Milí sousedé,
dnes vám výjimečně posílám včerejší fotku. Na víkend jsme s přítelkyní odjeli na chatu a já si po mnoha týdnech udělal opravdu volný den. S knížkou na lehátku jsem třeba nabíral pěkně vitamin D ze sluníčka, užil si výlet na kole a relaxoval. Dnes už zase sedím u svých dokumentů a připravuji se na další nabitý týden.

Je tu konec školního roku a před námi léto. Zítra nás čeká poslední rada před prázdninami. Další bude až v druhé půlce července, takže bude potřeba stihnout enormní počet tisků a usnesení. Ještě dnes s kolegy některé dolaďujeme, aby zítra vše klaplo. Proto tento report bude stručnější, bohužel nestíhám. Skutečně teď s odbory posledních 14 dnů makáme na 110%, abychom dohnali koronavirový skluz a mohlo proběhnout hlavně maximální množství oprav a investic ve školských objektech. Někteří z mých skvělých úředníků se už z toho šíleného tempa trošku hroutí, tak i tady bych jim tímto chtěl opravdu poděkovat za neuvěřitelné nasazení v posledních dnech a usilovnou práci, kterou odvádějí. Jsem vám za to velmi vděčný.

Tak pojďme rychle na věc, co se stalo poslední školní týden na Jižňáku?

V pondělí jsem na poradu vedení předložil už druhý komplexní posudek na bourání lávky nad Opatovskou, kterou jsme museli demolovat loni v říjnu. Tato zakázka vykazuje na první pohled dost neobvykle vysoké vícepráce. My jsme si dělali na rychlo jeden posudek ještě před zbouráním lávky, ale když přišla opozice s tím, že chce ještě jedno nezávislé a podrobné posouzení, i já to uvítal. Nemám rád, když někde v kuloárech kolují různé drby a podezření. Posudek předáme členům kontrolního výboru a zastupitelům, kteří si jej vyžádají. I když pod časovým presem při bourání lávky úplně na konci její životnosti loni došlo skutečně k drobným chybám, celková cena dle nového posouzení odpovídá ceně v čase a místě obvyklé a posouzení tedy konstatuje, že se nestalo nic v rozporu se zákonem ani směrnicemi MČ.

Taky jsme projednali další vlnu pozemků pro směny s rodinami restituentů. Zatím se nám daří v tomto ohledu postupovat opravdu mílovými kroky k finálnímu vyřešení letitých problémů a sporů s těmito za minulého režimu persekuovanými rodinami.

Na Radě jsme se znovu nedohodli s kolegy na výběru zhotovitele varny ZŠ Mendelova. Je to škoda, protože komplexní rekonstrukce této varny byla za mě a můj odbor připravena k odsouhlasení už v květnu. Dnes už mohla běžet stavba, pokud by kolegové nechtěli stále nové a nové informace, posouzení a fakta. Nicméně dohodli jsme se ještě na dalších úpravách materiálu a přeložení na radu zítra. Tak doufám a věřím, že už to konečně klapne. Bohužel je už nyní jasné, že realizaci čistě v létě už nemůžeme kvůli průtahům kolegů z rady stihnout.

Naopak pozitivní zpráva je, že jsme odsouhlasili rozpočtové krytí a objednali studii na rekonstrukci kotelny Anežky Malé (vedle restaurace Stodola), ze které chceme udělat menší kulturní dům na Jižním Městě I.

V úterý pan starosta uspořádal setkání se sousedy plánované nástavby kotelny Vojtíškova, kteří nás interpelovali na zastupitelstvu. Podařilo se nám zajistit účast investorky a projektantky, takže šlo o věcnou a slušnou debatu bez politických agitací. Paní investorka popsala svůj záměr, úmysly a také práva. I když se to pochopitelně mnoha lidem nemusí líbit, my politici nemáme ve stavbách právo veta. Stavební řízení provádí státní správa, na kterou ze zákona nesmíme mít žádný vliv. Jakékoli ovlivnění stavebního řízení může být kvalifikováno jako porušení zákona. Proto pokud investor nakreslí projekt v souladu se všemi předpisy a normami, nemá radnice téměř žádný prostor pro to stavbu zarazit. Podrobně tento problém vysvětloval kolega místostarosta Martin Sedeke v červnovém Klíči.

Večer pak v úterý bylo ještě veřejné setkání radnice s občany na téma vyhodnocení opatření proti koronaviru. Setkali jsme se tentokrát v parku vedle radnice a bylo to moc pěkné. Prezentaci vedla kolegyně radní Zuzana Ujhelyiová za školství, já za majetek a podporu podnikání a pan starosta Dohnal za bezpečnost a krizové řízení.

Ve středu jsme měli koaliční jednání, kde jsme řešili hlavně zase ty naše rekonstrukce varen a jednotlivých drobných oprav ve školách.

Na čtvrtek jsem svolal jednání dvou pracovních skupin, kterým předsedám. První se týkala obsazování Nové Sandry. Začátkem roku jsme zadali tvorbu komplexní studie pro obsazování zrekonstruovaného objektu bývalé ubytovny Sandra. Chtěli jsme od externí firmy zhodnotit demografii naší městské části, rozvrstvení jednotlivých skupin potenciálních nájemníků, návrh optimálního nájemného, proces správy a obsazování budovy a také ekonomické aspekty toho celého. Zatím vám studii ukázat nemůžu, procházeli jsme si zatím neveřejný koncept, avšak do konce léta bych chtěl mít odevzdanou finální verzi se kterou vás seznámím. Tak jako tak stále sbíráme předběžné zájemce o bydlení v Sandře na webu www.bydleni-sandra.cz.

V pátek jsem měl opět jako každý týden čas na vás. Zase jsme řešili hlavně rozbité chodníky a nástavby kotelen. Ty chodníky začínají být opravdu čím dál tím větší problém, stěžujete si na ně každý týden. Budeme muset s kolegou přes dopravu začít být přísnější na TSK Praha.

V poledne jsme pak měli telekonferenční hovor s radním pro majetek hl.m.Prahy Jan Chabr k další vlně směn a zcelování pozemků na Jižním Městě. Dohodou je memorandum, které věřím, že zítra schválíme na radě. Tedy za týden vám o tom podrobně napíšu.

A to je, milí sousedé, pro dnešek už vše. Já jdu ještě finalizovat přípravu na zítřejší radu a vám přeji krásný zbytek neděle a úspěšný start pracovního týdne nebo dovolené!