Milí sousedé,
dnes vám posílám fotku ze střechy nové radnice městské části Praha 7, kam jsem byl pozván na exkurzi. Výhled mají slušný, co říkáte?
Tak a jako každou neděli pojďme na to, co se událo za uplynulý týden!
✅ Pondělí
Ráno jsme začínali pravidelným antigenním testem. Musíme se na radnici všichni povinně testovat. Prošel jsem s negativním výsledkem, takže jsem mohl pokračovat do své kanceláře a na poradu mezi kolegy.
Tam jsme řešili třeba bourání komínu v Křejpského ulici. Staré nepoužívané komínové těleso přiléhající k panelovému domu je v tak špatném stavu, že na něj stavební úřad vyhlásil loni demoliční výměr. Bohužel objekt patří soukromé firmě, která na urgence a výzvy k bourání nereaguje, a tak se toho musíme chopit se stavebním úřadem a exekutorem my. S kolegy připravujeme projekt bourání tak, abysme komín sundali nejen bezpečně, ale ideálně i bez nečekaných víceprací.
Dále jsem kolegům představil možnost znovuzprovoznění poradenského centra pro podnikatele. Rád bych pomohl našim podnikatelům, kteří už opravdu melou z posledního. Moji kolegové na úřadě nemají kapacitu všem radit, jak a kde vyplňovat různé formuláře na dotace a podporu, tak bych to rád aspoň dočasně suploval externí poradenskou firmou. To, co jsem pro podnikatele udělal loni, bylo dost drahé, takže jsme se s kolegy dohodli na tom, že je třeba najít levnější řešení. Do týdne jsem slíbil, že to zkusím se svými lidmi vymyslet. Takže dám vědět!
Taky jsem kolegům oznámil, že jsem splnil část otevřeného dopisu ředitelů našich škol, který se týkal majetku a investic. O tom už jsem vám psal v týdnu. Pokud vás zajímají podrobnosti, odkaz najdete v komentářích pod tímto článkem.
Dále jsme projednali studii na nové koupaliště a další postup.👇
Jak jistě víte, na jaře roku 2019 nová Rada MČ Praha 11 deklarovala, že prověří možnost vybudování veřejného venkovního koupaliště na Praze 11. Dotaz na toto téma padl i v mém posledním živém vysílání. Dovolil jsem si tak pro vás některé z informací stručně shrnout. Pod odkazem uvedeným níže zároveň můžete postupně zjišťovat aktuální informace k situaci ohledně koupaliště a podívat se na dokumentační materiály pro jeho vybudování.
V letním období 2019 započaly první přípravné práce a na podzim téhož roku vznikla na radnici oficiální pracovní skupina MČ Praha 11 složená ze zástupců všech politických stran a vytipovala několik vhodných lokalit. Na základě následných prověření několika různých variant vyšla jako nejvhodnější lokalita v blízkosti areálu Jedenáctka Vodní svět u ulice Mírového hnutí, a to z několika důvodů. Následovalo zadání pro vypracování Studie proveditelnosti díky níž je možné určit, zda je lokalita vhodná pro umístění daného areálu, v jakému rozsahu a za jakých podmínek. V tuto chvíli je konečný výběr lokality stále v řešení. Dle mých informací by v blízké době měla pracovní skupina MČ Prahy 11 jednat o jejím výběru i výsledné variantě koupaliště.
Osobně zastávám názor, že lokalita má své limity, ale dá se s nimi pracovat. Například silnice je zde dost vytížená, nicméně dopravní situace by se v těchto místech měla do budoucna zlepšit díky zprovoznění části Pražského okruhu 511. Nejsem však úplně fanouškem myšlenky, kdy by koupaliště mělo mít kapacitu 2000 lidí. Během parných letních dnů ani taková kapacita nebude plně stačit pro pokrytí kapacity celé Prahy 11. Naopak bych se přikláněl k variantě trochu menšího koupaliště s vidinou vybudování dalšího. Je třeba zmínit, že v této situaci nejsem rozhodující osobností, tento projekt připadá zejména v kompetenci pana starosty Dohnala. Shodneme se však, že Praha 11 a její obyvatelé si po dlouhých letech venkovní koupaliště opravdu zaslouží!
Jako poslední jsme projednali novelu zákona o zásadách odpovědného zadávání veřejných zakázek. Podle novely zákona bychom měli více přihlížet k plnění ekologických a sociálních cílů. Dohodli jsme se, že v tomto ohledu upravíme i naši směrnici pro vyhlašování veřejných zakázek.
Odpoledne jsme měli ještě krátkou Radu, na které jsme museli schválit nákup nových licencí Microsoft Teams, což je dnes hlavní komunikační nástroj radnice, přes který pořádáme nejen porady vedení a rady, ale i porady odborů a mnoho schůzek. Bohužel Microsoft ukončil podporu zdarma a donutil nás utratit za jejich program skoro milion Kč.
V pondělí jsme končili koaliční schůzkou na projekt Arény ledových sportů. Náš klub současný stav v této věci dlouhodobě kritizuje a chce od koaličních partnerů řešení. Tento projekt bude také zcela jistě předmětem diskuse na příštím Zastupitelstvu. Stále není přes všechny sliby našeho partnera uzavřená smlouva o úvěr, ani smlouva o dílo se zhotovitelem stavby. Přitom už v červnu tohoto roku měla být stavba podle původního plánu hotová. Ze smlouvy o právu stavby vyplývá, že pokud stavba nebude do června hotová, musí společnost platit pokutu 100 000 Kč měsíčně za zdržení.
✅ Úterý
V úterý jsem pořádal s naší poslankyní

Monika Červíčková

v Poslanecké sněmovně kulatý stůl na téma Dostupného bydlení. O setkání u kulatého stolu nad tématem dostupného bydlení jsem vás informoval a streamoval jsem jej i zde. Pražská poslankyně Monika Červíčková přizvala experty z různých oblastí a kromě diskuse nad návrhem zákona o dostupném bydlení, bylo hlavním smyslem diskuse najít další možná řešení, jak dostupnost bydlení pro specifické cílové skupiny – především mladé rodiny – zvýšit.

Praha se prostě dostala na pokraj absolutní nedostupnosti bydlení. Určitě za to může i fakt, že přes veškerou naši snahu a přípravu několik projektů, které mohly do bytového fondu města přinést až tisíc bytů, současné vedení Prahy v čele s primátorem Hřibem tyto projekty nechalo ležet ladem.
👉Dlouhodobě se v Praze také povoluje výstavba výrazně méně bytů, než jich je potřeba. V roce 2020 to bylo 3 246 bytů, přitom Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy definoval, že jen pro zachování přirozené obměny bytového fondu města je nutné stavět ročně minimálně 6 000 bytů. I to má za následek extrémní zvýšení cen bytů ze zhruba 56 tisíc Kč za m2 v roce 2015 až na cca 120 tisíc Kč za m2 nyní.
Přes den jsme měli pracovní jednání s architekty, kteří malují parkovací dům u Sandry a Hotelu opatov a musím vám říct – vypadá to skvěle! Už se těším, až vás budu moci s oficiálními obrázky a informacemi seznámit.
Taky jsme řešili s kolegou Martinem Sedeke zadání studie na výstavbu bytového domu dostupného družstevního bydlení v ulici Exnárova. Moje představa je hledat takový tvar a objem domu, který zapadne do celkového rázu místa a nijak nezastíní ani nezacloní současnou výstavbu. Pokud bychom se jako městská část rozhodli pro výstavbu bytového domu na této parcele, tak za mě jedině s menším projektem, který přijmou místní.
Večer jsem pak poprvé pořádal online video setkání s vámi – mými sousedy. A řešili jsme toho opravdu hodně, celou hodinu jste mě zasypávali otázkami. Nebudu to tu přepisovat, video si můžete pustit ze záznamu, v komentářích dole vám dávám odkaz. Další živé video s vámi plánuji 20. dubna v 18 hodin, tak pokud se mě na něco budete chtít zeptat, dejte si to do kalendáře. Já vám to samozřejmě zase včas připomenu!
✅ Středa
Jako každou středu jsem vám ráno napsal svůj aktuální komentář k bytové politice v Praze. Psal jsem tentokrát o kontribuci investorů. Kopíruji níže.
⏩ Otázka, jak financovat výstavbu🏠 a údržbu místních školek, škol, parků a dalších prvků občanské vybavenosti, zaměstnává nejen developery, ale samozřejmě také instituce, které mají péči o rozvoj Prahy přímo v popisu práce. Institut plánování a rozvoje Prahy – IPR za tímto účelem přišel s Metodikou kontribuce developerů, která určuje, jakým způsobem by developeři měli přispívat k budování občanské vybavenosti v lokalitách, kde realizují výstavbu. A stejně jako v případě návrhu ze strany developerů, o kterém jsem tu psal minule, je můj postoj k této koncepci rozporuplný.
Předně chci poznamenat, že jsem rád, že dokument, o jehož schválení budou pražští zastupitelé hlasovat již v červnu, vůbec vznikl👍.Vnáší totiž do vztahů mezi samosprávami a developery určitý řád, který zde doposud chyběl. Jasná pravidla, o která se jejich spolupráce bude moci opřít, se bezesporu pozitivně projeví na stabilitě dlouhodobého plánování.
Jsem nicméně přesvědčený, že pokud do celého procesu nebude zapojený také stát, jedná se pouze o polovičaté řešení. Teprve s jeho účastí totiž lze řešit otázku částečného financování občanské vybavenosti z určitého procenta DPH odvedeného z každého postaveného bytu. O této problematice opakovaně diskutuji i na půdě sněmovny s Monika Červíčková, naposledy minulý týden u kulatého stolu k dostupnému bydlení. Ale o tom, vám napíšu ještě samostatný příspěvek.
👉Pokud financováním rozvoje občanské vybavenosti zatížíme pouze developery, hrozí, že se jejich zvýšené výdaje promítnou do dalšího zdražování bytů – především tam, kde výstavbu nebude provázet změna územního plánu, která by lokalitu dále zhodnocovala. A to je, předpokládám, cesta, kterou se vydat nechceme.
Jaké výhody nebo naopak úskalí návrhu IPR vidíte vy❓
Napište mi prosím svůj názor sem dolu 👇👇👇 do komentářů.⏪
Zbytek dne jsem pak plnil úkoly a resty, které se mi nakupily z minulých rad a porad.
✅ Čtvrtek
Ve čtvrtek ráno jsem měl schůzku s náměstkem primátora

Petr Hlaváček

. Řešili jsme spolu především problematiku dostupného bydlení, ale také pohled a mou kritiku ke kontribuci investorů nebo Metropolitnímu plánu.

Pak jsem využil pozvání předsedy bytového výboru Pavla Zelenky k exkurzi po nové radnici městské části Praha 7. Jelikož s kolegy na Jižním Městě také přemýšlíme o stavbě nové radnice, která by jednou sjednotlila všechny naše provozy z Ocelíkové, Vidimové, Roztylské a Sandry, rád využiji každé příležitosti nechat si předvést, jak to funguje jinde. Praha 7 dokončila radnici nedávno. Na přestavbu domu dokonce využili architektonickou soutěž. Jediná chybka, která by mi vadila, je, že je dost malá a už dnes se do ní celý úřad Prahy 7 nevejde. Ale je to daň za relativně nízkou pořizovací cenu a za to, že museli využít už stávající starší budovu, kterou nešlo rozšířit nebo dostavět a kde mohli jen měnit vnitřní dispozice. My na Praze 11 bychom patrně chtěli jít cestou výstavby úplně nové budovy.
✅ Pátek
V pátek jsem měl na Jihoměstké poradu s ředitelkami mateřských škol. Chtěl jsem jim stejně jako našim ředitelům a ředitelkám ZŠ představit nové lidi na mém odboru a v Jihoměstské a také se dozvědět, co je primárně trápí. Diskuse byla podnětná a vyšla z ní celá řada úkolů, na kterých už pracujeme.
Pak jsme měli pracovní jednání ohledně pochozí zóny Háje, objekt Opatovská 874. Dohodli jsme se na nejbližších krocích, jak co nejrychleji připravit opravu, po které tolik lidí volá. O tom vás budu průběžně informovat.
Dále už jsem jen vyřizoval vaše e-maily, dopisy a zprávy. 🙂 Děkuju za přečtení mého reportu a budu rád, když mě budete sledovat i nadále. Průběžně vás budu o našich aktivitách informovat jako vždy i v týdnu. Mějte se pěkně a užijte si neděli!