnost a pomoc, za což jí děkuji a na další spolupráci se těším!

Pokud máte trošku času a chuť si přečíst více o mé práci, do komentářů vám dávám ještě jednou odkaz na souhrn naší práce za 2 roky na radnici, který jsem nedávno publikoval.

Tak a to by bylo zase vše, milí sousedé. Zítra se to zase rozjede naplno, čeká nás rada a také setkání s řediteli škol, kde budeme řešit jejich dopis pro radnici, o kterém jsem vám tu také už nejednou psal. Určitě nadále sledujte můj profil, budu vás dále informovat o všem důležitém, co se děje. Děkuji za vaši pozornost a užijte si zbytek víkendu.